We starten op de parking voor de kerk van Kooigem. Met de rug naar de kerk, gaan we rechts de Molentjesstraat in. Al vlug komen we links een paadje tegen. We volgen dit tot in een nieuwe verkaveling. Dus niet tot aan de drukke Doorniksewijk N50 baan. Vermits we ons dicht bij die N50 bevinden is er wel redelijk wat lawaai te horen. In de verkaveling naar rechts, dwars door de verkaveling tot achter het laatste huis aan de rechterkant. Daar terug naar rechts een smal paadje volgen tot we terug uitkomen op de Molentjesstraat. We gaan hier links verder.

Juist voor deze straat afdraait naar de N50, slaan we rechts de Ten Walledreef in. Deze straat draait af naar links en dan naar rechts. Hier niet rechtdoor gaan maar blijven de Ten Walledreef volgen, tot men als het ware een boerderij dwarst. Achter de hangars van die boerderij, het veldweggetje volgen naar links. We lopen nu geleidelijk omhoog richting Tontekapel.

Aan de kapel het paadje gewoon blijven volgen tot we uitkomen op een baan. Hier naar links en kort daarna naar rechts een paadje in. Op het einde van dit paadje staat een huis. Er staat ook geen omheining. Op het eind van het paadje juist voor de beek kan men echter een heel smal grindpaadje vinden dat naar rechts loopt. Het is niet echt duidelijk of men hier nu eigenlijk enkele meters op iemands eigendom moet lopen. In elk geval kwam dit paadje ook voor in een gepubliceerde wandeling van Natuurpunt. Het smalle paadje gaat over in een traktorbaantje. Waar we terug uitkomen op een baan in een bocht, slaan we links af, een kaarsrecht betonnen paadje volgend. Op het eind van het paadje aan de baan naar rechts en ietsje verder vinden we een paadje naar links, naar een soort eigendom in de verte. Er staat een verbodsteken voor gemotoriseerd vervoer. We passeren rechts van een soort struisvogel kwekerij en aangekomen aan een beek gaan we links rond die beek. We lopen dan tussen de beek en de eigendom, omwald door water.

We volgen verder, zonder af te slaan en komen ietsje verder terug uit op een baan. Hier rechts verder richting Sint-Denijs. Na een 600-tal meter, rechttegenover de scheiding tussen huisnummer 11 en 13, gaan we linksaf weer een paadje volgen. Hier lopen we in de hoogte en schuin links achter ons hebben we een heel mooi verzicht.

Het paadje draait af naar rechts langsheen een soort omheinde weide. Op een volgend baantje uitgekomen naar rechts, richting centrum Sint-Denijs. Aan de volgende splitsing naar links tot na de bebouwing aan de rechterzijde. Daar is er terug een smal paadje te vinden. Dit rechtdoor volgen tot aan de Kooigemstraat. Daar aangekomen de baan oversteken en naar rechts ietsje verder tot in de bocht. Hier is er naar links een soort graspad te vinden tussen de akkers. Het pad zelf is wel niet zo goed toegankelijk meer, maar is best nog begaanbaar. Wat verder kruisen we met een betonnen paadje dat we naar links volgen, afdalend tussen de akkers. Op het eind komen we tussen de huizen en bij de splitsing met de hoofdbaan door Sint-Denijs gaan we links verder, terug licht omhoogoplopend. We passeren een soort school of tehuis en zo'n 50m na het einde van dit gebouw kunnen we aan het huis met nummer 8 een smal straatje rechts inslaan. Hierin onmiddellijk naar rechts en rechts aanhouden tot aan een oude gemetselde muur en daar naar links het smalle paadje volgen tussen betonnen platen enerzijds en een gemetselde muur anderzijds. Dan volgt een scherpe bocht naar rechts waarna we terug tussen de akkers uitkomen. Ietsje verder is er een splitsing in het paadje waar we naar links gaan via een heel smal asfaltpaadje. We hebben hier ook een mooi zicht. Ietsje verder aan wat begroeiing gaan we verder naar rechts, richting huizen. Op de straat aangekomen een paar meter naar links en dan terug een volgend paadje naar rechts. Dit eventjes volgen tot aan een grote akker en daar naar links, dus weg van het centrum van Sint-Denijs. Ietsje verder komen we terug uit op een baantje waar we naar rechts gaan. Dit gaat wat verder over in een veldweggetje. Het kronkelend weggetje blijven volgen, ook na kruising met een oud spoorweg-traject. We komen uiteindelijk uit in de Vierabelen straat, waar we rechts verder gaan. Aan de volgende splitsing, steken we schuin links de baan over en gaan verder in een klein weggetje aan de overkant. Het baantje gaat over in een veldweggetje en kronkelt langs een klein kerkhof. We volgen het paadje tot ietsje voor een huis waar we rechts een ander paadje kunnen nemen. Dit paadje komt wat verder uit aan een beek waar we over een bruggetje kunnen stappen. Aan de andere kant van de brug gaan we links verder, een omgevormd spoorwegtraject volgend. Rechts van ons passeren we een 2-tal bedrijven. Eventueel kunnen we achter het 2de bedrijf naar rechts afdraaien tot aan de weg en het paadje aan de overkant van de weg vervolgen. (Zie ook verder.) Wanneer we verder het spoorwegtraject volgen, kruisen we op een bepaald moment een baan, ongeveer naast een soort geledigde vijver. Hier gaan we naar rechts de baan volgen. We passeren eerst een alleenstaande bebouwing en vervolgens komen we in een soort woonwijk terecht. We passeren een eerste straat naar rechts, maar gaan rechtdoor. Na de groep huizen na die straat, is er een klein paadje naar rechts. Een paar tientallen meters verder loopt het verder schuin naar links, zodat we terug uitkomen op een andere baan met voor ons een hoge mast. We gaan naar links en aan het volgende kruispunt naar rechts en daarna na de eerste woning aan de rechterzijde, vinden we terug naar rechts een klein weggetje. We volgen dit weggetje tot aan een huis links en boerderij rechts. Het veldweggetje die hier op de geografische kaart staat aangegeven is blijkbaar door de boer afgezet . Aan het huis gaan we dan maar naar links, zodat we wat verder terug op de baan uitkomen. Op de baan naar rechts en na een goeie 150 m kunnen we naar rechts gaan, richting een aantal voetbalvelden. Aan het eerste voetbalveld dat we tegenkomen, lopen we volledig aan de rand rechts langs het veld en op het einde draaien we mee naar links. Hier is het wat moeilijk passeren maar uiteindelijk komen we terug uit op een paadje. Doordat die boer de boel heeft afgesloten, konden we misschien beter op het oude spoorwegtraject aan het tweede bedrijf rechts inslaan. Aan de baan die we toen gingen bereiken, konden we gewoon oversteken en het betonnen paadje volgen aan de overkant en kwamen we ook hier uit. Hierdoor wordt de wandeling wel een goeie kilometer kleiner. We volgen het paadje naar een hangar toe en aan die hangar slaat het naar links af. We komen ietsje verder aan een kruispunt met een ander paadje maar gaan door.

Vervolgens komen we een afslag tegen naar links die we wel nemen. We kruisen een straat die naar de voetbalvelden leidt en gaan door tot aan de Kooigemwegel. Hier naar links en aan de baan aangekomen, oversteken en terug verder een paadje volgen tussen de huizen. Waar het paadje naar links afslaat volgen we dit. Na een paar bochten komen we weer uit op een baan, die we oversteken en waar we aan de overkant terug een paadje vinden. Dit paadje loopt tot aan de Kaveiestraat, een bredere weg met langs beide kanten een rij hoge bomen. Hier gaan we naar rechts deze baan volgen tot het einde. Aan het kruispunt gekomen met de baan Kooigem/Sint-Denijs, steken we de baan over en gaan verder via de Zandbeekstraat, afdalend. Aangekomen aan bewoning, kunnen we naar links de Pevergnestraat nemen, richting Grandval-bos.

Het wordt een veldweggetje dat begint te stijgen en in het bos terug begint te dalen. Wanneer het bos is doorkruist, komen we op een grindweg uit waar we naar rechts gaan. Na een linkse bocht gaan we wat verder links van een huis een veldweggetje volgen. Het veldweggetje loopt eerst samen met de oprit van het huis. Na een linkse en rechtse bocht komen we voorbij een soort boerderij met huis ernaast. Uiteindelijk komen we terug uit op een baantje. Vanaf nu moeten we ongeveer een kwartiertje een paar drukke straten volgen om terug in het centrum van Kooigem uit te komen. Ofwel gaan we hier naar rechts, richting Tontekapel en aan de eerste straat naar links, de Ten Walledreef straat volgend om zo omgekeerd te bewandelen van wat we in het begin van de wandeling hebben gedaan. Prefereren we het reeds afgelegd traject niet nog eens te doen, dan gaan we hier naar links en dit tot aan de grote baan Sint-Denijs/Kooigem. Op die baan naar rechts en goed opletten. Juist voor het eerste huis aan de rechterkant, vinden we weer een smal paadje tussen de akkers. Juist achter een volgend huis, wat aan het begin van de bebouwde kom van Kooigem lijkt te staan, kunnen we naar rechts nog een paadje volgen dat ietsje verder afdraait naar links. Op de baan uitgekomen blijven we in de dezelfde richting verdergaan tot we terug uitkomen aan de kerk van Kooigem.