Deze wandeling verloopt voor het grootste gedeelte in het Kluisbos. We trachten zoveel mogelijk de bestaande bospaden te bewandelen, wat resulteert in een kleine 4 uur boswandelen. Een paar trajecten zitten wel al vervat in de Ruien wandeling maar met variaties erop deze keer en om er een luswandeling van te maken zitten er een 2-tal stukken in die 2 keer bewandeld worden. We starten de wandeling op de parking van het commerciele hart van de Kluisberg, niet geheel boven aan het torentje, maar aan de tavernes, gelegen aan Chemin de Renard/Bergstraat/Enclus dur Haut enz. Met de rug naar de parking gaan we in oostelijke richting. Aan het begin vanhet bos, kunne we daar een soort speelplein ingaan. Er staan een paar constructies met hout. We vinden er ook een paar paaltjes terug met indicaties. Door dit speelgebied volgen we de paaltjes. Op 't eind moeten we afbuigen naar links en verlaten we dit gebied. We kruisen een klein straatje. Hier vinden we rechts van ons een splitsing van het straatje. De ene kant komt van boven met sens-unique teken en de rechtse kant gaat naar een nog andere parking. We moeten hier gewoon het weggetje oversteken en in het bos aan de overkant kunnen we min of meer een beetje naar rechts een paadjes volgen. Dit kronkelt wat en gaat dan uiteindelijk met een bocht sterk afdalen. Hier dwarsen we terug een weggetje (aan de linkerkant kunnen we nog een parking opmerken)en gaan verder via een volgend bospaadje. Wat verder kunnen we aan de rechterkant wat stenen opmerken met een bank erbij. Hier slaan we af naar rechts om voorbij die stenen te passeren. Dit staat gekend als Meetje en Peetje".

We volgen het bospaadje dat als snel sterk gaat stijgen en uiteindelijk via trappen verdergaat. Boven gaan we naar rechts en komen op een hoofdpad uit dat we naar rechts volgen. Uiteindelijk komen we nu uit geheel boven in de buurt van Taverne De Toren. We kunnen er een grote houten richtingaanwijzer opmerken die richting Oostende aanduidt. Hier afslaan naar links. Er lopen eigenlijk 2 paden min of meer evenwijdig, namelijk een voetgangers-bospad en een min og meer gravé hoofdpad, waar zelfs vervoer toegelaten is. We wandelen via 1 van de 2 paden tot in de buurt van het einde van de parking dat we aan onze rechterkant kunnen opmerken. Ongeveer hier ergens kunnen we afslaan naar links en komen uit op een min of meer open plek. Aan de achterkant aan linkse wijde moeten we een paadje kunnen vinden. Dit komt uiteindelijk terug uit op een hoofdpad in de buurt van waar we boven kwamen met die trappen na "Meetje en Peetje". We gaan hier nu verder in rechtse richting. Waar het pad zich splitst naar links en rechts, slaan we af naar links en dalen eigenlijk af in de richting van het open zwembad. Voor dit gebied nemen slaan we af naar rechts en volgen een bospad dat min of meer de grens van het open zwembad volgt. Ietsje voor het einde van dit, pad dat wat verder uitkomt op een kruispuntje, kunnen we aan de rechterkant een soort droge beek opmerken met ook een omheining ervoor. Aan de linkerkant, vlak tegen de metalen omheining van het open zwembad, kunnen we een houten torentje bemerken met een glijbaan. Je moet goed uitkijken om dit toereentje op te merken vermits het wat wegzit tussen de begroeiing. Ongeveer in die buurt moet men trachten aan de rechterkant de omheining te omzeilen en over dit smalle geultje (droge beek) te springen. Men moet niet door de omheining, maar kan er ergens rondgaan, enkele centimeters naast dit geultje. Aan deze rechterkant loopt er dan een bospad naar omhoog.

Wat verder komt er een ander bospad van rechts samen met het onze, we wandelen verder rechtdoor. Nog wat verder komen we uit op een hoofdpad. We gaan hier in linkse richting verder, dus min of meer rechtdoor. We negeren een paar heel smalle zijpaadjes. Op een bepaald moment is er een duidelijker splitsing. Hier gaan we naar rechts. Dit bospaadje leidt terug naar die open plaats waar we eerder al ijn doorgegaan. Nu komen we van een andere kant. Aan die open plaats houden we links aan tot we naar links kunnen afslaan. Dit is een bospaadje dat min of meer het traject volgt van de hoofd- grindweg. Uiteindelijk komen we aan een knooppuntenpaal die knooppunt 8 aanwijst. Hier slaan we af naar links en volgen dit bospad. Er staan ook tekens voor paarden. We volgen dit pad en op een bepaald moment is er een splitsing. Aan de linkse kant staat er een teken voor een paarden-trajekt, aan de rechtse splitsing staat er wat verder een heel klein miniem tekentje met "bosleerpad" op. We nemen het rechtse trajekt. Het is echt heel goed uitkijken om die paaltje met "Bosleerpad" erop te zien. Dit bospad leidt nu naar de Vierschaar taverne. Daar aangekomen nemen we het afdalende bospad dat juist voor het gebouw van de Vierschaar naar links loopt. Dit hebben we al eens gevolgd in de Ruien wandeling. We dalen af tot de rand van het bos. Daar staat aan de rechterkant een info-bord, waar we naar rechts afslaan. We gaan tot een volgende duidelijke splitsing. Er staat een knooppuntpaal. Hier slaan we af naar links en volgen altijd maar het bospad. Ope een bepaalde moment draait het pad naar rechts maar loopt er rechtdoor ook een smaller paadje. Hier aan de rechterkant, een beetje tussen de begroeiing staat er ook een herdenkinspaal voor de "Groenen". We gaan hier echter rechtdoor, via het smaller paadje. Uiteindelijk komt dit praktisch uit op het hoofdpad van het Kluisbos. Een 10 a 20-tal meter voor het einde van dit pad(dus 10 a 20m voor het het hoofdpad dwarst), vloeit er van rechts een ander pad samen. We slaan hier af naar rechts en lopen nu eigenlijk in tegengestelde richting als het vorige pad maar via een ander. Wat verder merken we een boshut op aan de linkerkant. Juist erna slaan we af naar links en volgen dit bospad tot het uitkomt aan het hoofdpad van het Kluisbos.

Hier verder naar rechts. We gaan nu weer in de richting van de Vierschaar en zo'n 100m voor de Vierschaar merken we een open vlakte op aan de rechterkant. Er staat ook een knooppuntenpaal. Er is ook een bospad dus slaan we hier af naar rechts. Ditr bospad moeten we voor zo'n 500m volgen en dan kunnen we links ergens af slaan. Deze afslag is echter niet heel duidelijk meer. Aan de deze afslag kun je in de verte het knooppunt zien wat we eerder al waren gepasseerd. Komje dus op een plaats waar je ervoor al was gepasseerd dan ben je te ver. Bij de juiste afslag komt men uit aan een horizontale dwarspaal. We komen nu weer uit op het bospad dat juist voor de Vierschaar liep eerder deze wandeling. Hier nu naar links terug omhoog naar de Vierschaar, een reeds bewandeld pad maar nu in tegengestelde richting als daarstraks dus. Aangekomen aan de Vierschaar dwarsen we het hoofdpad van de Kluis en gaan verder afdalend tot aan een metalen barriere. Hier kunnen we naar rechts een smal paadje volgen, juist naast een woon- gebied. Plots gaat het heel sterk stijgen. Boven dwarsen we een ander pad. Hier naar rechts en we komen alweer uit op het hoofdpad van de Kluis. Nu naar links tot we een pad opmerken naar links met een aantal trajecttekens, waaronder de GR en T1. We blijven nu dit pad volgen zonder ergens af te slaan. Uiteindelijk moeten we aan een metalen omheining komen, waarlangs het pad verder loopt. We volgen dit pad langs de hoge omheining en op een bepaald moment draait de omheining af naar links en loopt het paadje door recht omhoog. Daarboven vinde we terug een dwarsbalk. Hier naar links en in de daaropvolgende bocht, rechtdoor gaan via een dalende weg. Nu gaan we eventjes het Kluisbos verlaten. Aan het eind gaan we verder naar rechts. Waar we een knooppuntenpaal zien en een bord met aanduiding van Orroir, kunnen we naar rechts een stijgend gravé-wegje nemen. Dit draait mee naar rechts met de grens van de eigendom aan de rechterkant, via een smal paadje dat enkele meters verder weer afdraait naar links en dan omhoog gaat tot we een breed pad dwarsen. Hier verder naar rechts, via de rand van het bos. We komen d an terug aan het kruispunt waar we voorbij kwamen juist voor we het bos voor een eerste keer verlieten. Aan dit kruispunt hier naar links en voorbij de dwarsboom of barriere. We volgen nu dit bospad en negeren hier een daar een kleine afslag. Dit pad maakt een grote bocht en dan komen we aan een splitsing waar er ook een paar tekens staan die de rechtse richting aanduiden. Hier gaan we naar links. Dit stuk stijgt weer en kan hier en daar wat moeilik begaanbaar zijn. Als je rechtdoor gaat in stijgende lijn, dwarst men uiteindelijk terug het hoofd bospad van het Kluisbos. Hier nu naar rechts, tot we terug aan die knooppuntenpaal komen die knooppunt 8 aangeeft. We passeren hier nu dus voor de 2de keer. Terug afslaan naar links, maar nu gaan we aan de volgende splitsing het paardentrajekt tekentje volgen (linkse afslag dus). We passeren dus niet meer het Bosleerpad-tekentje. Dit bospad daalt geleidelijk af en men kan ~wat verder toch nog een Bosleerpad-tekentje tegenkomen. We komen nu uiteindelijk aan de Liefdesbron.

Hier verder rechtdoor, richting uitgnag bos. We verlaten nu voor een 2de keer het bos. Aan huisnummer 13 kunnen we naar links een betonpad volgen dat schuin door een akker loopt. Aan de straat aangekomen verder meevolgen naar links. We blijven nu gewoon de Hoogweg meevolgen. Dus meedraaien naar links en dan naar rechts. Na de rechtse bocht kunnen we een 200-tal meter verder aan een lantaarnpaal naar links een beton pad inslaan. Dit kommt uit in een bocht waar we rechtdoor gaan, in de richting van het bos. We komen juiteindelijk weer in het Kluisbos en stijgen terug en passeren aan het gebied van het open zwembad. Waar de omheining rond het gebied van het Open Zwembad een hoek naar rechts maakt, kunnen we ook naar rechts afslaan en terug langs de omheining van het open zwembad een bospad volgen. Aan een volgende splitsing kunnen we gewoon rechtdoor gaan. Zo komen we min of meer weer uit op het bospad dat in de buurt van Meetje en Peetje loopt en kunnen we tegengesteld lopen als in het begin tot we weer aan de parking uitkomen.