In Horebeke hebben we al eens een wandeling gemaakt, zie Wandeling 8 : Horebeke. Deze streek telt echter nog een aantal mooie wandelpaden en veldwegen die we nog niet hebben aangedaan. In deze wandeling willen we dan ook al deze nog niet-bewandelde paden aandoen. Verder doen we eventjes Sint-Blasius-Boekel aan. Vermits we ook zo weinig mogelijk reeds bewandelde stukken willen inlassen, zitten er heel wat gewone wegen in deze wandeling. Het aantal gewone wegen overtreft waarschijnlijk het aantal niet gemotoriseerde wegen, toch zeker in de eerste helft. Het is dan zeker ook niet de mooiste wandeling uit de verzameling, maar toch zitten er een aantal hele mooie stukken in. De wandeling bleek ook voor een stuk samen te vallen met de Geuzenhoek-route. We gaan in de Dorpstraat richting kerk en slaan links de Matersestraat in. Rechts hebben we al onmiddellijk een heel mooi vergezicht. Wat verder slaan we naar rechts de eerste straat in. We kunnen in de verte de Tissenhove molen opmerken.

We negeren wat verder een straat naar links en wandelen de lange maar rustige straat volledig af tot de weg kort afdraait en samenkomt met de Kromstraat/rokegem-straat. Hier naar rechts, een lange bocht volgend en aan het volgende T-stuk, naar links. Hier gaan we rechtdoor in de Auwerikstraat en negeren de afslag naar rechts. We passeren een gemetste elektriciteitscabine en vinden er wat verder een wandelpaadje, rechts van de laatste eigendom in het straatje. Dit paadje komt uit op de Korsele-straat, waar we verder naar rechts gaan. Na huisnummer 27 en aan een betonnen elektrische paal kunnen we een vrij onduidelijk paadje nemen naar links. Het is duidelijk dat dit helemaal niet veel bewandeld wordt. We komen wat verder uit op een akker. HEt paadje hier \ naar links, blijkt vedwenen te zijn. We moeten op de akker gaan en wat verder komen we op een traktor-paadje dat ons naar de weg leidt. Hier gaan we naar rechts via een licht dalende weg. De weg draait wat verder volledig naar rechts en in een volgende bocht naar links, kunnen we eventueel buffels vinden in de akker.

Nog wat verder aan een T-stuk, vinden we links een soort rusthuis. We gaan hier naar links, passeren het rusthuis en gaan gewoon rechtdoor, via een soort veldweg. Op het eind, gaat de veldweg over in een asfaltbaantje in slechte staat. Aangekomen aan de gewone baan, gaan we verder naar rechts. Dit stukje ommeweg is gekozen geweest omdat het huidig stuk baantjer (Buchtweg) aangeduid stond op de geografische kaart als een soort grindweg. In werkelijkheid is het echter een gewone asfaltbaan geworden. Aan een volgend kruispunt, naar rechts en ietsje verder, schuin rechts afslaan, via een betonbaan die uiteindelijk terug leidt naar het rusthuis van daarstraks. Vermits de Buchtweg, toch een geasfalteerde baan is geworden, was dit ommetoertje misschien niet echt de moeite. Verder rekeninghoudend dat de veldweg, bereikbaar vanuit de Korselstraat, op de akker toch ook is verdwenen, kon men misschien beter vanuit de Matersestraat, de Tissenhove weg ingeslagen zijn, en dan de Diepe weg, passeren langs de Tissenhove molen en dan eenmaal in de Buchtweg, rechts inslaan in de straat die uitmondt in de veldweg die uitkomt aan het rusthuis. We naderen nu het rusthuis recht voor ons en aan het T-stuk, gaan we links verder. We negeren de zijstraat van waaruit we daarstraks kwamen en nemen wat verder de rechtse Fonteinstraat. Wat verder is er de zijstraat Vrijsbeke. Deze niet inslaan, maat recht tegenover het eerste huis aan de rechterkant, na de zijstraat Vrijsbeke, kunnen we aan de linkerkant van de weg een smal betonpaadje vinden. Daar inslaan dus en zo komen we uit in de Kromstraat. Hier verder naar rechts. Het loopt dalend en we hebben een mooi verzicht. We volgen nu de Kromstraat en negeren een paar zijstraten. Juist voor huisnummer 32 gaan we naar rechts, een soort fruitplantage in. We lopen eerst aan de zijkant van het fruitdomein, dan wat verder gaat het paadje lopen tussen het fruitdomein en een afspanning. Vervolgens draait het paadje af naar rechts. Op het laatst moeten we eerst tussen een paar fruitbomen lopen en dan gaat het paadje zich weer gaan begeven tussen de afspanning en het fruitdomein. Uiteindelijk komen we uit aan een heel smal en moeilijk begaanbaar paadje, lopend links van een eigendom. Zo komen we uit in de Vrijsbeke straat. Hier naar links verder. In de volgende bocht, niet naar links meedraaien maar rechtdoor gaan. Eerst is dit een asfaltbaantje en dan een licht stijgend betonpaadje dat rechts van een eigendom passeert. We komen nu uit in de Korsel straat. Hier verder naar rechts. We wandelen er een stuk tot aan de eerste straat naar links. Er staan aanduidingen van een protestants historisch museum. Links afslaan in de Abraham Hansstraat dus. Deze straat gaat verder over in een veldweg. Na een paar bochten kort bij elkaar, volgt nog een langer stuk en dan kunnen we rechts afslaan, via een licht stijgend paadje dat dwars door een akker loopt. Op het einde komen we in bebouwing waar het paadje overgaat in een asfaltweg. We komen nu aan de drukkere N454, de weg naar Zottegem. We steken de baan over, gaan een paar meter naar rechts en kunnen dan aan de overkant terug een weggetje naar links inslaan. Er staat ook een verkeersbord met het symbool van doodlopende straat. Hier volgt nu ook een mooi stukje natuur.

Het paadje bestaat eerst uit heel smalle doorgangetjes tussen afrasteringen. Aangekomen aan een beek met bomen, verloopt het paadje langs de beek. Het is er niet altijd even makkelijk wandelen en de beek lijkt redelijk diep te zijn. Wat verder komen we dan aan een metalen brugje dat over de beek loopt. We steken de brug over en komen in een akker. Hier is het pad niet altijd even duidelijk. Na de brug moeten eventjes rechtdoor lopen in de akker, dan afslaan naar rechts en wat verder terug afslaan naar links en dan rechtdoor naar het einde van de akker. Daar treffen we terug een beek aan, die we naar rechts verder volgen. Aan de beek zouden we ietsje naar links kunnen gaan en dan een weggetje nemen recht naar de baan, maar dit is niet de bedoeling. Na de akker, naar rechts langs de volgende beek dus. Dit paadje volgende, komen we uit op een baantje, namelijk de Kauwenberg. We steken hier gewoon de baan over en gaan aan de overkant verder een paadje volgen, dat al vlug iets links afdraait en waar het gras redelijk lang staat. We passeren rechts van een eigendom en draaien daarna rechts mee tot we aankomen aan een straat. Hier naar links, tot aan de baan. Deze Meersetraat licht schuin naar rechts oversteken en we vinden aan de overkant een smal doorgangetje. We zitten hier dicht bij een woning. Een paar tientallen meter verder komen we uit op een traktorpad, dat waarschijnlijk al lang niet meer is gebruikt. We kunnen hier naar links verder gaan, via het traktorpad en komen dan uit op een akker.

Het pad staat verder aangegeven op de geografische kaart maar lijkt verdwenen. Men kan wel via de zijrand van de akker verdergaan en komen dan uiteindelijk uit op een baan waar we afslaan naar links. Zo komen we terug uit op de Meersestraat. Men kan dit eventueel achterwege laten en aan de eerste aankomst aan de Meersetraat direkt links afslaan. Wij slaan hier nu rechts terug de Meersestraat in. Nu volgt een minder stuk. We gaan nu deze baan voor meer dan een kilometer volgen. Er is ook niet echt infrastructuur aanwezig om te wandelen. We gaan nu richting Sint-Blasius-Boekel. Waar de baan een redelijk bocht naar links maakt, juist voor witte betonblokken, kunnen we naar rechts een betonpaadje nemen dat wat kronkelt en over een beekje loopt. Verder loopt het dan over afgemaaid gras. We komen terug aan aan de N454, die we weer oversteken een aan de overkant kunnen we verder gaan via een graspaadje, wat naast een huis loopt en redelijk steil wordt. Bovengekomen gaan we naar rechts verderwandelen via de Rijkekleie straat. Aan een T-splitsing naar rechts, terug richting N454. We steken nogmaals de N454 over, met de kerk van Sint-Blasius-Boekel voor ons en voor de kerk gaan we naar links een klein stukje de N454 volgen. Achter huisnummer 135, vinden we naar rechts een smal betonpaadje. We gaan hier redelijk sterk afdalen. Aan een rij bomen draait het paadje dan af naar links en wat verder weer naar rechts en begint dan redelijk steil te verlopen. Uiteindelijk komen we langs een huis terug uit op een straat. Hier naar links, tot aan een redelijk bocht naar links. In de bocht liggen er naar rechts twee veldwegen. De ene loopt naar een boerderij. We nemen de meest rechtse. Deze veldweg verloopt recht en wat steil. Op het eind, wordt het zeer steil. Uiteindelijk komen we weer op een baan uit en aan de volgende splitsing, gaan we naar rechts. Wat verder komen we weer aan een splitsing uit, waar we weer naar rechts gaan in de Eesstraat. Een stukje na huisnummer 18, na de bocht, vinden we naar rechts een smal paadje tussen afrasteringen. We volgen dit tot we naast een nieuwbouw terug uitkomen op de baan. Deze gaan we nu naar rechts volgen. Dit is ook een redelijke hoofdbaan die naar Sint-Blasius-Boekel leidt. We gaan die voor zo'n 400 meter volgen, richting kerk van Sint-Blasius-Boekel. Op een bepaald moment, merken we links onder wat bomen een wit kapelletje op.

Hier naar links, terug via een veldweg, de wandeling verder zetten. We volgen het pad en komen terug uit op een baan, de Armekleie. Hier naar rechts, redelijk dalend en ietsje verder de eerste straat naar links. We volgen nu terug voor zo'n kleine kilometer een baan. Deze gaat redelijk gaan stijgen en nadien terug dalen. We komen uiteindelijk uit aan een kruispunt, met voor ons een huis. Hier naar links en direct na het huis naar rechts via een dalend betonpaadje. Dit paadje leidt naar het gebouw met de Perlinck molen. In de andere Horebeke wandeling, Wandeling 8 : Horebeke, zijn we hier ook al eens gepasseerd.

Na het gebouw naar links via een stijgende veldweg tot aan een kruispunt waar zo'n 5 straten samenkomen. We gaan eigenlijk min of meer rechtdoor. Links en rechts is de Haaghoek, gekende van de ROnde Van vlaanderen. We kruisen dus deze eigenlijk en gaan aan de overkant rechtdoor via een straat (Buikberglos) die wat verder overgaat in een veldweg. Dit stijgend pad komt op een bepaald moment aan een 2-splitsing. We volgen de rechtse kant en stijgen verder tot aan een kruispunt. Hier het kruispunt schuin dwarsen en aan deoverkant verdergaan via de Muziekstraat, richting Sint-Kornelius-Horebeke. Op de geografische kaart stond deze weg aangegeven als een weg met losse verharding, doch de straat blijkt volledig te zijn vernieuwd. Het is dan ook een gewone baan geworden. We wandelen dit lange dalende en nadien terug stijgende stuk van zo'n kleine kilometer tot aan de Bovenstraat in Sint-Kornelius-Horebeke. Hier verder naar links de baan volgen, voor zo'n klein 300m. Waar de baan lichtjes afdraait naar links, kunnen we naar rechts een smal paadje nemen, dat pal naast een bebouwing loopt. Dit is het omgekeerde van een stukje uit Wandeling 33 : Buurt Maarke-Kerkem. Ietsje verder aan een splitsing van het paadje, niet naar rechts maar naar links. We komen uit op een graspaadhje dat uitmondt in de Ommegangstraat. Hier verder naar links voor een paar honder meter en dan afslaan naar rechts, voor een laatste stijgend weggetje richting Horebeke. Aangekomen aan de N454, eventjes naar links tot aan de wagen.