Eerst dacht ik dat deze wandeling meestal over asfaltwegen ging verlopen. Uiteindelijk is het toch een hele mooie wandeling geworden met heel wat groen- en veldwegen. We starten aan de kerk van Helkijn. Met de rug naar de kerk gaan we naar links, in de richting van een soort toegangspoort in de verte van een om-muurde hoeve. Dan slaan we de eerste straat naar links in en komen zo uiteindelijk uit op het jaagspad langs de Schelde. We volgen het jaagdpad hier naar rechts, in de richting dus van Spiere-Helkijn. Eerst verloopt het jaagpad over asfalt met de Schelde aan onze linkerkant. Na een laatste bedrijf te zijn gespasseerd, gaat het jaagpad over in een soort van gele kiezelsteentjes. Nog wat verder naderen we een sluizencomplex. We zijn nu in de buurt van Spiere-Helkijn.

Het wandelpad draait wat af en gaat over een klein brugje alvorens aan het sluizencomplex te arriveren.

Aan onze rechterkant kunnen we een site opmerken wat een voormalig open zwembad moet geweest zijn, tot ongeveer midden vorige eeuw. Er staat een uitlegbord met wat foto's. Het bijhorende gebouw is in verval, maar straks op het einde van de wandeling hebben we het min of meer nodig als referentiepunt.

We blijven gewoon het jaagpad volgen langs de Schelde. Op een bepaald moment kan men een verharde weg in rechtse richting volgen/inslaan, maar men kan echter ook rechtdoor wandelen via een graspaadje, verder langs de oever van de Schelde. We negeren dit straatje in rechtse richting en gaan hier dus verder rechtdoor. Er staat ook een indicatie van een moutainbike-route. wat verder draait het graspaadje mee naar rechts langs een aangelegd kanaaltje in de richting van Spiere-Helkijn dorp. Uiteindelijk wandelen we onder een brug door en dan gaan we, achter de brug naar rechts, zodat we uitkomen op de N50 weg. Op die weg naar rechts over de brug dus. We gaan verder in de richting van Warcoing, maar niet ver achter de brug is er een klein straatje naar rechts, wat we negeren en nog enkele meters verder is er een veldweg naar rechts. Deze slaan we in en we lopen min of meer evenwijdig aan het aangelegde kanaal rechts van ons. Dan passeren we aan een vijver, met treurwilg en wat verder staan een paar eigendommen met een straat naar links, hier gaan we gewoon verder rechtdoor.

Naar het einde toe begint dit pad wat bochten te maken en draait dan finaal af naar links zodat we uitkomen aan de drukke weg Doornik-Kortrijk. We steken die over en gaan aan de overkant verder naar rechts, dus eigenlijk omhoog. We passeren en negeren een weg naar rechts die leidt naar Saint-Léger en ietsje verder kunnen weschuin naar links de grote baan verlaten en gaan dan recht naar het kanaal toe dat loopt van Spiere-Helkijn tot in Frankrijk. Aan het kanaaltje aangekomen verder naar links, langs het kanaal via het geasfalteerde jaagpad. Dit is een heel mooi en rustig stukje.

We wandelen verder tot we aan een klein brugje komen, kruisen er de weg en gaan nog wat verder langs het kanaal. Zo'n 150 meter na het brugje kunnen we het jaagpad verlaten naar links via een heel smal klein brugje over een klein beekje. wat verder slaan we dan de eerste straat naar rechts in en lpoen zo verder tot aan de kerk van Saint-Léger. Voor de kerk naar links door de straat met parkeerplaatsen aan weerszijden en aan de grote straat aangekomen, oversteken, naar rechts en enkele meters verder naar links, via een gangetje tussen 2 huizen. Na de huizen komen we uit in een bocht van een asfaltweg, hier gewoon verder rechtdoor. Deze asfaltweg wordt wat verder na een eigendom een gravé-weg en nog wat verder een gravé-traktorbaan. We komen uiteindelijk uit naast een bpoerderij in de bocht van een afbrokkelend asfaltbaantje. We gaan hier naar links en wat verder komen we min of meer dwars uit op een andere baan. Hier oversteken en naar rechts verder voor enkele teintallen meters. Dan kunnen we links afslaan via een veldweg, de grassen staan hier weventueel wat hoger, maar het is best begaanbaar. Deze veldweg buigt op het einde af naar rechtse richting en komt uit aan een smal asfaltbaantje. Hier verder naar rechts. We komen dan uit aan een klein kruispuntje en gaan her verder naar rechts. eerst hebben we dan een veld links van ons en wat verder, bijna op het einde van die straat, staan wat huizen aan de linkerkant. Hier ligt een betonpaadje naar links juist voor de eerste eigendom dat niet meer doorgaanbaar was. Noodgedwongen dan maar verder rechtdoor tot aan het kruispuntje en dan naar links verder via de gewone baan. Zo'n 150meter verder kunnen we links inslaan. Een eind verder merken we aan onze linkerkant een boerderij op met kapelletje, waar we normaal gingen uitkomen moesten we het niet-meer-toegangkelijke betonpaadje gevolgd hebben. We gaan hier gewoon verder tot we terug uitkomen aan de drukke provinciebaan Kortrijk-Doornik,de N50. Op die provinciebaan ligt een rond punt. We moeten hier aan de ovedrkant geraken en dan richting bebouwde kom van Warcoing gaan, via de N353. Dus het huis op de hoek met een gedeelte van een molen erin verwerkt, moet links van ons liggen. Aan de rechterkant van deze N353 baan, vinden we juist voor het huisnummer 114, een veldweg naar rechts. Deze komt uiteindelijk terug in de bebouwde wereld uit. Aan een klein kruispuntje gaan we in rechtse richting, wat verder negeren we een klein straatje naar rechts met alleen huizen aan 1 richting en nog wat verder volgt er nog een klein kruispuntje waar we weer in rechtse richting gaan. We moeten uiteindelijk teruggaan in de richting van de brug over de Schelde. Voor de brug is er een V-splitsing met rechts richting Pecq en links richting Herinnes. We nemen links en gaan dan over de brug van de Schelde.

Op het einde van de brug aan de rechterkant kunnen we met een trap naar beneden en gaan dan naar rechts, onder de brug door in de richting van Avelgem. Enkele meters verder kunnen we kiezen : we volgen gewoon het jaagpad, of we gaan schuin rechts en volgen een evenwijdig lopende veldweg. Wij hebben de veldweg genomen. Na zo'n 2 km, kruisen we een betonstaatje. Hier gaan we sowieso verder de veldweg volgen, die uiteindelijk meer een graspad wordt. Op een bepaald moment is er een afslag naar rechts. Dit is ongeveer in de buurt van de sluis op de Schelde. We negeren die en gaan nog verder rechtdoor. Dan lijkt het graspad min of meer dood te lopen, we kunnen schuin links, het gebouw opmerken van het voormalig open zwembad. Hier gaan we naar rechts. Dit veldpaadje draait rond een kleine akker en leidt dan uitindelijk naar een betonbaantje. Aan dat betonbaantje slaan we links af, via een kaarsrecht smal betonbaantje. We volgen dit tot het een ander kruist en gaan dan naar links, recht naar de Schelde toe. Ongeveer in het midden merken we een klein brugje op met een lange veldweg in het verlengde. Hier dus naar rechts via deze veldweg. We komen uiteindelijk dan uit op de N393, de baan tussen Helkijn en richting Pottes. Hier naar links dus en zo'n 20 a 30 meter verder kunnen we schuin links afslaan, een wegje volgend dat weer leidt naar oever van de Schelde. Aan het jaagpad aangekomen kunnen we dan terug de trap nemen naar boven om terug op de N393 te geraken. Vanaf de brug nu gewoon de N393 volgen tot aan de kerk van Helkijn.