Deze wandeling situeert zich rond de Spitaalbossen in Waregem en gaat tot in Nokere. Veel van het aangetroffen natuurgebied is echter alleen voor privé-toegang. Vele stukken zijn volledig afgezet en totaal ontgankelijk. Eén enkele keer hebben we de aankondiging bewust niet gezien :-).

We starten in de Roterijstraat. We steken de Vichtsesteenweg over en gaan verder in de Schaagstraat. Ietwat verder gaan we rechts een smal straatje in. We volgen verder en negeren de afslag naar rechts en gaan gewoon verder via een klein paadje. Dit volgend komen we uit in de Kleine Leiestraat waar we onze weg verderzetten naar links. Een paar meter verder al slaan we rechtsaf, terug een klein paadje.

Na een tijdje komen we op een soort T-stuk, waar we naar links gaan. Dit stuk maakt verder een bocht naar rechts, richting grote baan Waregem-Anzegem. Aan die grote baan aangekomen, steken we gemakkelijkshalve de baan over en vervolgen we de weg naar rechts. Ietwat verder kan men links inslaan. Er staat aangegeven dat het een privé-weggetje is, maar dit betreft pas het huis volledig op het einde. We gaan zo ver niet, ergens voor een weide slaan we rechts af, een paar meter langs wat oudere gebouwen en kunnen verder naar links afdraaiende de weg verder zetten.

Enige honderden meters verder vervolgen we in de rechtse richting de wandeling. We passeren enkele afgelegen huizen op een soort grind-weggetje. Van onze bedoeling om het bos in te trekken via een aangegeven paadje naar links op de topografische kaart moeten we afzien, vermits het grondgebied volledig is afgebankend. We wandelen dan maar verder op het grind-weggetje, schuin richting terug grote baan. Ongeveer op het eind draait de weg naar rechtsaf, we passeren één of andere bedrijf en komen terug uit op de hoofdweg waar we verder naar links gaan. Ietwat verder, slaan we de Vlamingstraat in. We volgen deze straat tot we aan een kruispunt komen met een baan naar rechts. Ongeveer in die buurt merken we een aardeweg op aan de linkerkant van de Vlamingstraat. We zetten aldus onze weg verder via dit aardeweggetje.

Dit weggetje draait af naar links, maar we gaan rechtdoor tussen een bomenrij. We volgen gewoon het pad, lopen op een bepaald moment onder  bomen waarvan je denkt dat ze alle momenten kunnen omvallen en komen uiteindelijk automatisch weer uit op een baantje, namelijk de Tsjammelstraat.  Dit rustige baantje gaan we nu verder volgen tot we uitkomen aan de grote baan Waregem-Wortegem. Onderweg kunnen we het volgende nog opmerken aan een bedrijf dat natuursteen bewerkt :

Aangekomen aan de grote baan, zien we rechts aan de overkant op de hoek D'Oude Stokerij, waarvan we ook de afbeelding terug vinden op bepaalde flessen jenever van Wortegemsen. We steken de baan over en gaan gewoon rechtdoor, de Pontstraat volgend. Enkele tientallen meters verder kunnen we schuin rechts een soort breed pad volgen, een soort paarden-pad tussen wederzijds een rij bomen. Op dit pad zetten we onze wandeling verder. We volgen dit pad altijd maar verder, ook daar waar we andere wegen kruisen. Uiteindelijk komen we uit in de Kasteelstraat. Hier gaan we eventjes naar links en een paar meter verder terug naar rechts. In dit baantje staan een paar paaltjes met bordjes van andere wandelingen. We volgen nu dit traktor-weggetje dat op het moment van de wandeling er erg drassig bijlag. Na wat gekronkel komen we terug uit op een betonnen baan, waar we links nemen. Dit baantje heet de Kasteelstraat. Aan een volgende kruising gaan we rechts verder, Het Gaverstraatje in. Ietwat verder komen we in de Turkestraat waar we naar links de wandelingen vervolgen en niet veel verder slaan we rechts de Koninginnestraat in. Ergens in het midden van die straat, kunnen we een aarden paadje nemen aan de linkerkant, een dalend paadje tussen 2 velden met in de verte een wit huis met rood dak. Aan het huis aangekomen gaan we verder naar rechts, de Spichtestraat volgend.

Ietwat verder is er een bocht naar rechts. Links ervan ligt er een soort weggetje maar het staat aangeduid dat het privé is. We zijn er toch doorgegaan. Men volgt gewoon het aardenweggetje dat in de rechtse richting gaat. Ietwat verder is er dan een kruising met een aardeweg die recht naar het centrum van Nokere loopt en langs een soort paardeweiden loopt. We nemen dit weggetje en komen alzo uit in de Nokeredorpstraat. Als men echter gewoon de betonnen baan volgt komt men uiteindelijk ook uit in de Nokeredorpstraat. Hier zetten we naar links onze tocht verder, richting kruispunt met de Waregemsestraat. Aan dit kruispunt slaan we af naar links richting Waregem en volgen een honderd à tweehonderd meter de grote baan. Dan kunnen we schuin links een weggetje nemen weg van de baan. We volgen dit mooie stukje natuur tot we weer uitkomen op de Waregemsestraat. Vanaf nu bestaat de wandeling uit een opeenvolging van betonnen baantjes, dit vooral omdat de nog aankomende bossen bijna volledig afgezet zijn en omdat de kleine weggetjes op de stafkaart niet echt meer bestaan.

We volgen de baan en slaan af in de Ter Meulenstraat. We volgen de baan tot het einde en zetten links in de Baillistraat de wandeling verder. Deze straat eindigt in de Wandelstraat, alwaar we links afslaan. Die baan volgen tot waar de baan (ondertussen al Peerdekouterstraat genoemd) samenkomt met de Kapellestraat. Nog ietsje verder afslaan naar rechts de Pontstraat in. Deze weg moeten we volgen rechts van een volledig afgesloten bos, tot niet ver van de E-17. De baan splitst zich in 2, rechtdoor over de E-17 en naar links. We nemen het baantje naar links, de Bosstraat en volgen dit, in het begin kronkelend baantje. Op het eind van dit baantje passeren we aan het Flanders Field American Cemetery. We kruisen nu de drukke baan Waregem-Wortegem en bevinden ons zich nu in het industriegebied van Waregem.

Wat verder kunnen we een baan naar links nemen (de Kalkhoevestraat), die uiteindelijk uitmondt in de Spitaalbossen. Eénmaal in het bos, passeren we hier en daar een huis en voor de rest is het bos afgezet. We volgen het baantje dat op een bepaald moment 90 graden afdraait naar rechts.

Nog wat verder gaat het paadje over in een stukje bos waar we ons instinctief een beetje de weg moeten verderzetten. Links van ons liggen een paar huizen. Uiteindelijk moeten we tussen de bomen naar links meedraaien en komen we uit op een baantje dat enerzijds naar die paar huizen loopt en anderzijds ons terug richting grote baan N382 brengt.  aangekomen aan de grote baan volgen we eventjes naar links die baan, waarna we de baan kunnen oversteken en het veldweggetje in gaan waar we in het begin van de wandeling zijn uitgekomen. We volgen nu in omgekeerde richting het paadje terug naar de auto. Na een bocht van 90 graden naar links moeten iets verder afslaan naar rechts. Zo komen we terug uit in de Kleine Leiestraat, waar we een paar meter naar links moeten gaan en dan direkt naar rechts. Dit loopt over een beekje en komt uiteindelijk uit aan een huis in de Tempeliersstraat. We gaan rechtdoor tot aan de volgende kruising, vervolgen de weg naar links, steken de Vichtsesteenweg over en gaan de Roterijstraat in, waar we de wagen terugvinden.

Het was al bij al een mooie wandeling maar wel jammer van alle stukken bos die afgezet zijn, waardoor het tweede gedeelte zich meer op gewone betonnen banen bevond.