We starten deze wandeling aan de kerk van Ellezelles. Het was de bedoeling om een zijpad te nemen van het wandelpad dat passeert aan de voetbalpleinen van Ellezelles en zo uit te komen in de Rue Saint-Mortier, doch dit blijkt verdwenen. Noodgedwongen wandelen we dan via de weg, met de rug naar de kerk gaan we naar links in de richting van Lessines via de N57 en dit tot aan de Colruyt, waarna we rechts afslaan in de Rue Saint-Mortier. Deze baan volgen tot aan het bord dat het einde van de bebouwde kom aangeeft. Hier kunnen we de weg verlaten naar links via een licht stijgend graspad tussen een recente verkaveling en een paardenveld. Na door een mini-bosje te zijn getrokken verloopt het pad tussen de afsluitingen van nog meer paardenvelden en heet blijkbaar sentier de l'étrange.

We komen uit op een straat en vervolgen naar rechts, voor zo'n 100 meter, tot aan een paal van het Tournaisis-circuit die het paarden-traject 2.04 aangeeft. Hier naar links. We vinden er een traktor/veldweg en hebben hier algauw een heel mooi verzicht. We dalen af tot aan een baan en gaan hier verdere naar links. We gaan deze licht stijgende asfaltweg voor een kleine kilometer volgen. We kunnen hier al eens een speciale vogel opmerken...

Aan een gemetste electriciteitscabine aan onze linkerkant komt een straat van rechts, hier gaan we gewoon verder rechtdoor en wat verder komen we uit aan een drukkere baan, een kruispunt met een 2-tal vluchtheuvels. We steken over en gaan verder rechtdoor. Eerst dalen we af via een asfaltbaantje, na een laatste eigendom dalen we verder af via een verbrokkelde traktorbaan en nog verder gaat het terug licht gaan stijgen. Nadien gaat het over in een traktorbaan in gras en gaat het redelijk sterk stijgen. We dwarsen een halve traktor-baan en vervolgen naar rechts. Het wordt algauw een keizelbaantje en uiteindelijk een gewoon asfaltbaantje. Op 't einde naar rechts, ook hier is er mooi verzicht. We wandelen tot aan een klein wit kapelletje en de knooppuntenpaal nr 14.

Hier naar rechts via een veldweg. VAnaf een linkse alleenstaande boom gaat het plots sterk afdalen en vanaf een huis wordt het meer een asfaltbaantje met groen in het midden. Hier hebben we naar rechts een mooi zicht op de kerk van Grand-Monchau. Er volgt dan een bocht naar links en we komen weer dwars uit op de drukkere weg. Oversteken, een paar stappen naar rechts en dan verder linksaf. Wegaan hier richting knooppunt nr 90. Deze weg leidt naar een boerderij en vanaf daar wordt het traject een grasweg. We komen weer dwars uit op een asfaltbaantje en gaan hier verder naar links, licht stijgend. We passeren knooppuntpaal 90, waar we in de vorige wandeling zijn ingeslagen. We wandelen nu echter verder tot aan knooppuntenpaal nr 46 en slaan af naar rechts na een huis in de richting van knooppunt 45. Dit is sentier de Brouillard. Het daalt af, we trekken door een heel klein bosje en het gaat weer stijgen. Het wordt dan een graspad dat afdraait naar links en we komen uit op een straatje aan knooppuntpaal 45. In de vorige wandeling hebben we dit stuk in omgekeerde richting gedaan. Nu gaan we verder naar rechts via een stijgend asfaltbaantje. Boven in een bocht, lijkt het wel even de top van de wereld te zijn. We hebben hier mooie verzichten, rondomrond.

We gaan hier naar rechts via een veldweg. Deze draait verder af naar links en komt uit op een straat. Verder naar links, na de eigendom te zijn gepasseerd links van ons, kunnen we een straat naar rechts inslaan. We passeren huisnr nr 8 aan onze rechterkant en voor het volgende huis aan de linkerkant, in een bocht, vinden we naar links het smalle sentier Flayout. We kunnen er een aantal vriendelijke en nieuwsgierige ezels tegenkomen.

Terug aan de straat, naar rechts voor een goeie 150 meter. Dan kan men naar links een kleine weg inslaan, richting Séménil nr 22. We kunnen na dit huisnummer verdergaan tot aan een straatje en gaan hier naar rechts. We volgen dit straatje dat terug uitkomt op de hoofdbaan. Dan verder naar links, we passeren verder aan onze linkerzijde een boerderij-achtige eigendom en dan juist voor de volgende eigendom aan de linkerzijde, vinden we naar links een GR-traject. Aan de rechterkant van de straat staat een kapelletje. Er staan tevens mooie houten beelden aan dit huis.

We slaan hier dus af naar links via een dalende grasweg. We lopen over wat palletten, komen uit op de Sentier Del'Berdouille, moeten door wat poortjes en wandelen dan via een smal graspad langs een eigendom om terug op een straatje uit te komen. Hier slaan we dan naar rechts af, langs de eigendom en via de sentier de l'Epine. Wat verder komen we voor een huis uit, we zijn hier al eens gepasseerd in de vorige wandeling, maar dan in tegengestelde richting. Voor het huis gaan we naar links via de brede bosweg. In tegenestelling tot vorige wandeling gaan we de bosweg niet volledig aflopen. Ongeveer aan 7de of 8ste boom die grenst aan de rand van de bosweg aan onze rechterkant (tellend vanaf begin van de biosweg aan de kant van het huis dus), slaan we het bos in naar rechts. Het pad is niet echt duidelijk, we kunnen eventueel nog enkele markes vinden op de bomen. In de verte moeten we een smal pad steil omhoog kunnen zien. HEt gaat hier eerst naar beneden, dan dus steil omhoog, dan ietwat schuin rechts en weer wat naar beneden om dan nog eens flink kort te stijgen. Uiteindelijk komt het uit op een baan. In de buurt ligt er ook een chalet, als men daar uitkomt is men verkeerd doch je kan ook van die chalet, als niemand aanwezig is, via het toegangsweggetje naar die chalet, ook uitkomen op de baan waar we moeten arriveren. Op de baan dus verder naar rechts (dit asfaltbaantje zou Séménil heten) en na een paar stappen naar links, dit is een smal asfaltbaantje dat een bocht maakt om een paar eigendommen en dan terug uitkomt op de baan Séménil. Hier naar links verder via de baan voor zo'n 150 meter tot aan een klein kapelletje. Daarstraks zijn we aan de overkant gepasseerd (aan het huis met de houten beelden). Hier nu naar links via een brede dalende verbrokkelde veldweg. HeT wordt dan platter, er volgen een paar lichte bochten en het gaat dan weer licht stijgen. Na een tijd is er een splitsing, men moet er wel op letten. Hier moet men naar rechts, er staan eventueel een paar markers aangeduid naar rechts en er staat ook een GR marker. Het wordt nu een licht stijgend graspad. Kort erop daalt het sterk en dan wordt het een stijgend tot soms sterk stijgend aardepad. We komen uiteindelijk links van een eigendom uit op de baan, hie rverder naar rechts. Dit licht dalen asfaltstraatje draait af naar links en na huisnummer 128 kunnen we aan een boom met ijzeren hekken ernaast afslaan naar links via een smal stijgend graspaadje. Dit komt dwars uit op een baan, waar we naar links afslaan. We volgen dit baantje eventjes tot we een min of meer verdoken wit kapelletje passeren met daarnaast een witte schuur. Hierna naar rechts, licht afdalend tot na huisnr 32. Hier dan verder naar rechts via een smal dalend graspaadje. Wat verder trekken we min of meer door een klein bosje. Het draait dan 90 graden af naar links waar er van rechts de sentier Berger hier samenkomt. We komen uit het bosje en het wordt een meer stijgend graspad. We komen uiteindelijk uit op straat en gaan verder naar links, gewoon de straat volgen. Hier maakt de wandeling een lus zodat we straks hier terukomen. Verder aan een eerste kruispunt gaan we verder in rechtse richting. Dan komen we op een iets drukkere baan, waar we ook naar rechts gaan. Zo'n 250m verder kunnen we afslaan naar rechts via de baan en na huisnummer 270 vinden we een small paadje. Dit wandelpad trekt al vlug weer door een bosje met hier er daar aangelegde houten trappen en overbruggingen. Finaal arriveren we links van een eigendom dwars op de straat waar we daarstraks waren gepasseerd. We vervolgen naar links en komen automatisch op een brede lange traktorbaan terecht. In het begin splitst die zich in 2, maar verder komen beide trajecten samen. Men kan best de rechtse kant nemen. Na meer dan een kilometer komen we terug uit op een baan. We gaan naar links en een 100-tal meter verder is er een splitsing. Eventueel kan men de wandeling hier inkorten en rechts afslaan. Anders houden we links aan en wandelen we nu via een soms sterk stijgend baantje naar de grote baan tussen Ronse en Ellezelles. Die grote baan steken we over en aan de overkant kan men direct via een breed sterk stijgend sooty bospad verder. Het is een klein stukje en komen uit op een kruispunt van 3 asfaltbaantjes en een veldweg naast een huis.We nemen uiteraard deze veldweg. Deze licht dalende veldweg is niet altijd even vlot begaanbaar. Aan een kruispunt van veldwegen aangekomen, slaan we rechts af via lawwer een volgende veldweg die nu stijgend verloopt. Aan een weg gaan we naar rechts en wat verder op een splitsing, kiezen we de linkse richting zodat we enkele meters verder terug aan de grote baan Ronse Ellezelles staan. Terug oversteken in schuin linkse richting en rechts van het huis aan de overkant loopt een veldweg die afbuigt naar links achter het huis. Hier vinden we een brede dalende grasweg, die ook niet altijd even makkelijk loopt. Na zo'n 800 meter komen we terug in de bewoonde wereld uit in een bocht.

Na de eigendom links van ons gelegen kunnen we links afslaan en een graspad volgen. Verder draait het af naar rechts en passeert aan voetbalvelden van Ellezelles. We blijven dit wandelpaadje volgen tot tussen enkele jhuizen waar het afdraait naar links en uitkomt op de baan tussen Ronse en Ellezelles. Hier dan naar rechts tot aan de kerk van Ellezelles.