Dit is een mooie wandeling die door de vele bosjes trekt in de omgeving. Jammergenoeg zijn vele van die bossen voor het grootste gedeelte privé-bezit maar blijkt het veelal toegelaten te zijn om die bossen te doortrekken via bepaalde hoofdassen. De wandeling verloopt in deze omgeving ook heel golvend.

We starten aan de kerk van Monchaut, in dit klein en heel rustige plaatsje zijn enkele parkingplaatsen te vinden. Dit is het gemakkelijkst te bereiken via Ellezelles en dan richting Frasnes-Lez-Anvaing volgen. We keren enkele meters terug naar de grote baan Grand Monchau en slaan rechts af. Normaal was het de bedoeling om in die bocht direct weer rechts af te slaan en wat verder een voetweg te nemen maar met dank aan huisnummer 35A is deze voetweg verdwenen. Bijgevolg volgen we een stukje (een goeie 300meter) deze grotere baan. Waar men een straat naar links opmerkt kan men enkele meters verder naar rechts afslaan. Dit verloopt licht dalend. Wat verder draait het af naar links en aan aan huisnr 7 houden we links aan en vervolgen via een stijgende traktorweg. Boven gekomen aan een T-punt, verder naar rechts, wat nog altijd licht stijgend verloopt.

We komen nu aan een bos aan, namelijk het Bois Lefebvre en volgen schuin naar links het nog altijd stijgende hoofdpad door het bos. Op een bepaald moment gaat het trajekt licht gaan dalen en vervolgens gaat de bosweg over in een asfaltweg. We negeren een linker weg en gaan rechtdoor tot we een huis opmerken. Hier kunnen we het asfaltwegje verlaten via een kiezelbaantje zodat het huis links van ons ligt. We komen enkele tientallen meters verder in een bocht uit, die we voorzicht oversteken. Aan de overkant van de weg kunnen we onze wandeling verder zetten via een bospad. We volgen gewoon dit kronkelend lciht stijgend paadje tot het aan de grens van het bosje komt. Hier wandelen we nu rechtdoor verder via een licht stijgende traktorbaan. Aan een huis aangekomen begint het echter te dalen. Uiteindelijk komen we terug uit op een asfaltstraat met rechts van ons een rij huizen aan beide zijden van de straat. We gaan hier naar rechts verder tussen de huizen. dit verloopt eerst licht dalend en gaat dan over naar licht stijgend. We blijven gewoon het asfaltbaantje volgen, dit draait af naa rechts en gaat dan automatisch over in een veldweg. We vinden hier een verlaten caravan terug en na deze caravan wordt het traject meer een smal aardepaadje dat loopt tot aan een bos. In dit bos Bois de Brisée, het hoofd-bospad volgen. Volgens de topografische kaart moeten we een aan kruispunt komen van bospaden, maar in realiteit draait het bospad gewoon af naar links en loopt het verder in dalende lijn. Het pad komt uiteindelijk uit op een asfaltbaantje. Links van ons liggen er akkers met een boerderij in de verte. Enkele meters verder, in de Rue Longbonne, vinden we dan een open vlakte aan onze rechterkant in een lichte bocht naar links. Een 100-tal meter na het einde deze open vlakte, kunnen we in een bosje afslaan naar rechts, tussen twee lage blokken in de grond. Er staat tevens een knooppuntenpaal die de richting naar nr 51 opgeeft. Hier kunnen we naar rechts de asfaltbaan verlaten en dan schuin naar links een dalende bosweg volgen. Schuin naar rechts is er ook een pad, maar dit staat als privaat aangegeven. Het te volgen pad loopt door een bosje en vanaf het einde van het bosje gaat het over in een licht stijgend graspad.

We komen uiteindelijk uit op een verbrokkelde baan. We gaan naar links en beginnen te stijgen. (Straks komen we hier terug.) Het traject gaat meer en meer stijgen. We merken dan duidelijk een huis op aan onze linkerkant. We blijven rechtdoor gaan en aan een tweede huis aan onze linkerkant kunnen we op het einde van deze tweede eigendom, naar rechts afslaan, via een veldweg geleden tussen een akker links en een bosje rechts van ons. Dit pad leidt naar een volgend stukje bos, we merken hier rechts van ons een heel lager stuk bos op.

Het bospad wordt dan sterk dalend. Op een bepaald moment splitst het in 2, doch beide stukken komen terug samen. Nog wat verder is er een afsplitsing naar links, we gaan echter rechtdoor en het bospad wordt uiteindelijk ene graspaadje entenslotte komen we uit op een doodlopend straatje. Wat verder aan een klein kruispuntje van 3 straatjes, houden we rechts aan. Nog wat verder is er een volgend klein kruispuntje van 3 asfaltbaantjes, ook hier rechts aanhouden, via de Rue du Bas-Pre. We blijven dit volgen voor een geoei halve kilometer. Op een bepaald moment wordt het een kassei-weg en gaat het stevig stijgen. waar de weg terug asfalt wordt, tov huisnr 45, kunnen we rechts inslaan. dit wordt algauw een soort veldweg en gaat geleidelijk stijgen. bij een spltising houden we rechts aan. Iets voor we terug in een bosje gaan, kunnen we eventueel even het pad verlaten naar een rechtse akker waar we min of meer op een hoogtepunt staan en een ver zicht hebben. We vervolgen dan ons traject dat in een bos verder gaat. Het wordt even heel sterk stijgend. Het bospad draait ook af naar links en komt tenslotte uit op de verbrokkelde baan in de buurt van een eerste huis die we eerder al hebben gepasseerd, maar dan in tegengestelde richting. Hier aan het weggetje naar links. Nu gaan we dus in dalende richting verder. Na een tijd wordt de dalende weg een asfaltbaantje. We blijven volgen tot het asfaltbaantje een rechte bocht naar links maakt.

In die bocht vinden we naar rechts een GR-pad. We volgen dit wandelpad tot we terug uitkomen op een baan naast een eigendom. Nu naar links eventjes deze baan volgen. Een 150 meter verder gaan we over een klein beekje en daarna kunnen we rechts afslaan. Deze veldweg/traktorbaan is ook een GR-traject. We volgen gewoon dit GR-trject. Op een bepaald moment loopt het als onder een brug van begroeiing.

Naar het einde toe wordt het stijgend tot sterk stijgend. Na de weiden komen we in een dun bevolkt en meer bos-achtig gebied namelijk in het Bois d'Hergies. Er ligt een verbrokkeld weggetje en uiteindelijk komen we uit op een baan, naast een eigendom. Hier verder naar links in de Rue de la Hoissiere. Vanaf hier volgen we geen GR-tekens meer. Een 200 meter verder is er naar links een veldweg. Dit is een kaarsrecht breed grasachtig pad. Op het einde komen we uit op een baantje. Oorspronkelijk was het de bedoeling om hier naar links te gaan en in Hameau des Papins een aantal veldwegen te volgen, doch deze blijken middenin afgesloten te zijn. Zodaning gaan we hier naar rechts, waardoor de wandeling een 2-tal kilometer korter wordt. We gaan nu naar het Bois de Leuze. Aan een kruispunt, juist voor het bos liggend, naar links via de baan. Een goeie 400m verder, aan een volgende kruispunt van een 3-tal asfaltbaantjes, naar rechts. Waar het asfaltbaanjte afdraait naar links, kunnen we rechts het Bois de Leuze binnenstappen. Op het eerste zicht kloppen de bospaden niet echt met de topografische kaart. We gaan hier gewoon het meest duidelijk bospad volgen, dit met de diepste band-groeven. Op een bepaald moment aan een kleine splisting volgen we mee naar rechts en weer naar links. We merken schuin aan de rechterkant dat het bos moet grenzen aan een meer open gebied. Op een bepaald moment is er een meer duidelijke splitsing van bospaden te merken, zowel recht voor ons als naar links als naar schuin rechts achter. We gaan hier het stijgende bospad volgen naar min of meer schuin rechts-achter, in de richting van de zijgrens van het bos, naar het open gebied. Aan het einde van het bos gekomen, kunnen we naar links verder wandelen, bia een wandelpad tussen het bos en een akker. We komen uitindelijk uit op een straatje, waar we naar rechts verder gaan. Aan een volgend kruispuntje, naar links. Rechts van ons ligt een boerderij en een 200m verder na een akker en juist voor een eigendom kunnen we afslaan naar rechts via een rechte veldweg/traktorweg. In de midden hebben we links een verzicht op de mast van een militair domein in Bois de la Louviere of Livierenbos te Flobecq/Vloesberg.

Terug aan een straat aangekomen, naar rechts. Aan een volgend kruispuntje (T-punt) naar links. Dit is terug de Rue Houssiere. We gaan hier verder naar links en lopen langs wat alleenstaanden huizen en dalen geleidelijk af. We komen dan terug onder de bomen van het bos en de weg wordt verbrokkeld. Na een geoei 200m in het bos, merken we aan onze linkerkant een woning op. Juist na deze woning kunnen we naar links een wandelpad volgen. Dit loopt langs de eigendom en dan moeten we min of meer naa rechts gaan tussen 2 bomenrijen in. We volgen dit traject wat verder uitkomt op het einde van een doodlopende straat met een aantal eigendommen. Op het eind van dit baantje aan een T-punt, naar links en direct terug naar links tot aan de kerk.