We starten de wandeling waar we in de wandeling rond Ellezelles het oude mijn-spoorweg-traject hebben verlaten. De wandeling rond Ellezelles was ongeveer 20 km. Ook deze wandeling is ongeveer een 20 km. Door beide te combineren zou men een wandeling van 40 km kunnen maken, door bijv. te starten in Ronse en via het oude mijn-spoorweg-traject naar Flobecq te wandelen en dan via de andere gewandelde weggetjes terug naar Ronse. We starten in de straat Boudenghien gelegen tussen Ellezelles, Flobecq en La Houppe. We geraken daar door vanaf de N48 Ronse-Brakel af te slaan in de N520 richting Flobecq. Op een bepaald moment, na zo'n goeie kilometer op de N520, draait de weg volledig af naar links en passeert dan door een soort gehuchtje Queneau. De baan draait vervolgens af naar rechts en zo'n halve kilometer na die rechtse flauwe bocht vinden we een baantje naar rechts (ook Queneau genoemd). Op de hoek is er een soort graspleintje met een paar bomen en/of struikjes. We volgen dit kronkelend smal baantje tot we aan een kruispunt komen met een 5-tal smalle baantjes. Links, in de bocht, vinden we wat begroeiing en daarvoor kan men nog juist een auto parkeren. Het is wel in een bocht en lijkt niet echt een ideale parkeerplaats maar veel verkeer passeert daar toch niet. Gezien van de richting waaruit de auto kwam gaan we nu het weggetje schuin rechts voor ons volgen, namelijk de pijl volgend richting Boudenghien nr 6. Ietsje verder aan de linkerkant kan men een huis zien staan. We wandelen nu terug richting oude mijn-spoorweg-traject, waar we het in een andere wandeling hebben verlaten. Het baantje gaat ook over in een veldwegel. Aan een eerste splitsing wandelen we gewoon verder het paadje volgend en kort daarna komen we op een soort T splitsing waar we naar rechts verdergaan. Straks komen we hier nog terug. We komen nu op het omgevormde oude mijn-spoorweg-traject. We kruisen het pad en gaan in de weide direct naar links tot ongeveer aan de afsluiting en wandelen daar verder naar rechts richting het kleine bosje. Dit weggetje is niet altijd makkelijk bewandelbaar en stijgt tevens. Vanaf de auto stijgt de wandeling tot nu trouwens constant. Ietsje verder komen we terug uit het bosje en wat verder is er een splitsing. Hier vervolgen we naar links de wandeling. Het is meer een graspaadje dat niet al te duidelijk is. Het loopt tussen 2 weides in de richting van een huis in de verte. We passeren het huis rechts van ons en slaan het baantje erachter naar rechts in. We lopen dus eigenlijk rond het huis. Aan een volgend kruispuntje, gaan we verder naar rechts. We passeren links van ons een 3 tal huizen en dan kunnen we terug een smal baantje nemen naar links. Hier hebben we een mooi panoramisch zicht, richting Ellezelles.

Dit baantje gaat uiteindelijk over in een veldweggetje en brengt ons eigenlijk naar de achterkant van de huizen die we zojuist hebben gepasseerd. We komen terug terecht in wat begroeiing en vinden er terug wat rare objecten langs de baan. Op het einde van het paadje slaan we af naar rechts.

Dit is terug een veldwegeltje lopend tussen wat begroeiing enerzijds en een akker anderzijds. Het paadje komt uit op de Rue de la Bruyère. In die straat gaan we naar links verder, tot aan de 2de volgende splitsing (waar het baantje afdraait naar links en tevens samenkomt met een baantje van rechts). Hier vinden we een veldwegeltje ongeveer recht voor ons. Een goeie 100 meter verder is er terug een splitsing waar we naar rechts verder gaan. We volgen dit paadje en komen terug tussen de huizen uit. Het paadje gaat over in een baantje en het traject begint ook sterk te dalen. We nemen de eerste baan naar links. We zitten nu in de buurt van Le Pourri. Hier hebben we ook een mooi beeld van de militaire toren in de verte, te vinden in het Bois de la Louviere.

We passeren eerst een soort grote boerderij en wat verder een lang huis dat schuin tov de straat staat. Kort daarna draait het baantje naar rechts af. Juist voor die bocht is er links achter het huis een paadje te vinden dat echter niet meer op de geografische kaart staat. We volgen dit paadje dat bijna direct afdraait naar rechts. Wat verder komt men uit op een akker. Hier volgt men gewoon rechtdoor de splitsing tussen de 2 akkers. Een 100 a 200 meter verder dwarst men dan een andere veldwegel, waar we naar rechts verder wandelen. Deze veldwegel komt dan uiteindelijk uit op hetzelfde baantje dat we daar zojuist volgden. Aangekomen op die baan gaan we links verder. Aan het volgende kruispunt naar rechts verdergaan en aan de linkerkant van dat baantje na de bewoning die we er aantreffen kunnen we een smal geasfalteerd paadje vinden. Terug aangekomen op een baan gaan we links verder, in de richting van een gite Rural.

We gaan nu ongeveer een kilometer rustige baan volgen. Na een kleine halve kilometer komen we aan een splitsing waar we rechts de tocht verderzetten. Nog zo'n halve kilometer verder draait het baantje scherp af naar links. Hier kunnen we echter rechtdoor een paadje volgen, richting centrum van Flobecq. We komen in de buurt van een soort woonwijk en een school. Tegenover de school Ecole Notre Dame gaan we links zodat we 20 à 30 meter verder uitkomen in de Kamillenstraat die we rechts verder volgen. Dit straatje draait af, loopt verder tussen wat huizen en komt uit op de Fresnoitstraat. Daar naar rechts en direct naar links, de Egalité-straat in. We lopen nu tot juist vlak voor het kerkhof en vinden er juist ervoor een smal paadje naar rechts. Het maakt een scherpe hoek naar links aan het einde van het kerkhof. We volgen verder tot we terug uitkomen op een baantje waar we uiterst links verdergaan in de Marais Garette. Enkele meters verder zien we links het einde (of het begin) van het oude mijn-spoorweg-traject. Straks komen we hier terug en gaan we dit volgen richting auto. Ietsje verder kunnen we naar rechts, terug een weggetje volgen. Daar waar er een groot kruisbeeld staat, gaan we rechts verder langs een beekje. We wandelen het baantje af tot een kruising met de grotere baan Marais des Soeurs. We wandelen naar rechts en slaan de 2de straat naar links in. Hiervoor moeten we eerst over een klein bruggetje gaan. Dit baantje blijven volgen tot ongeveer het einde, maar juist voor het einde een afspliting naar rechts nemen, juist na een bewoning. Dit veldweggetje nu blijven volgen. Eerst een 2-tal flauwe bochten en dan een scherpe bocht naar links (ongeveer naast een oud bruggetje). Het kronkelend paadje blijven volgen tot men uitkomt op een rustig baantje. Vanaf nu bestaat de wandeling voor een stuk uit gewone maar zeer rustige baantjes. We slaan op het baantje rechtsaf. Aan de volgende splitsing naar links en aan de volgende splitsing (enkele meters verder) rechts aanhouden via de Bichurées. Waar dit baantje samenkomt met de Rue Sotteniere, naar links afslaan en dit blijven volgen tot aan de 2de baan naar links. Hier naar links. Eerst lopen we tussen enkele bewoningen en dan lopen we tussen de akkers op een bijna kaarsrechte baan richting grotere baan. Aan de splitsing aangekomen met die grotere baan gaan we rechts verder en dit tot waar er een baantje afslaat naar links. We gaan hier links verder over het stijgend baantje Mont. Het baantje draait flauw af naar links en ongeveer na het 2de huis na die bocht, vinden we een paadje naar rechts. Het is een beetje een moeilijk begaanbaar graspaadje. Het komt uiteindelijk uit op een akker die we voor een meter of 100 dwarsen en dan slaan we af naar links op die akker. Dit paadje is niet altijd makkelijk afscheidbaar maar bestaat wel. We komen uiteindelijk uit op een weggetje waar we eventjes naar links gaan en schuin links in de diepte een vijver kunnen zien en waar we dan direct weer naar rechts een volgend veldwegeltje volgen dat redelijk stijgt. Aangekomen aan een huis slaan we naar links af op een volgend grasweggetje.

We komen uit op een baantje, waar we naar links de wandeling verder zetten. Dit baantje Tournibois maakt al snel een scherpe bocht naar links en daalt verder af. Aan een eerste splitsing gaan we rechtdoor en aan een 2de splitsing gaan we ook, rechts houdend, rechtdoor richting bos.

Op een bepaald moment is er een duidelijke afslag naar rechts, ongeveer op het einde van het bos. We slaan daar rechts in. Het paadje loopt nu eerst weer iets omhoog. We blijven het paadje volgen en aan de volgende splitsing gaan we rechtdoor zodat we de boerderij rechts van ons passeren. Uiteindelijk komen we weer uit op een baantje met voor ons een klein pleintje. We steken het baantje over, gaan iets naar links en direct naar rechts, richting Auberge Aux Champs Elyses. Juist voor dit gebouw kunnen we links een smal paadje volgen. Dit paadje maakt een bocht en komt uiteindelijk uit aan het grote kruisbeeld waar we tijdens het doorgaan hebben afgeslagen. Nu lopen we verder rechtdoor. We volgen nu een kleine 250m eenzelfde stuk wandeling als tijdens het doorgaan maar nu in tegengestelde richting. We komen terug uit op een baantje en gaan links verder tot daar waar het oude mijn-spoorweg-traject begint richting Elleszelles/Ronse. Vanaf nu gaan we dit traject volgen tot waar we het in het begin van de wandeling ook hebben gekruist. We komen terug een paar gedenktekens tegen die herinneren aan het mijn-verkeer van vroeger. Daar waar we de N520 kruisen, moeten we eerst een beetje naar links gaan om het vervolg van het spoorwegtraject te vinden. We moeten hier ook, kort na het oversteken van de N520, rechts aanhouden waar het pad zich splitst. Waar we terug de witte metalen afrastering bereiken, verlaten we spoorwegbedding naar rechts. We zitten nu terug op het paadje dat we in het begin van de wandeling tegengesteld bewandelden. Ietsje verder slaan we rechts af een ander wegeltje volgend. Enige tijd later komen we uit op een baantje wat we naar links volgen en zo komen we terug uit aan de wagen.