Daar waar de vorige wandeling in Everbeek (zie Wandeling 4 : Everbeek - duur : ▒ 3,5 uur) zich meer situeerde tussen Everbeek-Boven en Everbeek-Beneden en ook veelal over gewone asfaltbanen ging, situeert deze wandeling zich meer aan de westelijke kant van Everbeek-Boven en wordt er, althans volgens mij, meer gebruik gemaakt van kleine paadjes en aardeweggetjes. De wandeling start, zoals die andere in Everbeek, ook aan de parking gelegen naast de kerk van Everbeek Boven. We wandelen voorbij de kerk en gaan er kort erna een paadje in naar rechts. Even verder aan een eerste splitsing, volgen we het paadje naar links. De Everbeekpad-route daarentegen loopt verder en draait af naar rechts. We betreden een gebied van de organisatie Natuurpunt en komen in een mooi stukje natuur terecht.

We volgen het paadje altijd maar verder en komen op een bepaald moment in een weide voor koeien. Vroeger was het nog mogelijk het pad te volgen tussen de nabijgelegen afrasteringen in prikkeldraad van 2 weides, doch deze is blijkbaar ondertussen verwaarloosd. Staan er koeien in de weide, dan gaan die waarschijnlijk verbaasder zijn dan de wandelaars en op veilige afstand blijven. Het is trouwens aangegeven door Natuurpunt dat men de weide mag betreden. Aan de andere kant van de weide, gaan we vervolgens naar links en kort erna komen we op een aardeweg, die we naar rechts volgen. We komen nu terecht tussen de ma´svelden.

Aan een volgende splitsing, volgen we het pad naar rechts. Een heel eind verder komt dit uit op een rustige weg Fayte geheten, die we naar links vervolgen. Na een tijdje vervolgen we naar links de wandeling via een akkerpad. Dit pad komt uiteindelijk uit in de Hoogbos straat. We gaan efkens naar rechts en vervolgen onze weg dan verder naar links via de Hayestraat. Daar waar deze straat kruist met de Driestenbroekstraat, nemen we een oplopend pad naar links. Uitkomend in de Hoogbos straat, gaan we verder naar rechts. Daar waar de Hoogbos straat een bocht maakt naar links, nemen we een pad naar rechts en volgen dit altijd rechtdoor. We komen weeral terecht in een mooi stukje natuur.

Waar de bosweg eindigt op een T-splitsing, gaan we verder naar links. Dit is een verlengde van de Hayestraat. Uiteindelijk komen we terug uit op een soort bosweg die we naar rechts volgen. Dit eindigt in een houten brugje, waar we overgaan en verder een smal pad naar rechts volgen.

Dit pad loopt op een bepaald moment juist naast een grote eigendom en komt ten slotte uit op de Rue de la Louviere. We nemen deze straat naar links en volgen iets verder mee naar rechts, het Bois de la Louviere - bos in. We volgen het hoofd-bospad volledig tot het einde, waar zich links een klein militair domein bevindt met een hoge mast. We gaan hier naar links zodat dit militair domein juist links van ons ligt en gaan verder tot we aan de Motte straat komen. We kruisen de baan en vervolgen onze wandeling via een pad dat aan de overkant van de Motte ligt. Dit is weer een mooi en rustig stukje natuur, maar na wat regen kan het hier en daar wat drassig liggen.

Het pad komt uit op de Kapellen straat, waar we naar links verder gaan. Ietwat verder, aan een bocht naar links, gaan we rechtdoor een pad in. Op een bepaald moment staat er, redelijk verscholen onder de begroeiing, de vermelding dat het er opletten geblazen is. Met wat voorzichtigheid is het echter helemaal geen probleem. Het pad komt uit op de Esquenne straat, die we verder rechtdoor volgen. Aan een volgende splitsing gaan we verder naar links, de Hemelrijk baan volgend. Deze baan volgen we volledig tot aan de Terbeken straat. We gaan er naar links en aan het volgende kruispunt, wandelen we naar links en direkt naar rechts, de Nieuwpoort straat in. Daar waar de Nieuwpoort straat een baan komend van links kruist, gaan we naar rechts een paadje in. Dit volgen we eventjes en vervolgen dan het pad naar links. Uiteindelijk komen we uit op de Muiterij. We gaan eventjes naar links en gaan dan rechts een smal paadje in. Dit komt uit aan een hoekhuis, waar we naar links verdergaan tot we aan de parking uitkomen waar de auto geparkeerd staat.