In deze wandeling willen we een aantal paden aandoen die we nog niet in de streek hebben bewandeld. Deze, toch redelijke wandeling, maakt eerst een lus ten noorden van Etikhove, keert dan terug en gaat dan richting buurt van Kerkem. Vermits er in de streek van Kerkem niet zoveel veldwegen te bespeuren vallen, is het aandeel aan gemoptoriseerde wegen in deze wandeling merkelijk groter dan bij andere wandelingen. Er zitten echter heel wat rustige bij en bij bepaalde hebben we een heel mooi verzicht. We kunnen de auto parkeren op "parking Bert", te vinden achter het administratieve en tevens politie-gebouw van Etikhove, ietsje verder van de kerk gelegen, aan het Etikhove-plein. Ten noorden van de parking loopt een smal paadje, wat we vanuit de parking kunnen bereiken. We volgen dit naar links, in de richting van het administratieve gebouw. Zo komen we uit op Etikhoveplein en alzo op de Nederholbeekstraat. Hier gaan we naar rechts in de richting van de kerk. We gaan nu eerst een lusje maken naar Ladeuze en dan hier terugkomen. Men kan die lus altijd weglaten natuurlijk, dit verkort dan de tocht. Na de kerk, met bijhorend kerkhof en enkele in het oog springende beelden te zijn gepasseerd, slaan we links de Poststraat in. Ietsje verder steken we een straat over en gaan verder via een licht afdalende veldweg. We gaan verder tot het einde, een afslag naar rechts negeren we aldus. De veldweg gaat ook over in een heel smal wandelpaadje. Aangekomen aan straat gaan we rechts verder in de richting van spoor-overweg. Op het eind stijgen we licht en aan de overweg aangekomen gaan we verder naar rechts, via een kasseibaan, licht afdalend in de richting van de N457. Aan die N457 aangekomen, steken we over en aan de overkant, gaan we rechtdoor via een veldweg.

Deze draait naar links en we wandelen die af tot we in de bocht komen van een straat. Hier gaan we naar rechts tot we over een brugje zijn gegaan over de Maarkebeek. We gaan nu naar rechts het betonpaadje volgen langs de beek. Op dit paadje kijken we links tegen hellingen op en aan de rechterkant loopt de beek. Ongeveer in de buurt van een huis, gaat het paadje over in een asfalt-baantje.

Aangekomen aan de Ladeuze-straat, gaan we eventjes naar rechts en voor het huis dat we passeren slaan we af naar links, een kasseibaantje in. Een 150 a 200meter verder kunnen we dan naar rechts terug over een brugje over dezelfde beek en gaan zo terug richting N457. Dan gaan we naar links eventjes deze drukke baan volgen. Een 100m verder kunnen we dan naar rechts de Gieterijstraat nemen, zodat we terug riching Etikhove kerk gaan. we kunnen hier via het voetpad lopen. Wat verder kruisen we dan de Etikhovestraat, waar we naar links verdergaan zodat we terug uitkomen aan de kerk van Etikhove. Het zojuist uitgevoerde lusje is ongeveer een 3,5 km lang. Voor de kerk gaan we nu links afslaan in een doodlopend straatje.

We gaan over van kasseien naar grind en dan naar een veldweggetje. Na de kerk met het kerkhof te zijn gepasseerd, passeren we dan een huis aan de linkerkant. Direkt daarna is er een veldweg tussen 2 afrasteringen die loopt recht naar de N457 toe. We negeren deze afslag en gaan rechtdoor, het paadje volgend dat direkt daarna afdraait naar links. Wat verder aan wat bomen volgen we mee naar rechts tot we uitkomen op een rustige baantje. We wandelen hier naar rechts en maken wat verder een bocht van 90 graden naar links. Het weggetje gaat redelijk omhoog en na een volgende bocht daalt het weer af. Zo'n 150m na die laatste bocht, kunnen we, ongeveer juist voor een soort stal of hangar, een smal dalend paadje naar rechts inslaan. We komen dan uit op een baantje wat we een klein beetje volgen tot aan de garages die we links opmerken. We slaan links af juist voor de garages en gaan nu via een paadje dat achter de tuinen van de woonhuizen loopt. Na het laatste huis, draait dit af naar rechts tot aan de straat. Straks, op het eind van de wandeling, komen we hier nog eens in tegengestelde richting. Hier nu naar links, langs een speelplein tot aan het volgend kruispunt, waar we naar links verdergaan. Het gaat hier lichtjes stijgend en wat verder slaan we linksaf. Deze straat gaat geleidelijk aan behoorlijk stijgen en na een straat van links te zijn gepasseerd, gaat de weg over in een heel braakliggende weg. Wat verder na een huis aan de linkerkant te zijn gepasseerd, gaat de weg in slechte staat over in een verharde weg en kronkelt zich naar boven.

We komen uit op een straat (bijna evenwijdig ermee) en gaan gewoon rechtdoor de straat volgend. We zitten nu in de streek van "Bossenare". Vanaf nu gaat de wandeling over in een heel stuk gewone niet-verkeersvrije baan. Het zijn echter redelijk rustige banen. We negeren een afslag naar rechts en slaan daarna de eerst volgende straat naar links in. We wandelen hier, licht stijgend, tussen de akkers en zien in de verte de Bossenare molen naderen. Bij een volgende kruising, waarbij een 5 tal straten eigenlijk samenkomen, wandelen we gewoon min of meer rechtdoor.

We lopen hier als het ware op de top van de streek, het feit dat we via niet verkeersvrije banen lopen wordt ruimschoots gecompenseerd door de mooie verzichten die we rondom hebben. Waar de straat afhoekt schuin naar rechts, kunnen wij rechtdoor gaan via een licht dalende veldweg. Dit is een kassei-weg met gras begroeid. Dit is één van de zeldzame veldwegen die we in die streek nog kunnen tegenkomen. Op het eind, kunnen we gewoon rechtdoor wandelen, terug via een gewone weg. Wat verder slaan we een straat naar links in, namelijk Leideveld. Deze dalende straat kronkelt wat verder. We blijven genieten van mooie verzichten. We slaan de eerste straat naar rechts in en wandelen tot na een eigendom en tot voor we een klein bosje kunnen opmerken rechts. Er staat hier ook een knooppunten-paal, namelijk nr 41. Hier naar rechts, waar we nog een zeldzame veldweg terugvinden. Dit stuk van zo'n halve kilometer wandelen we af tot we terug aan een straat komen. Hier gaan we dan links verder. We gaan verder zuidwaarts, in de richting van Berg Ten Houte, een verdwenen helling uit de Ronde van Vlaanderen. Aan het eerstvolgende kruispunt, slaan we echter rechts af. Dit stuk nu hebben we al eens bewandeld in omgekeerde zin in een andere wandeling, namelijk deze van het Muziekbos (zie Wandeling 15 : Muziekbos - duur : ± 4,5 uur). Na een flauwe draai, passeren we wat gebouwen en na een volgende flauwe bocht vinden we een afslag naar rechts, in de richting van een huis. We vinden er ook een knooppunt-paal, namelijk nr 44. Het wandelpad loopt er langs het huis en draait wat verder scherp af naar links. Na nog wat gekronkel komen we van het veldweggetje af in de buurt van een woning. We gaan hier gewoon rechtdoor tot we aan een T-stuk komen. Hier naar links. We bevinden ons nu op een stuk van de wielerwedsctrijd E3-prijs Harelbeke. Na zo'n 300m deze baan te hebben gevolgd, kunnen we rechts afslaan in een traktorweg. We vinden er ook een knooppunt-paal, namelijk nr 56. Deze weg daalt nu heel sterk. Later stijgt de weg terug.

We wandelen gewoon rechtdoor tot we terug op straat uitkomen en gaan dan naar rechts verder. We zitten nu op de Donderij en gaan die zo'n kleine kilometer volgen. Eerst draaien we lichtjes mee naar links dan een grote bocht naar rechts (met naar links een zijstraat die we negeren), dan draait de weg weer af naar links en vervolgens merken we een straatje op naar rechts. Dit slaan we in en stijgen met de weg mee. Wat verder daalt de weg terug af. Aan een volgende kruispunt, slaan we rechts af. Het gaat hier weer stijgen en we wandelen zo'n 6 a 700 m tot we een doodlopend straatje opmerken naar links. We vinden er ook een knooppunt-paal, namelijk nr 84. We gaan hier uiteraard in en draaien mee met het weggetje tot we een blauw-witte pijl zien. We vinden er ook een knooppunt-paal, namelijk nr 83. We slaan daar af naar rechts via een veldweggetje. Dit aanvankelijk licht stijgend en op het eidn sterk stijgend weggetje, komt uit op de Taaienberg. Hier verder naar links, meedraaien met de weg en na de bocht, rechts aanhouden en de straat inslaan. We dalen dus de Taaienberg niet af. We volgen nu deze weg tot aan huisnummer 16 aan de linkse kant. Onderweg merken we terug de Bossenare molen op. Aangekomen aan nummer 16, liggend in een flauwe bocht, slaan we na dit huisnummer een smal paadje links in. Dit loopt tot aan een volgende straat, waar we eventjes naar rechts gaan en een huis verder aan de overkant van de straat een volgende paadje vinden. We vinden er ook terug een knooppunt-paal. Dit is een heel mooi, redelijk dalend, wandelpad dat zich kronkelend een weg zoekt tussen de akkers. Uiteindelijk komen we uit op de baan wat het verlengde is van de Nederholbaakstraat (waar de auto staat). Deze baan naar links zo'n 500m volgen, we vinden er dan een afslag naar rechts, namelijk de Mussestraat, die enkele meters verder de spoorweg kruist. Na de overweg, het weggetje blijven volgen. We passeren een atelier dat op ambachtelijke wijze meubilair herstelt. De straat draait nu af naar rechts en ietsje verder naar links. In de bocht naar links, naast huisnummer 12, vinden we een veldweggetje rechts van het huis. Het korte paadje komt uit op een straat, waar we naar rechts gaan, maar in de daaropvolgende bocht kunnen we aan de rand van de akker naar links terug een paadje volgen. Dit paadje loopt tussen de akker en de spoorweg, alhoewel de spoorweg niet altijd te zien is. Op het eind komen we uit aan een brug. We steken die over en gaan tot de eerst volgende straat naar rechts. Daar rechts inslaan en tot aan de Nederholbeekstraat gaan. Het was eerst de bedoeling hier in de Nederholbeekstraat een 50-tal meter naar rechts te gaan, dan links een traktorweg in te slaan en te wandelen tot aan de beek en dan naast de beek terug te keren richting Etikhove. Dit wandelpad langs de beek blijkt echter volledig te zijn afgezet of verdwenen. Noodgedwongen gaan we hier dan in de Nederholbeekstraat naar links in de plaats via het voetpad, richting kerk Etikhove. Aan de eerst volgende weg naar rechts slaan we in en we wandelen tot de eerste volgende straat naar links. Hier zijn we in het begin van de wandeling in tegengestelde richting uitgekomen. We slaan hier dus in naar links en wandelen tot juist voor de huizen van de woonwijk. Juist voor de huizen naar links tot het eind en daar vinden we een brugje. We steken dit over en komen in een klein paadje terecht, het weggetje dat passeert aan de parking waar de auto staat.