Start in de Rue Monseigneur Descamps, dichtbij het rond punt. Aan de rechtse kant, richting Kluisberg, is er ergens een klein paadje tussen 2 huizen. Dit volgen tot aan Rejet de Rhosnes. Daar naar links Rue du Vivier volgen wat teruggaat in de richting van de Rue Monseigneur Descamps. Aan eerste huis aan de rechtse kant loopt een aardepad. Dit pad volgen, wat uiteindelijk uitkomt op de drukke baan Rue Monseigneur Descamps.

Een paar meter verder is er naar rechts terug een aardeweggetje. Aan een kruising (lijkt eigenlijk te midden van een boerderij) volgen we naar rechts (terug Rue de Rhones), zodat we uiteindelijk weer uitkomen aan Rue Du Vivier, waar we daarstraks waren ingegaan. We volgen links Rue de Rhones tot aan het kapelletje en daar nemen we links een smal baantje(ook Rejet de Rhones genoemd ?). Dit altijd rechtdoor volgen tot aan de baan Rue Capon.

Daar verder Rue du Noir Mouton volgen tot na een lichte bocht naar rechts en links er aan de linkse kant een smal baantje te vinden is. Dit baantje naar links inslaan. (Dit is een klein baantje dat zich bevindt juist voor een ander klein doodlopend straatje naar links dat ook nog Rue du Noir Mouton heet.). Dit kronkelend pad richting Kluisberg altijd maar volgen tot aan de grote baan Escanaffles - Amougies. Deze baan oversteken en aardeweggetje volgen dat naar de Kluisberg loopt. Dit draait naar links 90 graden en dan het pad volgen naar rechts (90 graden draaien) recht naar boven.

Boven aan de Chemin du Renard naar links richting commercieel centrum van de Kluisberg. We volgen de Enclus du Haut langs de winkels en volgen mee de bocht naar links richting afdaling van de Kluisberg. Ongeveer ter hoogte van huisnummer 28, te vinden aan de linkerkant, steken we de baan over en aan de overkant van de straat gaan we niet links of rechts verder maar wandelen rechtdoor een soort gebied op. Er stond recent dat het privé is, maar ik zou dat negeren. Op dit gebied hier, vinden we links een huis en daarachter een tweede huis, een alleenstaand hoog huis in oude stijl. Voor dit tweede huis vinden we een soort gedateerde redelijk grote carport of overdekte plaats. Aan de rechterkant van dit gebied vinden we een woning en daarachter een soort oude hangar. Op dit gebied zijn er al heel lang werken bezig, zodat de situatie nu en dan wel eens kan veranderen. We gaan op dit gebied rechtdoor zodat we rechts van de carport lopen. We lopen rechtdoor en het te volgen pad daalt lichtjes af. Na die carport kunnen we een aantal afslagen naar links en rechts opmerken, maar we negeren die en gaan min of meer rechtdoor. In de verte moet men een omheining kunnen opmerken. Het rechterstuk ervan bestaat uit een soort laurierhaag en het linkerstuk bestaat uit groene omheiningsdraad met een haag erachter. Er is ook een poortje op te merken in de omheining. Men moet nu tot aan die omheining gaan. Daar is er een lichte knik naar links in het pad en het daalt nog steeds af. Vanaf hier zijn reeds lang werken bezig en kan het bij momenten een modderpoel worden. Het is nu de bedoeling om in de buurt van de omheining te blijven, dus zo rechts mogelijk te blijven op dit domein. Heel in de verte kan men misschien in de diepte al een soort witte bungalow opmerken, we moeten in die richting geraken. Na de korte omheining, merken we rechts een open oppervlakte op met wat bomen. Dit stuk is misschien zo'n 30 meter lang. Na die open oppervlakte vinden we terug een wirwar aan begroeiing. Dit is eigenlijk de achterkant van de omheining van de paar huizen die zich aan de rechterkant bevinden. We moeten zo dicht mogelijk tegen die begroeiing/omheining trachten te blijven, hiervoor moet men eventueel lopen op het groen die zich bevindt tussen de omheining rechts van ons en bomen die er staan links van ons. We passeren de achterkant van een paar tuinhuizen en dan moeten we passeren aan een gebied met witte villa met een laurierhaag. Wanneer de omheining van die villa eindigt, vinden we terug een open oppervlakte, een soort weide. Hier moeten we toch zeker de witte bungalow kunnen opmerken wat verder in de diepte. Toen ik hier de laatste keer passeerde lag het te volgen trajekt hier vol omgehakte bomen en waren de open plekken een modderpoel. We moeten nu trachten verder te gaan richting witte bungalow (misschien moet men hier over omgekapte boomstammen klauteren) en een meter of 20 a 30 voor de witte brede bungalow moeten we afslaan naar links en moet men eigenlijk over de begroeiing lopen (die is al wat platgelopen) en tussen de bomen lopen en zo afdalend haaks op een nieuw paadje uitkomen. Dat afslaan naar links voor de witte bungalow en tussen de bomen lopen is maar enkele meters lang. Normaal moet men nu uitgekomen zijn op een modderachtig traktorpaadje dat links misschien uitmondt in de aan de gang zijnde werken en rechts naar beneden toe uitloopt. We gaan hier dus nu naar rechts het paadje afdalend. Enkele tientallen meters verder komt dit dan uit dwars op een ander pad. We moeten ons nu ongeveer bevinden links van het einde van de tuin van die witte bungalow. Op de kruising met die nieuwe pad loopt het gekruiste pad omhoog naar rechts toe en naar beneden naar links toe. Ietsje verder in de linkse richting kunnen we ook een blauw verkeersbord opmerken met symbolen voor traktor, voetgangers , fietsers en ruiters. Nogal een rare plaats voor een verkeersbord eigenlijk. We gaan hier nu naar rechts, dus in tegengestelde richting van het verkeersbord ! Nogmaals opmerken dat hier al redelijke tijd werken bezig zijn en dat de toestand nu en dan misschien kan veranderen. Als men vanop het gebied met de carport, plots uitkomt op een paadje dat daalt naar links en stijgt naar rechts, dan heeft men waarschijnlijk een stuk afgesneden en zit men al direkt op het eindpaadje. Dan moet men rechts afslaan en verder gaan en gaat men waarschijnlijk ook nog passeren aan dat blauw verkeersbord. Het uiteindelijke pad waar men moet op terecht komen (dus dat eigenlijk met het blauwe verkeersbord) loopt min of meer in noordelijke richting.

Nadat we dus rechts zijn afgeslagen op het gekruiste pad, dan wat verder naar links meevolgen, zodat we weggaan van het bosje. Dit moet uitkomen in de Chemin de la Vallée. Dit weggetje volgen tot aan de baan en die oversteken en de Kattestraat volgen. Op bepaald moment (juist voor een terrein met hangar) gingen we origineel naar links een oude spoorwegbedding volgen. Doch op het eind van dit pad, dat uitkomt op een grote beek, kunnen we niet meer naar links afslaan door de te hoge wild-begroeiing. Daarom dus aan die hangar hier naar rechts. We volgen hier ook de oude spoorwegbedding maar dan in de richting van Kluisbergen en dit tot aan de eerste splitsing met een baantje. Hier verder naar links tot aan het volgende kruispuntje, daar weer naar links en dan iets verder naar rechts, zodat we uitkomen op het jaagpad langs de schelde. Hier naar links verder gaan terug in de richting van Escanaffles. Dit pad volgen tot langs een stinkende fabriek. Daarachter proberen naar links, via een soort baantje tussen 2 fabrieken, terug naar het dorp van Escanaffles te gaan.