We starten aan de kerk van Elsegem. Bij het verlaten van de parking gaan we rechts de straat volgen en passeren 2 straten naar links tot we aan een elektriciteitskabine komen, te vinden aan de rechterkant van de straat. Juist daarachter ligt een paadje dat naar rechts door de akkers loopt.

We volgen dit veldweggetje, richting Petegem. We kruisen een baan en gaan verder tussen de akkers. Op een bepaald moment lopen we ongeveer rond een huis (links ervan). Wat verder moeten we afslaan naar links, dus niet tot in het centrum van Petegem gaan. Nadat we links zijn afgeslaan, komen we iets verder uit op de Krauwelstraat waar we nog eens links afslaan. We gaan nu als het ware terug richting waar we gestart zijn. Deze straat maakt wat verder een scherpe bocht naar links en nog iets verder vinden we een afslag naar links, richting 2 huizen. We slaan daar dus links in en gaan tot aan de begroeiing van het huis dat we voor ons zien. Rechts ligt een veldweggetje tussen de 2 akkers die er te zien zijn. De begroeiing van de woning die we voor ons uitzien, verspert echter de toegang. We moeten gewoon tussen 2 bomen door en langs een struik en komen dan op die akkers. Het paadje loopt links van het beekje dat tussen de 2 akkers ligt. Ietsje verder wordt het paadje veel beter zichtbaar. We komen terug uit op het baantje dat we voordien al gedwarst hadden en gaan nu rechts verder. Direct rechts ligt de Krauwelstraat met aanduiding van Lamon Nuyttens. We passeren die afslag en enkele meters verder merken we rechts een veldweggetje op in de akkers, recht afgaand op de spoorweg. Aan de spoorweg aangekomen gaan we ofwel naar links, tot aan de overweg en na die overweg direct weer naar rechts, ofwel steken we hier voorzichtig de overweg over. We vervolgen nu de weg zodat de spoorweg rechts van ons ligt. Het baantje maakt achtereenvolgens een rechtse bocht naar links, ene naar rechts en terug ene naar links. Ietsje verder, waar er rechts begroeiing begint, vinden we een bospaadje dat dwars door het bos de Biesvijver loopt.

We kruisen volledig het bosje tot we terug uitkomen aan een overweg. We steken het spoor weer over, gaan richting nieuwe verkaveling en gaan tot we een bedrijf zien met nummer 8 aan de rechterkant. Toen wij er wandelden hing er een bord van Renault uit. Daar ongeveer recht tegenover is er een buurt-paadje dat door de nieuwe wijk loopt. Wanneer men terug op de baan van de verkaveling is, gewoon rechtdoor lopen tot het eind en ietsje naar links loopt het paadje verder, tussen 2 betonnen afrasteringen.

We komen nu uit op de centrale weg van het dorpje Petegem. We moeten de baan oversteken en ietsje naar links gaan. Daar ergens, rechts van een alleenstaand huis, kunnen we een paadje vinden dat richting voetbalvelden loopt. Achter het huis, draait het paadje kort af (aan een soort metalen poortje). We passeren de voetbalvelden en dwarsen uiteindelijk de Beerstraat en gaan aan de overkant de Eekhoutstraat in. Aan de volgende splitsing gaat het linksaf en kort erop nog eens linksaf, een smal baantje in dat terug richting spoorweg loopt. In de verte zien we trouwens de witte kerk van Morgem. Het baantje draait af en juist voor de spoorweg kunnen we een veldweggetje volgen dat juist naast het spoor loopt. Op het eind van dit paadje komen we aan een soort hangar. Daar kunnen we links terug het spoor voorzichtig oversteken. Aan de andere kant van het spoor winden we terug een veldweggetje.

Dit weggetje komt uit op een baan (Kortrijkse Heerweg/Heerbaan), waar we naar rechts verder gaan. Wanneer we aankomen aan de samenkomst met een 5 tal straten (met klein pleintje), steken we de grotere baan Beveren-Kortrijk over en gaan links verder. Ongeveer een kleine 100 meter verder, juist voor een huis, is er rechts een klein baantje te vinden dat afdaalt. We gaan hier in en ongeveer tegenover een volgend huis, vinden we naar rechts een smal paadje dat passeert aan de achterkant van een reeks huizen. We lopen dit paadje volledig af en komen terug uit aan een spoor-overweg. We steken het spoor over en gaan na de eerste bebouwing naar links. Een klein 50 meter verder kunnen we naar rechts een grasplein opgaan, richting Donk vijvers van Oudenaarde. We wandelen rechts van het beekje en volgen vervolgens een paadje dat langs de vijver loopt zodat de vijver links van ons ligt. We hebben hier een mooi zicht op de Sint-Walburgakerk van Oudenaarde, alover de vijvers.

We volgen dit paadje tot we in de buurt komen van een soort cafetaria. Achter de cafetaria verlaten we naar rechts dit gebied. We blijven het baantje volgen, passeren rechts van een parking en komen uiteindelijk uit aan een brug onder de baan Oudenaarde - Kortrijk. We gaan onder de brug door en volgen niet de oprit om op de baan Kortrijk-Oudenaarde uit te komen maar volgen het baantje dat naar de industriezone leidt. We gaan dus in linkse richting nu. Een 200m verder juist voor wat begroeiing en 2 mooie bomen slaan we rechts af, op een veldweggetje. We blijven nu dit weggetje volgen tot we uitkomen aan de Schelde. We kunnen nu kiezen, of het jaagpad/fietspad juist naast de Schelde of smalle baantje rechts van het jaagpad en gescheiden door begroeiing. Beide lopen parallel, alleen is er totaal geen verkeer op het grindbaantje. We volgen nu zo'n kleine anderhalve kilometer dit weggetje, tot we uitkomen aan wat begroeiing aan de rechterkant. Links van ons zien we de streek van de Koppenberg en in de verte is de Centrale van Ruien zichtbaar. Achter de begroeiing vinden we rechts terug een veldweggetje. Op het eind van dit weggetje lopen we tussen 2 rijen mooie bomen. Uitgekomen aan de weg de Meerstraat gaan we naar rechts verder. We lopen nu tussen links verhoogd gebied en rechts de meanders van de Schelde. Het baantje draait af naar links en zo'n 150 m verder is er links terug een veldweggetje te vinden. We lopen nu op dit hoger terrein met terug het gebied van de Koppenberg links van ons zichtbaar. Waar het pad uitkomt op de straat gaan we links verder. Aan het 2de huis links, gaan we juist voor het huis naar links. Het lijkt of we op de oprit van dit huis lopen en dus op privé-gebied zijn, maar er loopt werkelijk een paadje. Enkele meters verder is het paadje duidelijker. Het paadje eindigt terug op de Meerstraat waar we voordien een stuk van hadden bewandeld. Hier gaan we terug rechts verder. Aan de volgende splitsing gaan we links afslaan en het baantje rechts aanhouden. De afslag naar links, enkele meters verder, nemen we dus niet. We blijven nu volgen en na een grote lange rechtse bocht komen we aan een gebied met oude Schelde-armen. We gaan nu links van de oude Schelde-arm de wandeling verderzetten. We bevinden zich nu op een soort golfterrein waarbij we ons aan de rand begeven. We blijven de oever volgen ook wanneer we aankomen aan een soort toegangsweg voor dit gebied. Uiteindelijk na het afwandelen van de oever van de oude Schelde-arm komen we terug uit aan de oever van de hedendaagse Schelde. We vinden er een bank met opschrift Beaulieu en kunnen er via een trapje naar de oever gaan. Hier ook terug een mooi zicht op de Koppenberg.

We gaan rechts, in de richting van Ruien, verder. We lopen nu eventjes op het jaagpad maar wat verder kunnen we terug afdalen zodat we terug op een paadje zitten dat naast het jaagdpad loopt. Waar we akkers vinden, afgezet met redelijk hoge tuindraad, is er een veldweggetje naar rechts. Dit is ook ongeveer het einde van de oude Scheldearmen, voor zover dit nu al zichtbaar is. Het pad is in eerste instantie geheel recht en daarna komen we terug uit aan de oever van de oude Schelde-arm. We volgen verder en daar waar we terug uitkomen aan het golfterrein volgen we het pad naar links. Op het eind nog eens naar links en nu komen we uit op de grote baan Kortrijk-Oudenaarde. We volgen een paar tientallen meter deze drukke baan richting Kortrijk en steken dan over en zetten de weg verder richting centrum Elsegem, via de Peeshoek straat. We passeren een straat naar links en kort daarna juist na een huis en voor een akker vinden we nog een paadje naar rechts, dat ongeveer uitkomt op een baan die langs de kerk passeert. Nog enkele meters naar links en we komen terug uit aan de parking.