We starten aan de Hubo waar er voldoende parking is. Van de parking weg in linkse richting richting dikkelvenne centrum. Wat verder 1ste straat naar rechts en dan 1e naar links, in een nieuwe verkaveling. Naast huisnr 19 vinden we een smal betonpaadje. Op het eind, verder naar links tot aan de hoofdstaat en daar verder naar rechts. In de bocht naar links gaan we rechtdoor en naast huisnummer 7 vinden we naar rechts een volgend paadje. Dit gaat op een bepaald moment sterk naar beneden en aan straat aangekomen verder naar rechts. De straat draait wat af naar rechts en we negeren een weg naar links en een paar meter verder slaan we rechts in, juist voor de taverne/resto "De Rotse". We lopen nu als het ware evenwijdig aan de Schelde richting Gent. Het asfalt gaat over in grind en terug asfalt. Op een bepaald moment draait de straat af naar rechts en kruist met een andere straat, hier verder naar links. Verder gaat het weggetje over in een aardeweggetje en het gaat afwisselend lichtjes op en neer. We blijven altijd maar in noordelijke richting wandelen en slaan dus nergens af. Op een bepaald moment merken we rechts tot tegen het pad een vijver op.

Nog wat verder merken we links van ons een Schelde-meander waar kan gevist worden. We kunnen hier door een poortje in linkse richting op de oever van die meander gaan in de richting van de Schelde. De oever draait af naar rechts. Enkele meters verder draait de oever nog naar rechts verder maar we gaan hier de oever niet meer volgen maar rechtdoor gaan tot we aan een poortje komen aan de linkerkant waar we het visgebied kunnen verlaten. We volgen nu aan pas langs een hekken vlak naast het jaagpad van de Schelde. Op een bepaald moment merken we terug een poortje op in het hekken zodat we op het jaagpad kunnen komen langs de Schelde. Nu verder het jaagpad volgen in noordelijke richting (dus in de richting van Gent of van de brug in Gavere over de Schelde). We gaan onder de brug van Gavere en volgen verder het jaagpad. Waar het jaagpad een flike bocht naar rechts maakt, gaan we het jaagpad verlaten via een aangrenzende weg en gaan hier naar rechts verder (dus eigenlijk tegengesteld aan de richting die we tot nu toe gevolgd hebben). Dit straatje maakt ook een grote bocht naar links en komt uit op in de Grotenbroekstraat. Hier verder naar links en wat verder de eerste naar links afslaan. Dit wordt al gauw een grindweg tussen een hoge rij bomen.

We negeren een weg naar rechts na zo'n 600m en uiteindelijk dwarsen we verder een ander weggetje. Hier kunnen we naar links verder en zo'n 100meter verder afslaan naar rechts. We wandelen dit af tot het einde waar we aan de grote baan N452 komen. Even naar links en dan oversteken. Hier via een graspad in de richting van een volgende zijarm van de Schelde, we draaien af naar rechtse richting en blinven deze veldweg volgen tot we terug schuins uitkomen aan dezelfde straat die we daarstraks hebben overgestoken. We gaan hier verder in linkse richting en na huisnummer 37 (aan de andere kant van de straat) kunnen we naar rechts een volgend paadje inslaan. Bij momenten ademen we hier beter niet via de neus :). We komen terug ui in een straat. Hier gaat de wandeling verder naar links. Enkele meter naar rechts echter vinden we een monument ter ere van de vroeger steenbakkers.

Terug verder gaan we via de licht stijgende Luois de Meesterstraat, We negeren een straat naar rechts en komen dan uit in een bocht. Hier naar rechts. We komen nu direct weer aan een kruispunt. Hier oversteken, even rechtdoor, we komen nu direct weer aan een kruispunt, hier oversteken en aan de overkant vinden we een veldweg. Deze weg passeert links van het Air Traffic Control Centre (ATCC) of de witten bol van Semmerzake.

We volgen de veldweg, die op het eind scherp afdraait naar links, tot het eind waar hij uitkomt in een straat. Hier verder rechtdoor in de straat tot het eind, waar de straat een andere dwarst. Hier verder naar rechts. Na wat huizen gaat de weg over in een veldweg. Een goeie 600meter verder is er een kruispunt van veldwegen. We slaan hier af naar rechts via min of meer een grasweg en volgen die tot het einde.

Dan verder naar rechts via een straat tot aan een kruispunt. Hier oversteken en verder rechtdoor via een straat. Een 200mverder kunnen we links afslaan via een veldweg, die ons afdalend naar Gavere leidt.

Naar het eind toe is er terug bebouwing en uiteindelijk komen we aan een kruispuntje Hier verder naar links, richting Gaverecentrum. Wat verder gaat het straatje over in een paadje. Uitindelijk komen we uit in een brederer straat, waar we naar links verdergaan, tot het einde van die straat. Iets voor heteinde kunnen we rechts inslaan en een kleine 100meter verder slaan we terug links in een klein straatje. Eerst is dit een asfaltstraatje, licht stijgend, vervolgens wordt het een grind/graspaadje. We komen terug aan een straat, hier verder naar rechts tot aan het volgende kruispunt. Hier naar links en de volgende straat naar rechts. Vervolgens naar links en dan naast huisnummer 77 vinden we een veldweg. Deze volgen tot een kruising met een andere veldweg, naar rechts tot een volgende kruising, naar links en dit stuk voor zo'n 400 a 500meter volgen tot we scherp kunnen afslaan naar rechts via een nog andere veldweg. Volgen tot het eind, afslaan naar links via een graspad/veldweg en we komen terug uit op de parking van de Hubo.