Deux-Acren is maar een heel klein dorpje doch we vinden er een wirwar terug van hele smalle paadjes. Dit kunnen we verder combineren met een natuurgebied De Rietbeemd dat loopt langs een zijrivier van de dender, namelijk La Marcq of De Marke.
Toen de wandeling werd uitgevoerd was men bezig aan het werken aan de sluis en stuw van Deux-Acren waardoor het jaagpad tussen Deux-Acren en de brug tussen de wegen "Rue Culant" en "Boureng" niet meer toegankelijk was zonder over de versperring te klauteren :-). Deze werken zouden moeten gedaan zijn eind 2017.
We starten aan de kerk. We gaan rond de kerk en achteraan de kerk tussen een schooltje en huisnummer 11 vinden we een eerste smal kasseien paadje. Ongeveer 100meter verder is er een klein kruispuntje van smalle paadjes, waar we links inslaan. Straks komen we hier nog even terug... Het smalle paadje is nu een graspaadje geworden en gaat verder over in kiezel in de buurt van een eigendom. Wat verder is het verdere verloop versperd en zijn we verplicht mee te draaien naar rechts. We komen nu uit op een straat en gaan naar links in de richting van de spoorweg. Hier gaan we via de voetgangerstunnel onder de sporen door en aan de andere kant nemen we de linkerkant. We gaan nu even evenwijdig met de sporen, zodat die links van ons liggen en na huisnummer 54, vinden we een volgend smal paadje naar rechts. We wandelen dit af tot we uitkomen op een klein straatje, hier naar links tot aan een volgend kruispunt, dan naar links tot na het grondgebied van huisnummer 23, waar we terug een smal paadje naar links kunnen inslaan. We volgen dit tot we terug uitkomen op het straatje dat vlak naast de spoorweg ligt. Hier naar links, terug in de richting van de voetgangerstunnel. In de buurt gekomen van die tunnel, eventjes enkele meters schun naar links en voor het grote huis dat we daar aan de rechterkant van de baan kunnen opmerken kunnen we een veldweg vinden. Dit is een lange veldweg die volleidg evenwijdig loopt aan het treinspoor.

We volgen die veldweg tot het einde voor +- 1 km, waar we een spoor-overweg opmerken. Op de baan naar rechts, de overweg kruisen en hier eventjes de baan volgen. Een 150-tal meter na de spooroverwerg draait de baan lichtjes af naar re