Deux-Acren is maar een heel klein dorpje doch we vinden er een wirwar terug van hele smalle paadjes. Dit kunnen we verder combineren met een natuurgebied De Rietbeemd dat loopt langs een zijrivier van de dender, namelijk La Marcq of De Marke.
Toen de wandeling werd uitgevoerd was men bezig aan het werken aan de sluis en stuw van Deux-Acren waardoor het jaagpad tussen Deux-Acren en de brug tussen de wegen "Rue Culant" en "Boureng" niet meer toegankelijk was zonder over de versperring te klauteren :-). Deze werken zouden moeten gedaan zijn eind 2017.
We starten aan de kerk. We gaan rond de kerk en achteraan de kerk tussen een schooltje en huisnummer 11 vinden we een eerste smal kasseien paadje. Ongeveer 100meter verder is er een klein kruispuntje van smalle paadjes, waar we links inslaan. Straks komen we hier nog even terug... Het smalle paadje is nu een graspaadje geworden en gaat verder over in kiezel in de buurt van een eigendom. Wat verder is het verdere verloop versperd en zijn we verplicht mee te draaien naar rechts. We komen nu uit op een straat en gaan naar links in de richting van de spoorweg. Hier gaan we via de voetgangerstunnel onder de sporen door en aan de andere kant nemen we de linkerkant. We gaan nu even evenwijdig met de sporen, zodat die links van ons liggen en na huisnummer 54, vinden we een volgend smal paadje naar rechts. We wandelen dit af tot we uitkomen op een klein straatje, hier naar links tot aan een volgend kruispunt, dan naar links tot na het grondgebied van huisnummer 23, waar we terug een smal paadje naar links kunnen inslaan. We volgen dit tot we terug uitkomen op het straatje dat vlak naast de spoorweg ligt. Hier naar links, terug in de richting van de voetgangerstunnel. In de buurt gekomen van die tunnel, eventjes enkele meters schun naar links en voor het grote huis dat we daar aan de rechterkant van de baan kunnen opmerken kunnen we een veldweg vinden. Dit is een lange veldweg die volleidg evenwijdig loopt aan het treinspoor.

We volgen die veldweg tot het einde voor +- 1 km, waar we een spoor-overweg opmerken. Op de baan naar rechts, de overweg kruisen en hier eventjes de baan volgen. Een 150-tal meter na de spooroverwerg draait de baan lichtjes af naar rechts. Hier kunnen wij rechtdoor gaan via een veldweg. Op het einde in de buurt van een boerderij wordt het een gravé-baantje. Het pad draait rond de boerderij en een goeie 50meter na de boerderij kunnen we aan de linkerkant een lantaarnpaal met nr 250/02024 opmerken. Hier kunnen we naar links weer een smal wandelpaadje vinden. Dit komt uit tussen wat huizen op een straat, hier verder naar rechts. We blijven nu eventjes dit baantje volgen. Na zo'n 200m draait de weg af naar links. We kunnen hier eventueel op onze linkerkant in de verte een voetbalveld opmerken. Ongeveer een 100m na de vorige bocht, draait de weg af in rechtse richting. Een paar tientallen meters verder kunnen we naar rechts het bosje aan onze rechterkant ingaan. Deze bosweg is niet direct heel in het oog springend, doch wat verder na het bosje wordt het een smal paadje aan de achterkant van een aantal eigendommen. We komen uiteindelijk uit op een straat, gaan naar rechts en na huisnummer 116D, vinden we een recent aangelegd betonnen pad naast een beek.

We blijven volgen tot we terug uitkomen op een straat. Hier merken we eigenlijk één straat op aan onze rechterkant en een splitsing ervan aan onze linkerkant. We kruisen hier gewoon deze straat en aan de overkant vinden we een volgend smal wandelpaadje. We volgen dit en we komen uit op de linkerzijde van een straat, die we gewoon rechtdoor blijven volgen.

Uteindelijk kruisen we met een straat, die naar rechts terug tot aan de spoorweg loopt. We gaan echter hier naar links en merken aan onze rechterkant een groot ouder herenhuis op. Juist na het grondgebied van die woning, kunnen we naar rechts een volgend smal wandelpaadje inslaan. Dit is een smal kasseien-paadje, eigenlijk het verlengde van het eerst paadje achter de kerk dat we hebben genomen in deze wandeling. Na een goeie 100meter, komen we terug aan de kruising waar we al tijdens het begin zijn gekomen, nu gaan we naar links. Dit is ook een heel smal paadje, misschien een iets minder goed onderhouden doorgang. Dan komen we uit in een straat en gaan naar rechts, tot aan het volgende kruispunt en daar naar links. Niet de meest linkse straat (rue des Ames), maar de straat die een rechte hoek maakt met de huidige straat, nemen we. Er staat ook een Sens-Unique bord. We lopen die straat af en komen dwars uit op een andere straat, hier aan de overkant vinden we tussen huisnummer 1 en 3 terug een smal wandelpaadje. Waar dit terug uitkomt op een straat, gaan we naar rechts. 100 m verder merken we een straat van rechts op, we gaan echter door en enkele tientallen meters verder draait de straat af naar links, maar kunnen wij naar rechts een smal paadje nemen. Ietsje verder eventjes heel kort naar links en weer naar rechts. We lopen dan juist voor een tweetal huisjes en komen dan aan een dwarspunt, hier naar links voor een kleine 50m waar we een betonnen muurtje opmerken. Hier naar rechts, een volgend smal paadje. Dit komt ook uit op een straat, waar we aan de overkant, naast huisnummer 21, het vervolg vinden van dit smal paadje. Dit kronkelende paadje komt uiteindelijk uit in de hoofdstraat van Deux-Acren. Hier naar links tot aan het brugje over de Dender. Voor het brugje naar links via het jaagpad. We volgen het jaagpad tot we aan een brug komen. Hier verlaten we het jaagpad, gaan over de brug over de Dender en volgen voor een goeie 300m deze straat. Na huisnummer 17 aan de rechterkant kan men een doodlopend straatje inslaan. We maken al direct een rechte hoek naar links, wat verder een rechte hoek naar rechts en komen dan aan een slagboom. We passeren die en komen terecht in een heel rustig stukje natuur, gevormd rond het riviertje La Marcq. Dit natuurgebied zou ook De Rietbeemd heten.

In dit natuurdomeintje blijven we gewoon het gevormde hoofdpad volgen dat langs het riviertje loopt. Onderweg komen we een eerste brugje over het riviertje tegen. Wat verder is er dan een tweede met enkele meters erna ook een brug voor auto's.

Hier kruisen we een smal straatje en gaan best eerst een paar meters naar links om vervolgens terug naar rechts het pad te kunnen verder volgen dat het riviertje volgt. Utieindelijk komen we aan een derde brugje. Hier staat ook een waterpeil-meter, gevoed door een zonnecel. We kunnen hier het brugje oversteken en een traktorbaantje volgen tot aan het huis dat we voor ons uitzien. Vanaf dit huis gaan we verder rechtdoor via een straat. Vanaf hier gaan we terug in de richting van Deux-Acren gaan. In deze tweede helft zijn echter een aantal geplande voetwegen volledig verdwenen. Aan straat aangekomen, hebben we 2 mogelijkheden.

- Ofwel (optie 1) steken we hier de baan over en gaan aan de overkant rechtdoor via een veldweg. Deze veldweg loopt echter ten einde in de 2de helft, zodat we nog een kleine 100m moeten wandelen op de grens van 2 akkers. Waar we dan een traktorbaantje dwarsen gaan we naar rechts verder. Indien men dit niet wenst te doen kan men de 2de optie kiezen.

- Ofwel (optie 2) gaan we hier naar rechts via de drukkere baan tot aan de eerste straat naar links en deze dan inslaan tot we een min of meer traktorbaantje dwarsen en daar verder naar rechts gaan.

Beide opties komen aldus uit op dezelfde traktorbaan. Waar deze lijkt af te draaien naar links in de buurt van een eigendom, kunnen wij naar rechts via een heel smal paadje tussen een haag van de eigendom en de afsluiting van een akker. Dit paadje draait dan via een rechte hoek naar links en loopt in de richting van het huis. Ongeveer aan het huis kan men dan naar rechts een minder duidelijk pad volgen, dit is een soort bospaadje in min of meer klein bosje. Het loopt ook langs een smal beekje. Uiteindelijk komen we zo terug dwars op een straat uit. Oorspronkelijk was het hier de bedoeling naar rechts af te slaan en zo'n 100m verder naar links een voetpaadje te volgen. Initieel bestaat het nog wel maar het vervolg op een akker is verdwenen door de boer. Ook het stuk volgende na een nog bestaande veldweg/traktoweg is verdwenen. Zodoende steken we hier de straat over in licht schuine rechtse richting en gaan verder in de zijstraat aan de overkant. Aan een kleine kruising, naar links en ietsje verder naar rechts en dan in een bijna rechte bocht naar rechts, kunnen wij naar links de weg verlaten. Er staat tevens een bord dat de toegang aanduidt voor wandelaars, traktors, paarden, .... Dit wandeltraject loopt ook in de buurt van de La Marcq, althans in het begin. We lopen eens afwisselend in een stuk bosje, over een weide, onder een rij bomen of via een gewone veldweg. Wanneer we op een bepaald moment plots in een open vlakte komen met huizen die opduiken aan de linkerlkant in de verte, komen we wat verder aan een klein bosje waar er een splitsing van GR-weg wordt aangeduid. Het was eerst de bedoeling hier de richting naar Silly te volgen om dan aan de eerst volgende eigendom/boerderij een wandelpaadje naar rechts te nemen, doch dit wandelpad is ook niet echt meer toegankelijk. Daarom slaan we hier af naar rechts door het bosje via de GR123 richting Lessines. Er staat ook een aanduiding van wandeling T7. Dit pad komt dan verder in de buurt van de Dender.

Uiteindelijk komen we uit op een straatje, we gaan hier in linkse richting in de richting van een hoofdweg. Naar rechts loopt de straat naar de sluis, waar men voor het moment niet meer overkan. Aan de hoofdweg naar rechts naar de brug over de Dender. Na het brugje nog een goeie 50 a 60 meter verder gaan en na het eerste huis aan de linkerkant kunnen we nog een laatste smal paadje inslaan naar links dat uitkomt aan een voetbalveld. Hier gaat het verder met een rechte hoek naar rechts en loopt zo verder tot aan de kerk.