De eerste wandeling in Desselgem had de bedoeling de natuurgebieden en paden rond Desselgem zoveel mogelijk te combineren in één wandeling, gelegen zowel links als rechts van de Leie. Uiteindelijk bleek dat daarvoor veel gewone straten moesten doorlopen worden. Zeker om de Zavelput bij de wandeling te voegen, dient er bij gebrek aan een brug over de Leie in de buurt van de Zavelput eerst tot in Harelbeke centrum gewandeld te worden om de Leie te kunnen kruisen. Dit zijn extra kilometers langs het jaagdpad waar er niets te beleven valt. Vermits de tweede helft van de originele Desselgem-wandeling, met uitzondering van de Zavelput, niet zo interessant is, is er een kortere wandeling in Desselgem als alternatief toegevoegd, waarbij dan wel de Zavelput ontbreekt.

Ook voor deze alternative wandeling starten we aan de parking aan de kerk van Desselgem. We gaan zuidwaarts in de richting van de N43 (Gentseweg). Een kleine 150m verder, aan café 't Motje, slaan we links in. Wat verder wordt dit een asfaltpaadje. Aan straat uitgekomen, naar rechts tot het volgende kruispunt. Daar naar rechts en zo'n 50 meter verder, naast huisnuummer 14, slaan we links in. Dit is eerst nog een klein straatje, maar wat verder aan een kleine splitsing kiezen we de linkerkant en wordt dit een asfaltpaadje. Een kleine 100m verder is er een splitsing. Hier naar links, via een gravé-paadje. Wat verder passeren we langs een voetbalveld. we blijven dit paadje volgen, het maakt een rechte bocht naar rechts, ook naast een ander voetbalveld. Dan een bocht naar links en op het einde van dit 2de voetbalveld is er een splitsing. We nemen de linkse kant en gaan in de richting van nog een veld. Er volgt een schuine hoek naar rechts en dan nog ene naar links en gaan zo in de richting van een blok garages. We kruisen het pleintje aan de gagrages en nemen dan naar rechts zodat we uitkomen in een bocht, tevens een kruispuntje van 2 straten met klein middenbermpje. Hier verder naar links, links van ons ligt een soort oudere boerderij waar het krioelt van de hanen. We komen nu uit op een drukkere straat. We steken over en gaan verder naar links, naast huisnummer 93, vinden we naar rechts een betonpaadje. Dit komt uit op een klein straatje, hier naar rechts en wat verder naar links. Dit is nu een gewone straat dit we aflopen tot aan een boerderij, hier schuin naar rechts de straat meevolgen en waar de straat naar links afbuigt kunnen wij, voor een huis, naar rechts afdraaien en vinden er een traktorbaantje dat direct afbuigt naar links langs een akker. We lopen dit traktorbaantje tot het einde en komen weer uit op een straat. Hier een rechte bocht naar links maken en via de Leie-straat naar de oever van de Leie. Aan de Leie gaan we naar links via het jaagpad (dus in de richting van Kortrijk). We volgen nu het jaagdpad tot aan de brug. Ergens middenin passeren we de sluis van Ooigem.

Via de brug steken de we Leie over. Aan het begin van de brug staat een tank, verwijzend naar de 2de Wereldoorlog.

Aan andere kant van de brug kunnen we ofwel met de trapjes naar beneden ofwel ietske verder naar rechts afslaan. We gaan nu in tegengestelde richting als daarstraks het jaagpad volgen lange de Leie (dus in de richting van Gent). Na een kleine halve kilometer merken we langs het jaagdpad een kleine overdekte infostand op met zitbank. Enkele tientallen meters ervoor, kunnen we naar links het jaagdpad verlaten via een aangelegd betonnen dallen-pad dat onder de begroeiing doorgaat. Blijven we dit volgen dat komen we uit aan een soort van water-meer en draait het betonnen pad naar links af. We gaan hier echter niet meer het betonnen pad volgen, we lopen dus niet verder links van het meer, maar zorgen dat we rechts van het meer geraken. Hiervoor kunnen we naast of over een vangrail stappen op het naastliggend fiets- en wandelpad en zo naar de andere kant van het meer gaan, waar we ook weer een aangelegd verouderd betonnen dallen pad vinden. Eventueel kan men eerst eens een bezoekje brengen aan de sluis van Ooigem en de reinigingsinstallatie om vuilnis uit het water te halen. We wandelen nu dit paadje volldig af met het water aan onze linkerkant tot we aan een trap komen.

Naar boven en zo komen we terug uit op het begin van het jaagdpad. Nu verder naar rechts in de richting van de baan met de brug. We steken de baan over en gaan aan de overkant verder via het jaagdpad langs de Leie, dus nu weer in de richting van Kortrijk, maar nu aan de kant van Ooigem. Na zo'n 250 meter na de baan kan men via en smal paadje naar rechts naar het bos lopen. Dit paadje loopt eerst door een klein voor-bosje en komt dan in het eigenlijke Ooigembos. Dit bos heeft een hoofdpad en vele kronkelende zijpaden. Hier gaan we in eerste instantie gewoon rechtdoor en ongeveer iets over het midden van deze rechte bosweg, vinden we aan onze rechterkant een groot betonnen kruisbeeld.

Deze gehele rechterzijde van het bos is echter sinds kort volledig afgezet als privé-gebied. Als we vanaf het kruisbeeld een paar tientallen meters terugkeren kunnen we naar rechts een iets breder bospaadje inslaan. Dit kronkelt her en der, het is niet altijd even breed en toegankelijk. Men dient ervoor te zorgen ergens aan de andere kant van het bos uit te komen, toen deze wandeling werd uitgevoerd waren er werken aan de gang en kwam men uit op een heel breed stuk volledig ontgonnen pad. Zo naar rechts dan in de richting van een straat in de verte. Aan deze straat naar links. We gaan door tot we aan de linkerkant een paar huizen opmerken, hier kunnen we naar links inslaan en kort na het laatste huis kunnen we schuin rechts afslaan via een natuurgebied langs een houten dwarsboom. We gaan over een houten brugje en dwarsen dit dit natuurgebied verder tot aan een andere dwarsboom. We komen dan uit op een straat en gaan hier verder naar links. In een kort daarop volgende bocht gaan we rechtdoor via een veldweg, weer in de richting van de Leie. Hier gaan we blijkbaar in een soort open weide. We volgen de afrastering links van ons en komen zo iets voor het jaagpad uit aan een Leie arm. Voor de Leie-arm gaan we naar rechts en wandelen langs de Leie-arm, zodat die links van ons ligt. We wandelen dus in de richting van Kortrijk. Vroeger kon men deze kant volledig afwandelen tot men aan het einde terug uitkwam op het jaagpad. Huidig blijkt dit niet meer te gaan, waar men dicht bij de straat komt begint het zompig te worden en is het meer en meer toegegroeid. We kunnen in die buurt, ongeveer ter hoogte van een paar huizen te zien wat verder aan onze rechterkant, het pad aan de Leie-arm verlaten naar rechts en aan de straat aangekomen gaan we verder naar links. We bevinden ons nu in Bavikhove. De volgende straat slaan we rechts in , de Schothoek straat. We wandelen die af tot het einde en komen uit op een drukker straat. Hier naar links. We kunnen eventueel de straat oversteken om op een voetpad te kunnen gaan. Een goeie 350m verder kunnen we links een smal stfraatje inslaan, naast huisnummer 90, namelijk de Korenstraat. Dit is eerst een smal straatje maar na een laatste eigendom wordt dit een betonpad. Op het einde komen we aan een smal straatje uit. Hier zien we aan de overkant van het straatje schuin links voor ons een woonhuis en ernaast(schuin rechts voor ons) eigenlijk het vervolg van ons wandelpad. We vervolgen dus dit paadje. Dit daalt in eerste instantie af tussen houten afrasteringen aan weerszijden, gaat dan over een brugje over een beekje en stijgt dan weer. Verder, aan een eerste huis, gaat het paadje over in een smal betonstraatje en uiteindelijk komen we terug in een woonzone op een kruispunt. Hier naar links verder, we negeren een paar straten naar rechts en gaan uiteindelijk rechtdoor in een doodlopende straat. Te voet kunnen we tussen de 2 laatste eigendommen door via een gravé-paadje dat op het einde wat kronkelt naar rechts en naar links en uiteindelijk komen we uit in een smal straatje. Hier verder naar rechts, tot aan een T-punt en daar naar links. Zo komen we terug uit op het jaagpad langs de Leie in Bavikhove. In tegenstelling tot de originele Desselgem-wandeling gaan we hier naar links, dus langs het jaagpad terug in richting Gent. Een goeie 600m verder (ongeveer ter hoogte van de aan de overkant van de Leie gelegen historische gebouw "hoeve van Beaulieu") vindt men links van het jaagpad een natuurgebied. Eigenlijk is dit dezelfde Leie-arm waarvan we daarstraks een stukje hebben gedaan. Dit is nu echter de andere oever ervan. Er zijn eigenlijk 2 ingangen, een eerste waarbij er een aantal bankstellen te vinden zijn en juist ernaast (na de fietsenstalling-plaats) een tweede. We nemen best deze 2de ingang naar links en dan de 2de afslag naar rechts. De eerste afslag naar rechts is meer tussen de bomen, deze 2de isvlak naast het water van de Leie-arm. Dit is een breed graspad dat zo loopt dat het water links van ons ligt. Op een bepaald moment echter is het graspad afgesloten en wordt men naar rechts begeleid in het bosje en wat verder weer naar links waar het graspad verder loopt. We lopen nu evenwijdig met de Leie en de Leie-arm, maar zien even het water niet meer. Nog verder naar het einde toe komt het graspad weer uit aan de over van de Leie-arm en we gaan zo verder tot het volledige einde van deze Leie-arm en zorgen dat we weer op het jaagpad van de Leie uitkomen. Hier verder naar links, via het jaagpad richting Gent. Aan de brug in Ooigem/Desselgem, verlaten we het jaagpad en gaan naar rechts over de brug. We gaan nu in de richting van Desselgem en slaan de eerste straat naar links in. Dit is een verkaveling met alleenstaande huizen. Verder de 2de straat naar rechts en ongeveer in de midden naar links via een paadje tussen 2 huizen. Dan naar rechts tot het einde van dit straatje. Dan verder naar links naast het laatste huis via een asfaltpaadje met wat verder een houten bruggetje. We volgen dit paadje tot het de baan Desselgem-Waregem kruist en gaan dan verder naar rechts langs die baan tot aan de kerk van Desselgem , waar de auto staat.

Men kan nog altijd een bezoek brengen aan de Zavelput met de auto, bijv. via de Sint-Jansstraat in Beveren-Leie. Er is parking aan het naastgelegen kerkhofje.