Deze wandeling had de bedoeling de natuurgebieden en paden rond Desselgem zoveel mogelijk te combineren in één wandeling, gelegen zowel links als rechts van de Leie. Uiteindelijk blijkt dat daarvoor veel gewone straten moeten doorlopen worden. Zeker om de Zavelput bij de wandeling te voegen, dient er bij gebrek aan een brug over de Leie in de buurt van de Zavelput eerst tot in Harelbeke centrum gewandeld te worden om de Leie te kunnen kruisen. Dit zijn extra kilometers langs het jaagdpad waar er niets te beleven valt. Vermits de tweede helft van de wandeling, met uitzondering van de Zavelput, niet zo interessant is, is er in de lijst een alternatieve en kortere wandeling in Desselgem toegevoegd, waarbij dan wel de Zavelput ontbreekt.

Voor deze uitgebreide wandeling starten we aan de parking aan de kerk van Desselgem. We gaan zuidwaarts in de richting van de N43 (Gentseweg). Een kleine 150m verder, aan café 't Motje, slaan we links in. Wat verder wordt dit een asfaltpaadje. Aan straat uitgekomen, naar rechts tot het volgende kruispunt. Daar naar rechts en zo'n 50 meter verder, naast huisnuummer 14, slaan we links in. Dit is eerst nog een klein straatje, maar wat verder aan een kleine splitsing kiezen we de linkerkant en wordt dit een asfaltpaadje. Een kleine 100m verder is er een splitsing. Hier naar links, via een gravé-paadje. Wat verder passeren we langs een voetbalveld. we blijven dit paadje volgen, het maakt een rechte bocht naar rechts, ook naast een ander voetbalveld. Dan een bocht naar links en op het einde van dit 2de voetbalveld is er een splitsing. We nemen de linkse kant en gaan in de richting van nog een veld. Er volgt een schuine hoek naar rechts en dan nog ene naar links en gaan zo in de richting van een blok garages. We kruisen het pleintje aan de gagrages en nemen dan naar rechts zodat we uitkomen in een bocht, tevens een kruispuntje van 2 straten met klein middenbermpje. Hier verder naar links, links van ons ligt een soort oudere boerderij waar het krioelt van de hanen. We komen nu uit op een drukkere straat. We steken over en gaan verder naar links, naast huisnummer 93, vinden we naar rechts een betonpaadje. Dit komt uit op een klein straatje, hier naar rechts en wat verder naar links. Dit is nu een gewone straat dit we aflopen tot aan een boerderij, hier schuin naar rechts de straat meevolgen en waar de straat naar links afbuigt kunnen wij, voor een huis, naar rechts afdraaien en vinden er een traktorbaantje dat direct afbuigt naar links langs een akker. We lopen dit traktorbaantje tot het einde en komen weer uit op een straat. Hier een rechte bocht naar links maken en via de Leie-straat naar de oever van de Leie. Aan de Leie gaan we naar links via het jaagpad (dus in de richting van Kortrijk). We volgen nu het jaagdpad tot aan de brug. Ergens middenin passeren we de sluis van Ooigem.

Via de brug steken de we Leie over. Aan het begin van de brug staat een tank, verwijzend naar de 2de Wereldoorlog.

Aan andere kant van de brug kunnen we ofwel met de trapjes naar beneden ofwel ietske verder naar rechts afslaan. We gaan nu in tegengestelde richting als daarstraks het jaagpad volgen lange de Leie (dus in de richting van Gent). Na een kleine halve kilometer merken we langs het jaagdpad een kleine overdekte infostand op met zitbank. Enkele tientallen meters ervoor, kunnen we naar links het jaagdpad verlaten via een aangelegd betonnen dallen-pad dat onder de begroeiing doorgaat. Blijven we dit volgen dat komen we uit aan een soort van water-meer en draait het betonnen pad naar links af. We gaan hier echter niet meer het betonnen pad volgen, we lopen dus niet verder links van het meer, maar zorgen dat we rechts van het meer geraken. Hiervoor kunnen we naast of over een vangrail stappen op het naastliggend fiets- en wandelpad en zo naar de andere kant van het meer gaan, waar we ook weer een aangelegd verouderd betonnen dallen pad vinden. Eventueel kan men eerst eens een bezoekje brengen aan de sluis van Ooigem en de reinigingsinstallatie om vuilnis uit het water te halen. We wandelen nu dit paadje volldig af met het water aan onze linkerkant tot we aan een trap komen.

Naar boven en zo komen we terug uit op het begin van het jaagdpad. Nu verder naar rechts in de richting van de baan met de brug. We steken de baan over en gaan aan de overkant verder via het jaagdpad langs de Leie, dus nu weer in de richting van Kortrijk, maar nu aan de kant van Ooigem. Na zo'n 250 meter na de baan kan men via en smal paadje naar rechts naar het bos lopen. Dit paadje loopt eerst door een klein voor-bosje en komt dan in het eigenlijke Ooigembos. Dit bos heeft een hoofdpad en vele kronkelende zijpaden. Hier gaan we in eerste instantie gewoon rechtdoor en ongeveer iets over het midden van deze rechte bosweg, vinden we aan onze rechterkant een groot betonnen kruisbeeld.

Deze gehele rechterzijde van het bos is echter sinds kort volledig afgezet als privé-gebied. Als we vanaf het kruisbeeld een paar tientallen meters terugkeren kunnen we naar rechts een iets breder bospaadje inslaan. Dit kronkelt her en der, het is niet altijd even breed en toegankelijk. Men dient ervoor te zorgen ergens aan de andere kant van het bos uit te komen, toen deze wandeling werd uitgevoerd waren er werken aan de gang en kwam men uit op een heel breed stuk volledig ontgonnen pad. Zo naar rechts dan in de richting van een straat in de verte. Aan deze straat naar links. We gaan door tot we aan de linkerkant een paar huizen opmerken, hier kunnen we naar links inslaan en kort na het laatste huis kunnen we schuin rechts afslaan via een natuurgebied langs een houten dwarsboom. We gaan over een houten brugje en dwarsen dit dit natuurgebied verder tot aan een andere dwarsboom. We komen dan uit op een straat en gaan hier verder naar links. In een kort daarop volgende bocht gaan we rechtdoor via een veldweg, weer in de richting van de Leie. Hier gaan we blijkbaar in een soort open weide. We volgen de afrastering links van ons en komen zo iets voor het jaagpad uit aan een Leie arm. Voor de Leie-arm gaan we naar rechts en wandelen langs de Leie-arm, zodat die links van ons ligt. We wandelen dus in de richting van Kortrijk. Vroeger kon men deze kant volledig afwandelen tot men aan het einde terug uitkwam op het jaagpad. Huidig blijkt dit niet meer te gaan, waar men dicht bij de straat komt begint het zompig te worden en is het meer en meer toegegroeid. We kunnen in die buurt, ongeveer ter hoogte van een paar huizen te zien wat verder aan onze rechterkant, het pad aan de Leie-arm verlaten naar rechts en aan de straat aangekomen gaan we verder naar links. We bevinden ons nu in Bavikhove. Na de Schothoek straat te zijn gepasseerd, passeren we wat huizen links van ons, dan weer rechts van ons en dan weer een groep huizen links van ons. Na een laatste huis aan de linkerkant, vinden we een wandelpaadje naar links. Dit daalt in eerste instantie af tussen houten afrasteringen aan weerszijden, gaat dan over een brugje over een beekje en stijgt dan weer. Verder, aan een eerste huis, gaat het paadje over in een smal betonstraatje en uiteindelijk komen we terug in een woonzone op een kruispunt. Hier naar links verder, we negeren een paar straten naar rechts en gaan uiteindelijk rechtdoor in een doodlopende straat. Te voet kunnen we tussen de 2 laatste eigendommen door via een gravé-paadje dat op het einde wat kronkelt naar rechts en naar links en uiteindelijk komen we uit in een smal straatje. Hier verder naar rechts, tot aan een T-punt en daar naar links. Zo komen we terug uit op het jaagpad langs de Leie in Bavikhove. Straks gaan we aan de overkant van de Leie hier nog eens passeren en onthouden best deze plaats. We willen nu aan de Zavelput geraken aan de overkant van de Leie. Vermits er hier nergens een brug is waar we kunnen overwandelen wandelen we naar rechts via het jaagpad in de richting van Kortrijk tot aan de hoofdbrug in Harelbeke. Dit is de 2de brug die we dan tegenkomen. De eerste kunnen we ook niet gebruiken vermits er geen trappen zijn. In Harelbeke, moeten we over de brug zien te geraken en aan de ander kant terug het jaagpad langs de Leie nemen in tegengestelde richting, dus richting Gent. Na iets meer dan een kilometer wandelen we onder de brug van de N36 en na nog eens ongeveer een goeie 800 meter verder na deze brug (en sedert deze brug van de N36 zijn we ook 2 groepen hoogspanningskabels gepasseerd), kunnen we het jaagpad verlaten naar rechts via een gravé-weggetje. Dit is ongeveer in de buurt van waar we daarstraks aan de overkant terug aan het jaagdpad kwamen in Bavikhove. Eerst staat er een bordje met privé, maar wat verder vinden we het gravé-baantje. We wandelen tot aan het eerste kruispunt in de woonwijk en gaan verder naar links in de Grote Heerweg tot het volgende kruispunt. Daar naar links terug in de richting van de Leie. Na een kerkhof vinden we een beetje verder de ingang naar rechts van het gebied "De Zavelput".

In eerste instantie is dit een asfaltweggetje met grasbegroeiing in de midden, langs een akker. Dan merken we rechts van ons de boom-begroeiing op rond de zavelput. Op een bepaald moment stoppen de asfaltstroken en gaat het over in een bosweggetje/graspaadje. Enkele meters na het einde van die asfaltstroken kunnen we naar rechts het bosje in en enkele meters verder kunnen we een zitbank opmerken, vlak aan de oever van de Zavelput. We hebben hier een duidelijk zicht op het water. We keren de enkele meters in het bosje terug langs dezelfde weg en terug uit het bosje zetten we de wandeling verder naar rechts. We blijven het paadje volgen dat wat verder recht afdraait naar rechts, en wat verder nog eens. We volgen dus de buitengrens van de Zavelput. Bijna op het einde hebben we nog eens een mooi zicht op het water van de Zavelput, zij het meer vanuit de hoogte. Ietsje verder kunnen we dan naar links afslaan naar de straat, wandelende tussen een nieuwbouw en een akker. Aan straat oversteken en naar links verder. Na huisnummer 78, kunnen we naar rechts afslaan, dit paadje loopt langs een bedrijf, na wat kronkelen komen we in een verkaveling uit. Hier naar links en direct naar rechts, de Gruuthusestraat in. We nemen de 1ste straat naar links en dan weer naar rechts. Op 't eind van die straat kunnen we schuin links een paadje inslaan. Dit lijkt een soort speelgebied te zijn. We kruisen dit gebied en aan straat aangekomen steken we over en gaan aan de overkant verder via een breed betonpad. Wat verder terug aan straat, naar links weer via een breder betonpad. Terug aan straat naar links en meedraaien tot de straat doodloopt. Hier naar rechts een heel recht smal asfaltpad volgen tussen de woonhuizen. Op het einde van dit paadje komen we terug uit in een straat, hier naar links en de volgende eerste straat naar rechts nemen. Deze straat volledig aflopen tot aan een kruispunt met op de hoek een garage voor het exclusieve Lotus-merk. Hier afslaan naar links en deze straat volgen tot aan het volgende kruispunt. Dit is een iets drukker straat, we steken over en gaan aan de overkant rechtdoor via een gravé-baantje, terug richting Leie. Zo komen we automatisch weer terecht op het jaagpad en gaan tot aan de brug in Desselgem/Ooigem waar we naar rechts het jaagdpad verlaten. We gaan nu in de richting van Desselgem en slaan de eerste straat naar links in. Dit is een verkaveling met alleenstaande huizen. Verder de 2de straat naar rechts en ongeveer in de midden naar links via een paadje tussen 2 huizen. Dan naar rechts tot het einde van dit straatje. Dan verder naar links naast het laatste huis via een asfaltpaadje met wat verder een houten bruggetje. We volgen dit paadje tot het de baan Desselgem-Waregem kruist en gaan dan verder naar rechts langs die baan tot aan de kerk van Desselgem , waar de auto staat.