We starten op de parking naast het voetbalstadium in deStasegemstraat en begeven ons naar de hoofdingang naar de Gavers. We gaan onmiddellijk links, het Gaverruiterpad volgend, via een boswegje. Het draait naar rechts langs de voetbalvelden. Dan dwars op voetbalveld uitkomend, naar rechts en direct links langs het voetbalveld en op 't einde afslaan naar links. Zo ligt het voetbalveld telkens links van ons. Er lopen hier 2 sporen, ene voor paarden en ene iets meer in het bosje. Ze draaien beiden af naar rechts en we lopen nu aan de achterkant van woningen. We kruisen dan een andere hoodingang van de Gavers. Vanaf hier wordt het meer een bredere grindweg. Het pad draait dan af naar rechts en wordt smaller. Een afslag naar links negeren (ruiterpad). We nemen de volgende afslag naar links, namelijk een brede bosweg. Deze nu altijd rechtdoor volgen. We komen dan in de buurt van een bedrijf(links) en eigendom (rechts), hier gewoon rechtdoor, via een smal paadje gelegen tussen 2 bedrijfsterreinen in. Er staat tevens een blauw teken en een verbodsteken voor paarden. Na een knik naar rechts wordt het een grindweg. We gaan nu tot aan de drukke N36. Naar rechts meevolgen tot aan de eerste straat naar rechts. Deze straat volgen tot we hoeve "Hof ter Vierschaere" aan onze rechterkant passeren.

Hierna naar rechts via een doodlopend asfaltbaantje. Vlak naast de E17 is er dan een splitsing in de buurt van een woonhuis. Hier de veldweg volgen die vlak langs de E17 loopt. Aan een Bloso teken en +- 50m voor een boerderij, rechts afslaan via een veldweg, een rechtse afslag negeren en richting bos van de Gavers lopen. Aan het bos, uiterst rechts aanhouden. Er zijn een paar splitsingen maar we kiezen telkens de rechtse kant, zodat we uiteindelijk vlak naast de beek lopen. Aan straat naar rechts. Een goeie 100m verder, juist voor een verkeersdrempel, kunnen we naar links afslaan via smal paadje, dat een klein bosje doorkruist. Het gaat over een brede beek, draait af naar links en we komen dan dwars uit op een brede verharde weg. Naar links. Hier hebben we al eens een zicht op het water van de Gavers aan onze rechterkant. We passeren ook de toegangsweg naar links van een natuurhut. Uiteindelijk komen we terug uit op de asfaltstraat. Naar rechts voor een paar tientallen meters en dan terug naar rechts het bosje in, er staat tevens een paaltje met tekens. Dit paadje rechtdoor volgen tot het dwars uitkomt op een meer graspad, hier naar links en een paar tietallen meter verder naar rechts. We zitten nu op een brede verharde hoofdweg in de Gavers. Deze weg altijd maar blijven volgen, we passeren op bepaald moment een losloopzone voor honden en we gaan verder tot we aan een taverne uitkomen. Voor de taverne naar links afdraaien tot bijna aan de rand van de vijver gaan en daar naar links richting hengelzone volgen. We volgen nu de oever van het meer via een aanvankelijk breed graspad. Verder wordt het pad smaller en gaan we dichter bij de rand vna het meer gaan wandelen. Soms wandelen we ook als in een tunnel van begroeiing.

We kunnen hier en daar ook wel eens een verliefd paartje opmerken langs de oevers.

Het pad wijkt korttijdig af naar links en buigt wat verder weer af naar rechts tot terug aan de oevers. Nog wat verder merken we een open plaats op aan de linkerkant. we blijven de oever verder volgen tot we uitkomen op een breed hoofdpad. Naar links en een goeie 100 m verder afslaan via het gras. Er staat een houten tafel met 2 banken. Kort daarna kunnen we rechts afslaan door het bosje en komen we uit op een parking. Hier naar rechts en aan het hoofdpad gekomen naar links. We volgen nu een asfaltstraat waar we al een deeltje van hebben bewandeld. We wandelen tot aan een brug over de beek aan onze rechterkant. Daar slaan we dan in, over de brug. Daarstraks zijn we hier al eens in tegengestelde richting uitgekomen. Er volgt al snel een splitsing, hier volgen we in eerste instantie het groen bloso teken voor wandelaars. Dit bospad maakt een heel grote bocht in rechtse richting. Waar het bospad samenkomt met een ander bospad van rechts, gaan we nog enkele tientallen meters verder en dan slaan we scherp links af. Hier staan geen tekens meer. Een aantal tientallen meters verder is er een splitsing, we houden hier rechts aan en maken min of meer weer een grote bocht naar rechts. Dit bospad loopt nu recht naar een straatje. Toen wij de wandeling uitvoerden, hadden ze hier duidelijk recent het pad verstevigd met hopen zand. We steken de straat over en volgen verder rechtdoor een bospad. Aan een paaltje met Gavers Ruiterspad, slaan we rechts af. Wat verder komen we dwars uit op een ander pad, hier naar links verder. We wandelen over een droge beek, we kunnen ook wat totems opmerken en na een lichte kronkeling komen we aan een paaltje met tekens.

Straks komen we van de andere kant hier nog eens langs. Hier naar rechts, dit pad volgen tot aan het hoofdpad, ook hier merken we totempalen op. Aan het hoofdpad naar links tot aan de volgende brug over de beek en hier naar links de brug over en het bospad volgen tot we weer uitkomen aan dat kruispunt met paaltje met tekens. Nu afslaan naar rechts en wat verder op het einde naar rechts. We lopen nu op een smal paadje liggend tussen een akker links en het bosje rechts van ons. Dit volgen tot het afdraait naar rechts in de buurt van een straat en waar we een brug opmerken stappen we over de brug tot aan de straat en verder naar rechts. Aan een paaltje met aanduiding van Gavers Ruiterspad, slaan we linksaf. We volgen dit paadje dat verder schuin afdraait en uitkomt op een breed verhard pad. Verder naar links tot aan een kruispunt van allerlei paden. Hier het meest linkse kiezen, wat ook het Gavers Ruiterpad blijkt te zijn. We volgen het pad draaien mee en lijken 180 graden te draaien en volgen dan tot we uitkomen op een breed donker grindpad in de buurt van een vijvertje. We volgen nu dit brede donkere grindpad in de richting van het gebouw, zodat het water links van ons ligt. Het pad blijven volgen tot achter het gebouw en meedraaien naar rechts. Dit verharde pad volgen tot we links van ons de sliding toren opmerken en ter hoogte van die toren kunnen we rechts afslaan terug in het bosje en wat verder waar we dwarsen met een ander pad, naar links verder tot we uit het bosje komen. We gaan over een beek en komen op een hoofdpad uit, hier naar links en niet direct rechtsaf meedraaien maar rechtdoor, richting zwemzone. We volgen de hoofdweg nu tot aan een gebouw dat grenst aan de zwemzome en slaan daar links af of slaan iets eerder de bocht naar links af via een graspaadje maar uiteindelijk komen we uit op de hoofdas, die loopt vanaf de zwemzone naar richting spoorweg/molen/surfclub. Nu gaan we in de richting van de molen, we kunnen er rond wandelen of ervoor maar gaan vanaf de molen naar de uiterste linkerkant van de parking voor ons, zodat we de spoorweg kunnen oversteken.

Na de spoorweg de straat oversteken en verder naar rechts, enkele tientallen meters tot we na de omheiningen van enkele huizen via een klein paadje naar links kunnen afslaan in de woonwijk. Enkele meters verder komen we op een asfaltstraat (aan onze rechterzijde) en gaan via die straat verder. Op 't einde naar rechts en bijna direct daarna naar links. Dit is een doodlopende straat, die op het eind overgaat in een breed betonpad. Wat verder komt het uit aan voetbalvelden, hier verder naar links, langs de velden. Waar het splitst op het eind, naar rechts verdervolgen langs de voetbalvelden en dit tot enkele meters voor de hoogte van de gebouwen die langs het voetbalveld staan. Hier de afslag nemen die schuin naar links afbuigt. We komen uit op een straatje en vervolgen naar links. Enkele meters verder komen we uit in een bocht en gaan hier naar links. We lopen deze straat volledig af tot waar die overgaat in een paadje. Op het paadje na enkele meters, naar rechts en direct terug naar links. Nu komen we weer uit in een andere woonwijk, hier gewoon rechtdoor enkele kruispunten voorbij en op het eind buigt het straatje licht af naar links. We dwarsen een straat van een nieuwe recente woonwijk, hier naar links en direct naar rechts en dan weer naar rechts en dit straatje volgen, dat wat verder afdraait naar links. Het straatje loopt dood en we komen automatisch uit op een wandelpad tussen de bomen. Hier naar links verder, terug in de richting van de Gavers. We komen via dit pad terug uit op de baan die loopt langs de spoorweg. We gaan in linkse richting terug naar de oversteekplaats van de spoorweg zodat we terug uitkomen op de parking van Gavers aan de molen. Op de parking in linkse richting gaan, zodat we de hoofdingangsweg dwarsen. Eigenlijk is het een uitgangsweg, de weg om de parking met de auto te verlaten. Op deze hoofdweg even naar rechts in de richting van de vijver gaan. We merken dan links een fietspad en wandelpad op dicht bij elkaar, we nemen echter enkele meters verder een wandelpad in het gras naar links. Dit gaat wat verder onder de bomen op en neer en we kunnen hier en daar gele Bloso-tekens opmerken langs dit tijdelijk trajectje. Verder komt dit neven-trajectje terug samen met een meer breder pad. We volgen nu verder dit breder pad tot we aan een brugje komen waar we een ander pad kruisen. We kruisen het pad en gaan gewoon rechtdoor zodat we automatisch uitkomen op de parking naast het Forestierstadium van Harelbeke.