We starten de wandeling op de parking, gelegen in het centrum van Brakel op het einde van de Theo Brakelstraat. We wandelen via deze straat richting Wielendaalstraat, die we oversteken en aan de overkant links naast huisnummer 51, vinden we een wandelpad dat richting Rijtmeersen loopt. We doen hier een toertje rond de vijver, met de vijver constant rechts van ons liggend. Indien gewenst kan de wandeling hier ingekort worden door niet langs de vijver te wandelen maar door de eerste afslag naar rechts te nemen. Wij wandelen echter rond de vijver. Op een bepaald moment kruisen we een ander pad, hier naar rechts en onmiddellijk terug naar rechts, zodat we in de buurt blijven van de vijver. Dit draait dan wat verder mee met de oever van de vijver. We blijven het pad volgen tot we aan een knooppunt-paal komen waar we kiezen voor de richting naar knooppunt 83. We gaan hier dus naar links (er staat wat verder ook een aanduiding van het Toeppad) en volgen het pad dat de Rijtmeersen verlaat tot het wat verder uitkomt op een baan. Schuin links voor ons is er een klein weggetje waar er normaal een paadje zou moeten liggen naar de Kouterstraat, maar dit is verdwenen. Dus hier naar rechts en de eerste straat naar links. Dit is dan de Kouterstraat, die stijgend verloopt. Aan huisnummer 26 verlaten we naar rechts de straat en gaan een veldwegel volgen. Dit is ook richting knooppunt 12. Deze daalt wat verder af naar een brugje over de beek met blauwe ballustraden aan de zijkanten.

Het paadje komt uit op de Wederspad-weg, waar we naar links gaan en een ietsje verder naar rechts in de Steenstraat. Deze redelijk stijgende straat draait wat verder ongeveer 90 graden af naar rechts en ietsje verder kunnen we links afslaan, nog altijd in stijgende lijn. Dit baantje gaat uiteindelijk over in een wandelpaadje en komt terug uit op een baantje in een bocht. Hier een paar stappen rechtdoor gaan en dan kunnen we via een smal paadje rechts afslaan, zodat we uitkomen op de Valkenbergstraat. Hier oversteken en ietsje naar links. Naast huisnummer 7 vinden we een moeilijk te begaan paadje, het is praktisch toegegroeid. Maar men kan er perfect door maar er is veel hoge bergroeiing. Dit wordt dus met één voet schuin vooruit om de hoge grassen en onkruiden neer te halen. Op het eind, hebben we een verzicht in rechtse richting. Hier gaan we verder naar links via een paadje en komen we terug uit op een gewone weg. Er is een alternatief voor dit paadje, namelijk in de Wederspad niet naar links maar naar rechts, dan links, dan rechts en ietsje verder in een bocht naar links. Men komt dan ook hier uit. In de Valkenstraat gaan we naar rechts en voor huisnummer 39, naar links, via een afdalende veldweg. Het eerste stuk is goed begaanbaar, verder gaan we dan tussen 2 akkers maar op een bepaald moment wordt het pad gevormd door de linkerzijkant van een akker. Ook hier is de begroeiing redelijk aanwezig, zeker op het einde.

Het is er niet altijd makkelijk wandelen, maar men kan er door. We komen dan terug uit op een baan, waar we naar links verdergaan. We volgen nu een eindje deze stijgende baan tot we links kunnen afslaan. Op deze baan hebben we naar links ook een mooi zicht. Aangekomen aan een volgend kruispunt, houden we volledig rechts aan en vinden er wat verder naast huisnummer 89 een volgende veldweg. Ook deze veldweg, liggend aan de zijkant van een akker, is heel moeilijk begaanbaar. Het is de moeilijkste van de 3 die we tot nu toe hebben gehad. Er staan hele stukken hoge netels en bomen in de weg. Nu en dan moet men op de akker lopen. Wanneer de gewassen op de akker volgroeid zijn, lijkt het mij nog onmogelijk hier door te geraken. Op het eind ligt in elk geval een paadje naar rechts, dat uitkomt op de Twaalfbunderstraat. Ipv af te slaan in de veldweg naast nummer 84, kan men ook gewoon de baan aflopen tot het volgende kruispunt en dan naar links. Men zit dan ook in de Twaalfbunderstraat. Vanuit het paadje komend, gaan we verder in de Twaalfbunderstraat naar links en aan het kruispunt met de Wederspad straat, kunnen we naar rechts via een smal betonpaadje. Het paadje gaat wat verder dan sterk dalen en wordt meer een kassei-baantje. Vervolgens wordt het een dalend aardewegje en na een brugje te zijn gepaseerd wordt het terug een stijgend kassei-baantje. Dit is een heel mooi stuk, dat we al eens in tegengestelde richting hebben uitgevoerd tijdens de Wandeling 8 : Horebeke wandeling. Waar het pad zich in twee splitst, gaan we rechtdoor. Aangekomen aan de baan, verder naar links tot aan een bocht. Hier naar rechts via een mooie en lange brede veldweg, richting Elst. Ook hier hebben we al eens gewandeld in tegengestelde zin, zie ook diezelfde wandeling in Horebeke. Op een bepaald moment komen we terug in de omgeving van huizen en kruisen we wat verder een straat. Hier naar rechts tot na huisnummer 28. Hier links in via een smal paadje. Dit kruist een ander paadje, maar we gaan rechtdoor. We lopen nu aan de achterkant van een reeks nieuwbouw huizen. Verder komen we terug uit op een straat. Hier naar rechts. Na een witte kapel, kunnen we naar rechts afslaan via een wandelpaadje dat naar de kerk lijkt te gaan. wat verder komen we uit op een baan en gaan verder rechtdoor en dan naar links naar de kerk van Elst. We lopen langs de kerk en achter de kerk naar links. Daar vinden we dan een smal asfaltpaadje tussen 2 rijen betonplaten. Dit paadje draait af naar rechts en komt uit op een straat. Hier rechtdoor, tot aan een iets grotere baan. We steken over en aan de overkant, een klein beetje naar rechts, vinden we een veldweg. Er staat ook een knooppuntenpaal en we volgen richting naar knooppunt 83. Deze mooie veldweg komt uit op een straat in een bocht, hier gaan we naar rechts afdalend. We kruisen terug de baan die we daarstraks ook al hadden overgestoken en dalen verder af via de baan aan de overkant tot na het eerste huis aan de rechterkant. Hier vinden we naar rechts terug een mooie licht dalende veldweg.

Verder, in de buurt van huizen gaat de veldweg over in asfalt en na het laatste huis aan de linkerkant vinden we naar links een heel smal paadje dat daalt tot ongeveer aan een beek en dan terug begint te stijgen tot aan de baan. In de akker, gelegen aan de rechterkant voor men het beekje bereikt, kan er een jonge stier eventjes zijn ongenoegen uiten als je passeert. Gelukkig is er een omheining. We zien nu voor ons een soort rusthuis. Hier op de baan (de Nieuwstraat) naar rechts, ietsje verder tot aan een knoppuntenpaal die richting 83 aangeeft. We slaan links in en volgen een lichtdalend graspaadje. Het kan er behoorlijk drassig zijn. Vanaf ongeveer een beek begint het redelijk te stijgen en we zitten nu ook in een bosje.

We volgen het bospad dat afdraait naar links en langs de omheining gaat en weer afdraait naar rechts en voor een eigendom weer naar links alvorens uit te komen op een straat. Na dit mooie stukje natuur gaan we op de baan naar links, nog altijd stijgend en wat verder aan een volgend kruispunt ook naar links. Waar de straat dan wat verder afdraait naar links aan een huis, gaan wij naar rechts via een smal asfaltpaadje rechts van het huis en links van een akker. Het asfaltpaadje heeft al betere tijden gekend waarschijnlijk en gaat soms over in graspad en dan weer in asfalt. Op het eind komen we uit rechts van een huis. Normaal kan men hier naar rechts aan de zijkant van een akker, maar de landbouwer heeft er blijkbaar anders over beslist. Naar links dus en wat verder afslaan naar rechts. We wandelen die straat af en merken er rechts een boerderij op. Ook hier moet ergens een veldweg liggen, maar die blijkt ook niet meer te bestaan of afgesloten te zijn. We wandelen dan maar tot aan het volgende kruispunt en gaan hier naar rechts via een stijgende straat. Zo'n 200 meter verder komen we terug aan een kruipunt en hier kunnen we naar links afslaan in een paadje dat wat verder onder de bomen doorloopt.

Wat verder loopt het paadje aan de achterkant van wat huizen en komt ten slotte uit op een straatje waar we naar links verdergaan. We gaan rechtdoor, negeren een straat van links en merken wat verder naast huisnummer 26 de Teirlinck route op. Hier naar recths via een smal asfaltbaantje. We komen nu uit op de baan van Michelbeke naar Brakel. Hier naar links. Aan het volgende kruispunt gaan we naar rechts, richting kerk. Het was eigenlijk eerst de bedoeling naar links af te slaan en dan een goeie 200m verder waar de baan in 2 splitst een smal paadje te nemen naar rechts, juist voor een huis dat daar staat. Doch dit is ook niet meer toegankelijk. Misschien eventueel wel in de winter als er geen onkruid meer staat. En dan kan men nog via een weg over een fruitdomein een cirkel maken rond Michelbeke. Doch nu ging het zeker niet. We gaan dus naar rechts naar de kerk en voor de kerk naar links via een paadje langs de kerk dat dan uitkomt op de Groenstraat. Hier verder naar rechts, een goeie 200 meter tot we rechts kunnen afslaan via een oude spoorweglijn, die men omgebouwd heeft tot fiets- en wandelpad. We zijn hier ook al eens gepasseerd tijdens de Wandeling 26 : Sint-Goriks-Oudenhove wandeling. We gaan nu dit pad volgen tot in Brakel. We passeren op een bepaald moment het kasteel van Lilare. De veldwegen naast het kasteel zijn ook eerder privé. Ze zijn eigenlijk wel toegankelijk maar de andere kant, uitkomend op de Elverenberg straat lijken afgesloten te zijn. Zo'n 700 meter na het kasteel van Lilare kruist het pad een straat, de Zwalmbeekstraat. Hier kan men eventueel links afslaan en na een rechtse bocht een domein van Natuurpunt vinden. Zo kan men naar de Elverenberg. Dit pad kan echter soms volledig onder water staan. Eenmaal boven op de Elverenberg moet men dan wel via gewone straten verder om terug wat verder op ons pad hier uit te komen. Dit ommetje is zo'n 3 kilometer lang. Wij gaan echter hier gewoon verder richting Brakel. Het oude spoorweg-pad komt ongeveer uit op de Brusselse baan, waar vlak naast ook de nieuwe ring rond Brakel ligt. We moeten aan de overkant van deze nieuwe ringbaan zien te geraken. Aan de overzijde gaan we verder naar rechts. We volgen niet de hoofdbaan maar een soort zijwegje of zijpaadje langs de baan. We gaan vervolgens de tweede afslag naar links, dit is richting een voetbalveld. We gaan nog een mooi einde brouwen aan deze wandeling, namelijk naar boven naar de Toepkapel, via een paar mooie natuurwegjes. We lopen nu dus langs een rij huizen enerzijds en een soort parking aan het voetbalterrein anderzijds. Op een bepaald moment kan men een klein paadje inslaan naar links. Dit is in de buurt van een lantaarnpaal met nummer 3408. Dit draait wat verder af naar rechts en loopt rakelings aan de Top Bronnen-Inexco brouwerij. Dit licht stijgend grindpaadje lopend tussen 2 afrasteringen gaat geleidelijk omhoog en op het eind loopt het door een bosje en stijgt het redelijk zwaar. We komen uit op een baan. Hier naar links. Wat verder, zo'n klein 100 meter, merken we een huis op aan de rechterkant, ietwat verwijderd van de baan. We kunnen hier rechts en juist voor het huis naar links en komen zo op een akker uit, waar we uiterst rechts kunnen wandelen. We volgen eventjes dit paadje en kunnen dan rechts inslaan in een bos. We volgen de bosweg en een paar tientallen meters verder gaat het bospad over in een smal paadje tussen 2 afrasteringen, met aan de rechterzijde een bos. Het paadje passeert een vervallen gebouw en loopt dan aan de achterkant van een paar nieuwbouw-villa's en komt ten slotte uit aan de achterkant van de Toepkapel.

Vanaf hier gaat het in dalende lijn naar het centrum van Brakel. Achter de kapel volgen we het paadje verder dat afdaalt tot aan de weg. We steken het smalle baantje over en gaan aan de overkant verderafdalen via een smal paadje. Wat verder kunnen we in de buurt van huisnummer 12 er recht tegenover, rechts inslaan, via het Dwars-Door-Brakel pad. We volgen dit wandelpaadje, wat eerst kaarsrecht verloopt en dan wat kronkelt en op het eind aan de achterkant van huizen loopt en uiteindelijk uitkomt op de straat. Hier naar rechts tot terug aan de grote baan, dit is terug de nieuwe ring rond Brakel. Oversteken en rechtdoor tot we uitkomen op centrale N8 weg door Brakel. Terug oversteken en naar links tot aan de kerk. Hier naar rechts, we komen op een soort pleintje en aan het einde van het plein-gebied aan de rechterkant kunnen we terug naar rechts. Zo komt men terug uit op de parking waar de wagen staat.