Deze wandeling verloopt min of meer op verharde wegen, het aantal onverharde wegen of veldwegen is beperkt. We kunnen vertrekken vanaf de parking aan brasserie Beaufort en gaan naar het jaagpad aan de Schelde. Dit draait mee met de Schelde naar rechts en loopt richting Helkijn. Het jaagpad is geasfalteerd en rustig. Er is welgeteld 1 fietser gepasseerd tijdens het wandelen. We wandelen langs de Schelde tot in Helkijn. We moeten onder de brug door wandelen en na deze brug in Helkijn tot aan een huis verder wandelen langs de Schelde. Na deze eigendom, aan een mooie treurwilg, kunnen we naar rechts om zo Helkijn te betreden.

Aan het einde van de Baljuwstfraat naar rechts en ietwat verder naar links. We komen uit op de drukke Doornikseweg N353. Hier eventjes naar links voor een kleine 50 meter. Dan oversteken. Naast huisnummer 4A, vinden we een paadje, wat schuin naar links verderloopt. In het bgein is dit een heel smal paadje, maar dan wordt het een iets breder betonpad.

Dit kaarsrecht pad buigt dan af naar links en rechts rond een eigendom en uiteindelijk komen we uit op een straatje. Hier naar links. Een aantal meters verder komen we uit in een bocht van een andere straat, een 2-vaks betonweg. We gaan hier verder in rechtse richting. Vermits er geen voetpaden zijn en het een ietsje drukkere weg kan zijn, gaan we best aan de linkerkant. Deze weg buigt af naar rechts aan een boerderij en nog wat verder is er een kruispuntje. De hoofdweg verlooppt hier verder naar links, maar wij lopen rechtdoor, een doodlopende straat in. In eerste instantie is deze doodlopende straat nog altijd een 2-vaks betonweg, dan wordt deweg ietsje smaller en uiteindelijk gaat het over in een gravé traktorbaantje. Een kleine 200 meter verder nadat de straat een traktorweg wordt, kunnen we haaks links afslaan. Dit is ook ietsje voor een boom aan de linkerkant. In eerste instantie is dit een breed graspad tussen 2 akkers in. wat verder wordt het een smal asfaltstraatje en passeren we een aantal eigendommen, waaronder 't Hof van Spiere. We lopen de straat af tot we aan een kruispuntje komen. Hier naar rechts en nu gaan we een stukje de baan volgen, een kleine anderhalve kilometer. We negeren een tweetal straten naar rechts en uiteindelijk passeren we een soort bedrijf van landbouwtoestellen. Er staan aan de linkse kant een aantal van die voertuigen. Nog wat verder komen we aan een paar eigendommen. Na huisnummer 63 of tegenover huisnummer 18, kunnen we rechts afslaan, terug in een doodlopend straatkje. Eerst is dit een asfaltbaantje, verder wordt dit een graspad. We volgen dit graspad rechtdoor. We komenuiteindelijk uit in de bocht van een asfaltbaantje. Hier gaan we verder rechtdoor/linkse richting, dus in die bocht niet naar rechts. Nu moeten we terug een tijdje een gewoon asfaltbaantje volgen, zo'n goeie 2 kilometer lang. Tijdens die 2 kilometer moeten we aan een eerste kruispuntje (aan de Pijpestraat) naar rechts. Utieindelijk komen we uit op een kruispuntje met de Maagdestraat. Op de hoek is er een tennisclub/taverne "Ter Pype". Hier aan dat kruispunt, verder naar links. Een kleine halve kilometer verder zien we rechts van ons een gebouw van een watermaatschappij. Net na dit gebied, kunnen we rechts een veldweg inslaan.

Wat verder op het eind kijken we uit op het Kooigembos in de hoogte. Hier kruisen we een andere veldweg, die we naar rechts meevolgen. Deze draait al gauw af naar links en loopt licht stijgend. In de buurt van het bos, draait de veldweg naar rechts en wordt terug licht dalend. Na wat lichte bochten komen we uit op een gravé-weggetje dat ook licht dalend loopt en uitkomt in de bocht van een asfaltbaantje. Hier verder rechtdoor (links aanhouden). Een goeie 50 meter verder, verlaten we de weg naar rechts en wandelen verder over een gravé-weggetje. Een kleine 300 meter verder, terug aan diezelfde boom van daarstraks, kruisen we de voormalige spoorweglijn nr 85. We gaan hier naar links, via dit voormalig spoortje in de richting van St-Denijs. Dit trajekt verloopt kaarsrecht op een mix van gravé/gras.

Na meer dan een kilometer komen we in St-Denijs. Hier moeten we een hoofdweg kruisen en oversteken. Aan de overkant kunnen we het voormalig treintraject verder volgen en dit nog voor zo'n 750 meter. Het stuk hier vanaf St-Denijs lijkt echter bezig te worden heraangelegd. Na de helft kruisen we min of meer een andere veldweg en nog eens ongeveer zo ver kruisen we min of meer nog een andere veldweg/traktorweg. We kunnen hier afslaan naar rechts. Na een paar honder meter komen we dan uit op een andere veldweg en gaan hier verder naar rechts, dus eigenlijk terug in de richting van Sint-Denijs. We komen dan uiteindelijk uit op een baan. We gaan hier naar links. Dit is eerder een drukkerer weg. Daarom slaan we wat verder rechts af, dit is een kleine omlegging zodat we wat minder van de drukkerer baan nmoeten doen. Het weggetje maakt wat verder rond een eigendom een hboek van 90 graden naar links en komt dan terug uit op de voorgaande baan. We volgen teru verder de baaan, draaien mee naar rechts en na die lichte bocht vinden we een honderd meter verder een graspad naar links.

Dit paadje draait af naar rechts en aan een eigendom wordt het terug een rustig asfaltbaantje. We komen nu terug uit op de N353 en gaan verder naar links. Tot waar die N353 licht afdraait naar rechts, kunnen we beter aan de linkse kant blijven lopen. In de buurt van die licht bocht, steken we dan misschien beter de straat over omdat aan de overkant een voetpad begint. Links van de N353 ligt er eerst een bosrijk gebiedje. Dan, na dat gebied en een straat, merken we huizen op aan de linkerkant. Na een huis of 6 aan de linkerkant van de N353 te zijn gepasseerd, slaan we rechts af in een klein straatje, de Bossuitstraat. Recht tegenover die straat (aan de linkerzijde dus van de N353) staat er een spiegel. Na het eerste huis in de Bossuitstraat aan de linkerkant, na de lange haag, slaan we links af via een paadje aangelegd in vierkante betondallen, dat loopt tussen de huizen. Op een bepaald moment volgen we kort naar rechts en direct weer naar links en dan komen we uit op een straat. Hier naar rechts en dan kunnen we wat verder een paadje volgen aan de min of meer linker zijde dat een beetje in een boog loopt. We moeten hier efkens het Bouvriepad meevolgen. We kruisen dan terug een straatje en kunnen dan nog een stuk paadje volgen. Finaal komen we uit op een straat, het Bouvriepad gaat naar links maar wij gaan hier naar rechts en volgen gewoonmee, zodat we uiteindelijk terug uitkomen aan de brasserie waar de auto staat.