Dit is een tweede wandeling die het Muziekbos aandoet. We lopen ook door het bos Ter Rijst, een bosje waar we in de vorige wandelingen nog nooit zijn doorgeweest. Niettegenstaande deze wandeling een beetje in dezelfde buurt vertoeft als de Wandeling 15 : Muziekbos wandeling, gaan we toch tal van andere voetwegen bewandelen. Tijdens het uitvoeren van deze mooie wandeling viel het me op dat op veel kruispunten er een knooppuntenpaal te vinden is. Eigenaars van de kaart "Getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen" zouden dus in principe het meeste van deze wandeling moeten kunnen terugvinden op de kaart.

We starten de wandeling aan het uitkijkpunt in de bosgatstraat, juist voor of na de afslag naar de Arthus Odevaertstraat. Het paadje vanuit de Zonneveldstraat, langs een woonhuis richting bos Ter Rijst is niet meer toegankelijk. Dan maar vanaf het uitkijkpunt, links ervan naar beneden, naar links via een verwaarloosd stukje, richting het huis dat links staat van het uitkijkpunt en dan naar rechts langs dit huis naar beneden. (Dit stukje trajekt wordt niet aangegeven door een knooppuntenpaal.) Dit paadje passeert dan het andere huis (die te bereiken is via de Zonneveldstraat) via de achterkant en loopt verder naar linkse richting via de zijkant van een veld. Men komt dan aan een soort overstapje of zo, afgesloten met koord. We kunnen hier doorgaan, maar moeten niet naar rechts. Als je naar rechts gaat, ga je naar een volgende eigendom, waar men toch niet doorkan. Men moet hier het paadje volgen in linkse richting. Wat verder kan men dan een klein vijvertje opmerken met wat hoge stengels erin en met groen bedekt water.

Hier links van passeren en dan een overstap maken via een soort houten trein-rail-drager die men er heeft gelegd met uitstekende bouten. Hier dan rechtdoor gaan, tussen een soort van 2 smalle palen die men er heeft geplaatst. Dus wanneer men links van dit vijvertje passeert, niet verder meedraaien met de oever van het vijvertje maar rechtdoor gaan, aan de zijkant van een soort weide. Wanneer men echter meedraait met de oever van het vijvertje, vindt men wel andere paadjes, maar ze lopen uiteindelijk allen richting de eigendom die nu achter ons ligt en men stuit telkens op een omheining waar men noch door noch over kan. Dus, na het vijvertje rechtdoor en men merkt dan wat verder een draaipoortje op. Eenmaal het piepend poortje gepasseerd te zijn, komt men op een strook kiezel/gravé, waar we naar rechts verdergaan en zo het Bos Ter Rijst binnenstappen. We volgen nu de hoofdweg binnen het bos Ter Rijst. Deze weg verloopt licht glooiend, eens dalend, eens stijgend.

Het is niet het mooiste bos die er te vinden is in de streek, er is blijkbaar veel gesnoeid en gekapt, maar toch een mooi brokje natuur. Na iets meer dan een kilometer in het bos te hebben gewandeld komen we aan een knooppuntenpaal met als richting 23, 40, 51 en 52 aangevend. We volgen hier richting knooppunt 40 en slaan dus af naar rechts. We verlaten nu het bos via een dalend paadje en komen uit naast een veld. Hier verder naar rechts langs het veld via een stijgend traktorbaantje. Het wordt dan redelijk stijgend en gaat dan over in een asfaltbaantje. Het wordt nu platter en verder gaat het weggetje zelfs licht gaan dalen. Aan het kruispunt, verder naar links. Het stijgt nu weer licht. Een goeie 100m verder, kunnen we juist voor een huis, naar rechts een volgend licht stijgend traktorbaantje gaan bewandelen. Het paadje wordt verder geleidelijk platter. De gewassen op het naastliggende veld veranderen een paar keer en het paadje wordt plots ook veel breder. Men moet verdergaan tot men aan een omheining komt. Hier, aan de omheining aangekomen, naar links, via de zijkant van de akker. Op het eind gaat het steil omhoog, er hangt een trekkoord om zich vast te houden, want het kan er glibberig zijn. Dan verder naar rechts. Vanaf het stuk aan de omheining en hier nog een klein stuk, is het moeilijk gaan. Het wandelpaadje is er niet echt meer op te merken, de landbouwer heeft het blijkbaar gewoon mee omgeploegd. Wat verder is er weer een traktor-/veldweg. Nog wat verder komen we terug uit op een straat. Aan het volgende kruispunt gaan we gewoon rechtdoor en nog even verder aan de volgende splitsing houden we rechts aan. Deze straat komt wat verder uit in de Koekamerstraat. We zouden hier kort naar links kunnen gaan en dan rechts een paadje inslaan. Doch dit hebben we gedaan in de Wandeling 15 : Muziekbos wandeling. We gaan nu een alternatief nemen, namelijk hier naar rechts en eventjes de Koekamerstraat volgen. Naast huisnummer 40, kunnen we aan de linkerkant van de weg, naar links inslaan. Het lijkt in eerste instantie een soort privé-oprit te zijn maar loopt wat verder, na 2 kleine bochtjes, tussen de akkers. Uiteindelijk komen we uit dwars op een ander pad. Dit pad hebben we in de vorige Muziekbos-wandeling bewandeld. We gaan hier eventjes naar rechts tot aan de knooppuntenpaal die richting 37 aangeeft. Dus hier naar links via een veldweg, in de richting van een bos. Hier hebben we niet het mooiste zicht van de vlaamse Ardennen, vermits er rechts van onze wandelweg een soort zandgroeve ligt. Wat verder komen we aan de ingang van een bos. Tot mijn allergrootste verbazing, mag men blijkbaar het bos betreden. Tijdens de andere Muziekbos-wandeling echter hebben we de anderzijde van dit bos betreden, maar dit was toen aangegeven als privé. We gaan echter niet door het bos, maar gaan hier naar rechts via een houten brugje en een stijgend graspaadje. We worden begeleid via verticaal geplaatste treinraildragers. We komen wat verder terug uit, dwars op een ander paadje. Hier naar links, richting Muziekbos. We komen nu uit op een straat, die we verder volgen tot we aan de taverne komen, boven in het Muziekbos. We slaan links af en dalen af via de Kanarieberg straat.

Een 200m verder kunnen we links afslaan in de Trogstraat. Deze traktorbaan in gravé daalt verder af en passeert links van een boerderij. Misschien hier even de neus toeknijpen. Er zijn echter wel mooie verzichten. Het weggetje wordt kortstondig een asfaltbaantje en dan terug een weggetje in bouw-afval. Uiteindelijk, aan een soort flauwe bocht naar rechts en in de buurt van een volgende boerderij, kunnen we naar links afslaan, via een volgend wandelpaadje. Dit paadje hebben we in de andere Muziekbos-wandeling in omgekeerde zin gedaan. Dit met weelderig gras begroeid paadje is iets moeilijker begaanbaar. Dan volgt een kleine zone met stukken van paletten omdat het er redelijk drassig kan zijn en dan terug een met gras begroeid stuk. We draaien mee naar rechts en komen uit op een straat. Hier verder rechtdoor (dus niet naar links), de straat volgen. Na een goeie 250m volgt er een bijna 90 graden bocht naar rechts en kort erop een 90 graden bocht naar links. Hier in deze bocht naar links, niet meedraaien maar rechtdoor gaan. We lopen eerst nog tussen wat woningen maar komen dan op een aardepaadje naast een mais-veld. Wat verder komen we terug op een straat. We houden hier rechts aan, zodat we uiteindelijk terug richting de Kanarieberg straat gaan. We passeren ondertussen de jeugdherberg de Fiertel. Aangekomen aan het kruispunt met de Kanariebergstraat, gaan we eventjes naar rechts en dan direkt naar links.

we passeren de kapel OLV Lorette, volgen wat verder mee naar rechts en aan huisnummer 25, volgen we naar rechts richting knooppunt nummer 91. Direkt daarna, verder richting 91, afslaan naar links via een smal stijgend kiezel/gravé-paadje tussenin 2 afrasteringen. Aangekomen aan een weg, verder naar rechts, rechts van het laastste huis dat er staat. Nu knooppunrichting nummer 35 volgen, dit is eerst een smal aardeweggetje en gaat dan over in een bospad.

Hier in het bos, laten we ons begeleiden door verticale palen met een schuine wit geschilderde kop. We gaan dus van paal naar paal. Op bepaalde momenten gaat het echt heel steil, soms gebruiken we de wortels van bomen als treden. Uiteindelijk komen we uit op de weg die terug leidt naar de taverne boven in het Muziekbos. We zorgen ervoor dat we de taverne links passeren (dus in tegengestelde richting als daarstraks) en rechts van een Grote Routepaden knooppuntenpaal en kunnen ietsje verder links afslaan via een grind-paadje. Wat verder passeert het paadje naast een woning en wordt een dalend bospaadje. Nog wat verder komt het dan uit in de buurt van een volgende woning op een ander pad, waar we naar rechts verdergaan, via een soort stijgend gravé-paadje. We komen ten slotte terug uit op de straat waar we tijdens het doorgaan zijn gewandeld. Hier naar links (in tegengestelde richting dus als tijdens het doorgaan) en in de bocht meedraaien naar links en verder het straatje volgen tot aan de N454, de baan tussen Louise-Marie en Schorisse. Deze baan voorzichtig oversteken en aan de overkant naar rechts. Een goeie 50-tal meter verder kunnen we links afslaan, richting een bosje. We hebben tijdens de vorige Muziekbos-wandeling al een deel van dit bos gedaan. Toen zijn we er aan de geheel andere kant ingetrokken. We volgen nu knooppunt richting 38. Hier en daar gangen borden met "privé", maar aangezien er knooppuntpalen staan kunnen we erdoor. Zoals in de vorige wandeling, is het nu bij momenten ook redelijk drassig. Het blijft een drassig bos. Wanneer we een volgende knooppuntenpaal tegenkomen met richting 38 rechtdoor, slaan we rechts af. Tijdens de vorige Muziekbos-wandeling, zijn we hier ook afgeslagen. We volgen het pad dat stijgt en een draaiende beweging maakt. Boven komen we uit in de buurt van een woning. De vorige keer zijn we hier naar rechts verdergegaan. Nu gaan we rechtdoor gaan, dus links van deze voor ons liggende woning. Er zit waarschijnlijk wel een luid blaffende hond achter het hekken. Dit is ook een graspaadje, en wat verder moeten we door een houten hekken. Uiteindelijk komen we uit op de Berg Ten Houte, een oude helling uit de Ronde Van Vlaanderen. Hier verder naar rechts. We komen terug aan aan de N454, die we terug voorzichtig oversteken en gaan verder rechtdoor in de Koekamerstraat. Rechts van huisnummer 7, kunnen we naar links een volgend smal paadje volgen. Wat verder moet men efkens opletten en links aanhouden zodat men op het paadje blijft en niet in een weide terecht komt. Vanaf hier gaat de wandeling stilletjes aan in dalende lijn. Het paadje loopt tussen de maisvelden. Deze landbouwer respecteert ten minste de wandelpaden. Het paadje eindigt aan een boerderij, gelegen in een bocht. Hier naar links, maar we moeten blijkbaar niet via de weg, maar kunnen uiterst rechts lopen van de akker, gelegen tussen de boerderij en de N454. Aangekomen in de buurt van N454 lopen we wel hoog boven de straat en is het even opletten geblazen om van de akker af te komen. We steken de N454 terug voorzichtig over en gaan verder naar rechts. Een paar meter verder, slaan we links in. Dit is een klein straatje en ongeveer in de midden aan de rechterkant (tussen 2 eigendommen in) kunnen we naar rechts een paadje vinden dat onder een hoek van 45 graden naar een weide loopt. Aan het veld draait het af naar rechts en het smalle paadje loopt nu tussen 2 weides, terug richting N454. Er staat redelijk wat grasbegroeiing zodat het wat moeilijker wandelt. Zelfs de koeien steken de kop door de omheining om van het gras van het paadje te kunnen smullen. We komen uiteindelijk nog maar eens uit op de N454 en gaan die nu voorzichtig enkele meters volgen totdat we naar links kunnen afslaan. Hier vinden we een soort traktorweg die we in de eerste Muziekbos wandeling ook hebben bewandeld, zij het in tegengestelde richting. We volgen dit pad en op een bepaald moment merken we een weide op aan de linkerkant waar er staat dat men er niet door mag. Ietsje verder is er dan een splitsing in het pad en we wandelen hier verder naar rechts. We blijven het traktorbaantje volgen en passeren uiteindelijk aan het "'t Perdegedoe", een bedrijf gebaseerd op paardenvervoer. Aan 't Pergedoe is er een bocht naar links en dan wandelen we tot aan de kruispuntenpaal dat richting 20 aangeeft.

Hier dus naar rechts via terug een graspaadje. De begroeiing kan hier en daar redelijk zijn, zeker in het kleine bosgedeelte van het paadje. Wat verder komen we terug in de bewoonde wereld uit en op het eind van de straat, gaan we naar rechts. Deze straat nu volgen tot terug aan de N454. Deze N454 voor de laatste keer oversteken en enkele meters naar rechts en dan links afslaan. Deze weg nu voor zo'n goeie 200m volgen en dan juist voor een boerderij afslaan naar links. Dit verloopt weer via een soort veldweg/traktorbaan. Als je er rond 17u30 passeert, begeleidt men misschien juist het vee naar binnen zodat je er mogelijks tussen moet lopen of even wachten. Het pad splitst zich wat verder en we gaan naar rechts volgen. Dit redelijk stijgend aarden 10:31 9/09/2011paadje hebben we ook al eens bewandeld in de Wandeling 14 : Schorisse wandeling. Wat verder gaat het paadje over in een straat die we volgen tot die uitkomt in de Bosgatstraat. Nu nog een paar meter naar rechts volgen en we komen terug aan de parkeerplaats.