Dit is een hele mooie wandeling die grote delen van het Bois de Lessines doorkruist. Deze wandeling doet weinig gemotoriseerde wegen aan. Er moet echter wel bijverteld worden dat een groot deel van het bos aangegeven staat als privé-bos. Tijdens de wandeling geraakte ik aan de praat met een knarre oudere inwoner van de streek en hij verzekerde me dat men door het bos mag, volgens hem waren die opschriften er alleen omwille van het onderhoud van het bos. Verder waren er ook een aantal meldingen van jacht, alhoewel ik totaal niets van kalender heb teruggevonden ivm jacht in de buurt van Lessines, terwijl dit in Wallonie tocht meestal publiek wordt medegedeeld. Die wandeling kan je dus best in de lente of zomer uitvoeren en dit op een zondag. Ik heb het traject gedaan tijdens de week en inderdaad, men was aan het rooien in het bos. We starten op de kleine parking die gelegen is tussen 2 scholen naast het kerk-gebied. Vanaf die parking loopt een sens-unique baantje tot aan de Rue Basse. We gaan met onze rug gericht naar de Rue Basse en met de kerk aan onze rechterzijde naar de straat toe en gaan daar in linkse richting. In eerste instantie verloopt de wandeling licht dalend. Na het huis met 2 huisnummers, namelijk 1C en 5, slaan we naar rechts in. Dit smalle asfaltbaantje lopen we tot bijna aan het einde en kunnen dan naar links vlak naast een huis een smal paadje volgen. Wat verder aan een straatje aangekomen naar rechts, vanaf het laatste huis wordt het asfaltbaantje een smal dalend paadje met kasseien onder de bladeren. De 2de helft van dit paadje gaat in stijgende lijn. We komen terug uit in een straat en gaan hier naar links. Aan het volgende kruispunt ook naar links en aan onze linkerkant tussen huisnummers 24 & 26, vinden we dan een smal stijgend asfaltpaadje. Er staat ook een paal voor lokale wandelingen. Wat verder komt er een samenvloeing met een stuk pad van rechts, we blijven hier rechtdoor gaan.

Zo komen we weer uit op een straat en naast huisnummer 6, zijnde het eerste huis aan de rechterkant, kunnen we een smal asfaltpaadje nemen. Dit maakt wat verder een rechte hoek naar rechts en daalt dan af tot na een eigendom, waar het paadje weer een rechts hoek naar links maakt. We komen uiteindelijk uit op een straat, gaan naar rechts en slaan enkele meters verder af naar links. Wat verder volgt een splitsing waar we volledig links aanhouden, zodat we NIET in de Rue Notre Dame arriveren. We gaan nu richting van het bos. Dit kan even een meer drukkere straat zijn. Een goeie 200meter naa de splitsing met de Rue De Notre Dame, vinden we aan de rechterkant een slagboom aan een ingang van het bos. We gaan hier het bos in en volgen gewoon het bospad, dit draait na een goeie 300m af naar links en zo'n 200m verder komen we dan op een kruising van bospaden. Hier verder naar rechts. Nu gaan we dit rechte bospad volledig aflopen tot we het bos uitkomen aan de kant van Deux-Acren, dit betekent ongeveer anderhalve kilometer bospad. Onderweg merken we een aantal afslagen en kruispunten van boswegen op, maar we negeren die allemaal en volgen gewoon rechtdoor.

We komen dan uiteindelijk weer aan een slagboom. Na de slagboom slaan we af naar links. hier vinden we een licht stijgende traktorweg/veldweg. Na de bebossing aan onze linkerzijde, kunnen we een grote oudere eigendom opmerken. Vanaf daar gaan we over een meer verbrokkelde asfaltweg. We komen dan aan twee min of meer tegenover elkaar liggende eigendommen, waarbij de linkse een opmerkelijke toren lijkt te hebben. Nog geen 100m verder kunnen we rechts afslaan. or gaan.

Omgekeerd vinden we er een blauw bloso-teken, het verloopt eerst dalend en wat verder terug stijgend en plat naar het einde toe. We komen dan aan een weg, hier even naar rechts en na zo'n 70meter naar links. Dit is een kaarsrechte dalende weg, half gravé, half oude kasseien. Waar we over een beek stappen, gaat het over in licht stijgende zin en draait het kort erna af naar rechtse richting. Wat verder wordt het platter en zo'n h100m nadat we een straat naar rechts zijn gepaseerd gaat het traject over in een veldweg. Waar we een grote moderne loods opmerken aan onze linkerzijde en een aan de voorkant open vervallen loods met landbouwtuigen aan onze rechterzijde, tevens ongeveer op het hoogste punt van deze veldweg, kunnen we afslaan naar rechts. Dit is een licht stijgende vexldweg tussen de akkers. Naar het einde toe, merken we een groepje bomen op aan onze linkerkant en hier komen we samen met een ander pad. Er staat aan het pad dat van rechts samenkomt ook een knooppuntenpaal die de richting aangeeft naar knooppunt 507. Wij houden echter links aan en gaan licht stijgend verder, dus weg van knooppunt 507. Na een bocht merken we een grote villa op met hangar. Daar slaan we links af, richting knooppunt 18 volgende. Wat verder aan knooppunt 18, slaan we rechtsaf, via een smal stijgend graspaadje. We kruisen wat verder een baan, rechts zien we bord met opschrift Bever. Aan de overkant van het baanjte kunnen we ons wandelpad verderzetten, in de richting van knooppunt 508. Uiteindelijk komen we uit op een betonbaantje. Hier volgen we knooppunt 508 niet meer verder, maar slaan rechts af. Wat verder dwarsen we aan een ander baantje, waar we aan de overkant een brede, rechte aangelegde gravé-weg kunnen volgen. We bevinden ons nu in het Akrenbos-domein.

Wat verder passeren we een paviljoen/chalet-park. De gravé-weg gaat afwisselend op en neer. We komen dan dwars uit op een andere weg. Hier naar links, in de richting van knooppunt 515. Ook dit is een brede, aangelegde licht stijgende gravé-weg. We negeren een doodlopend wegegtje aan onze linkerkant, we hebben hier een mooi verzicht en nemen vervolgens de volgende afslag naar links. Eventueel kunnen we hier ook gewoon rechtdoor lopen. Slaan we linksaf, dan maken we nog eens een extra lusje doorheen het chalet-park. Na de chalets, komen wewat verder uiteindelijk terug op een betonbaantje en wandelen naar rechts. Juist voor het eerste huis aan de rechterkant, kunnen we dan rechts afslaan, via terug een brede, aangelegde gravé-weg. Die loopt eerst stijgend en gaat dan in de buurt van de chalets terug dalen. We komen uiteindelijk terug uit op de gravé-baan waar we daarstraks ook al opzaten en waar we een mooi verzicht hadden. Hier naar links, via nog steeds een brede aangelegde licht stijgende gravé-baan. Wat verder gaat dit min of meer over in een ouder verwaarloosd betonbaantje. We komen dan uit op de baan tussen Bever en Deux-Acren, hier gaan we naar links verder, voor zo'n goeie 150 meter. Het verkeer kan hier wel voorbij "vliegen". Dan merken we een slagboom op aan onze rechterkant als ingang van een bosje. Er staan geen verbodstekens en volgen het duidelijke brede bospad. Naar het einde toe buigt het iets af naar links, zodat we uitkomen aan een akker. Hier kunnen we tussen een afsluiting met prikkeldraad en een akker een smal graspaadje volgen, dat een beetje verder breder wordt. We passeren dan aan een eigendom en dwarsen zo met een veldweg/traktorbaan. Hier naar rechts via deze brede stijgende veldweg, die automatisch afdraait en licht dalend rochting bos trekt. In het bos merken we een knooppuntenpaal op en volgen richting knooppunt 506. We volgen gewoon het bospad, gaan over een bepaald moment over een klein beekje en komen dan op een andere bosweg uit. Wat verder links, staat er een knooppunt, namelijk die van nr 506. We gaan nu in de richting van knooppunt 505. we volgen dit licht stijgend bospad kort tot aan een boom met een sens-unique teken aan en er staat ook een knooppuntenpaal. Sens-unique tekens zijn voor zover ik het weet alleen voor voertuigen en niet voor wandelaars :-). Hier trekken we het bos terug in, we volgen dus niet verder richting knooppunt 505. Dit bospad is aanvankelijk duidelijk zichtbaar, het kan echter op bepaalde plaatsen heel drassig zijn en naar het einde toe lijkt het minder toegankelijk te worden. Misschien is het de bedoeling dat dit bospad in de toekomst verdwijnt ? In elk geval komt men naar het einde toe uit op een meer open plaats en heeft men ook het bospad min of meer versperd met takken. Als wandelaar geraakt men er makkelijk over. We kunnen dan een blauwe bak opmerken en wat verder ernaast een wit-achtig iets op een paaltje. Hier moeten we afbuigen naar rechts en komen we enkele meters verder uit op een kruispunt met een hoofdbosweg. We zijn bij de eerste doortocht hier al eens gepasseerd via deze hoofdbosweg (van links naar rechts). We merken hier tevens een verwaarloosde uitkijkpost op tegen een boom. Hier kunnen we de hoofdbosweg gewoon kruisen en aan de overzijde in schuin linkse richting verdertrekken. Ook dit is een bosweg, in eerste instantie heel duidelijk zichtbaar, maar op bepaalde plaatsen echt wel heel drassig. Naar het einde toe is hij ook versperd met takken, waar we ook makkelijk door of rondkunnen. Misschien moet deze weg ook verdwijnen ? Zo komen we terug uit op een kruispunt van boswegen. We komen hier dwars uit op een meer brede en hoofdbosweg. Vanaf nu is dit gebied openbaar toegankelijk. Komende uit de minder toegankelijke bosweg, zien we voor ons uit meer een graspad. Straks zullen we hier nog eens passeren, komende van rechts. Nu kruisen we de hoofdbosweg en aan de overkant gaan we verder via het graspad. Na 400 a 500meter komen we aan een kruispunt, we kunnen hier ook goed een weg horen. Er staat tevens een lokaal wandelingenpaaltje voor nr 3.27. Hier slaan we af naar rechts via een stijgende bosweg. We komen dan geleidelijk aan uit naast een akker en gaan verder naar een eigendom toe en komen zo uit op een baan. Hier naar rechts verder via de baan en wat verder komen we terug in bosgebied en merken een bord op met Deux-Acren / Lessines op. Hier kunnen we naar rechts terug een bospad volgen na het passeren van een slagboom. Dit is ook een officieel toegelaten bospad, er staan tvens GR tekens. We merken misschien wat verder op dat we terug aan de kruising passeren waar we daarstraks deze huidige bosweg kruisten om verder te gaan via een meer graspad. We wandelen verder en komen aan een volgend kruispunt van boswegen. Voor ons zien we tevens een slagboom die waarschijnlijk openstaat en tevens een opschrift van "Entrée interdite" en "Chemin privé". We slaan hier rechtsaf. Op deze openbare toegelaten rechte bosweg kunnen we ook nog GR tekens opmerken. Deze bosweg leidt tot aan de Rue de la Loge, waar we tevens een kasteel opmerken.

Op de baan gaan we naar links (in de richting van de lokale wandelweg nr 3.27) en volgen die tot waar de lange gemetste rode muur van het kasteel aan onze rechterzijde ophoudt. Hier vinden we schuin naar rechts een bospad, ook aangegeven door de lokale voetwegen 3.27 en 3.29 en tevens door GR-tekens. We volgen dit soms heel drassig bospad wat op het eind overgaat in een graspad uitkomt op een straat. Op deze straat niet links afslaan maar rechtdoor gaan via een licht stijgende asfaltbaan. In een volgende bocht, juist voor een eigendom kunnen wij rechtdoor stappen via een smal wandelpaadje. Dit komt ujit op een straatje. Ofwel slaan we hier linksaf om via een baantje tot aan de auto te stappen, ofwel steken we het straatje over en gaan aan de overkant verder via een smal paadje. Dit is echter moeilijker toegankelijk. Hier en daar moet je al eens onder wat begroeiing door en als je in de buurt van eeen voetbalveld komt gelegen aan de linkerzijde is de kans groot dat het zo drassig is dat je er niet meer doorkan. Je kan dan wel nog altijd naar links het voetbal-domein bereiken en via de zijkant naar de straat gaan. Dit voetbalterrein zit er redelijk verwaarloosd uit. Op de straat gaan we dan naar links en aan de vogende kruising naar rechts. Nu zitten we op hetzelfde traject als moesten we dat laatste drassige paadje niet hebben gevolgd. Enkele meters verder draait de weg naar linksaf maar wij kunnen hier rechtdoor, via een redelijk stijgend paadje. Dan de straat oversteken en we komen uit op de parking waar de auto staat.