Deze wandeling concentreert zich voornamelijk ronde de Leie. Het is niet de wandeling met de meeste wandelpaden of natuurdomeinen, maar eerder een stadswandeling die een paar natuurdomeinen en wandelpaden meeneemt. We starten de wandeling aan de brug over de Leie tussen Marke en Bissegem, namelijk in de Driekerkenstraat aan de brug. Eventueel kan men de auto parkeren voor de ingang van het kerkhof in de Vrije Aardstraat, doch daar zijn maar een 2 a 3-tal plaatsen. Anders in de zijstraten zoals de Remi Vandermandelestraat. Via de Vrije Aardsstraat gaan we naar het jaagpad naast de Leie en daar naar links, dus richting Kortrijk. Zo'n 500 meter verder kan men naar links afslaan in een natuurdomeintje, de Neerbeekvallei. We volgen hier gewoon het aangelegde grindpad altijd rechtdoor.

Waar we terug uitkomen in de bewoonde wereld gaan we naar links en dan merken we een parking op. We gaan hier naar links over de parking, eventueel langs de garages die er zich bevinden. Die garages bevinden zich nu dus aan onze rechterkant. Na de laatste garage, kunnen we rechts afslaan en lopen als het ware onder het 1ste verdiep van een huis. Aan de straat naar links en dan de eerste straat naar rechts, namelijk de Dewildestraat. We gaan hier tot het einde van de straat, tot tegen de haag aan de Ring van Kortrijk dus en daar kunnen we naar rechts een wandelpaadje vinden. Wat verder gaat dit over in een aardepad. Aan 't eind komen we aan de drukke rijksweg Menen-Kortrijk. We steken die over en aan de overkant kunnen we een smal wandelpaadje vinden links van het hekken aan de hoekwoning. Dus effectief tussen de bomen langs de Ring en het hekken. Wat verder maken we een bocht van 90 graden naar rechts. We gaan verder weg van de Ring in de richting van een hangar en kunnen enkele tientallen meters verder afslaan naar links via een soort natuurdomeintje. Op onze linkerkant kunnen we een deel van het vliegveld van Wevelgem opmerken, juist voordat het pad afdraait naar rechts. Waar we terug op de verharde ondergrond komen gaan we verder naar links.

We passeren langs een muur vol graffiti en vervolgens langs garages en komen dan uit aan de spoorweg van Bissegem. Eventje naar rechts tot aan de spoorovergang, die oversteken en richting Gullegem gaan tot aan de eerste inweg naar rechts (zo'n 250meter na de spoorwegovergang). Dit leidt naar een soort schooltje of kinderdag-verblijf. Juist voor het gebouw, slaan we af naar rechts langs een speelpleintje. We volgen nu dit pad in de verkaveling tot we uitkomen op een straat. Hier naar links tot aan het volgende kruispunt en daar naar rechts. We wandelen tot het volgende T-kruispunt en gaan daar naar rechts via de Heulestraat, in de richting van een spoorwegovergang. Juist voor de spoorweg naar links, voor zo'n 150 meter. Dan kunnen we naar links afslaan via het Klaproospad. We volgen gewoon dit paadje tussen de woningen in de verkaveling. Op een bepaald moment moeten we een rechts bocht naar rechts maken met een fabrieksschoorsteen in de buurt.

Nog wat verder gaan we schuin links min of meer over een klein speelpleintje. Uiteindelijk op een 2-sprong kiezen we naar links en dan rechts zodat we uitkomen in de Kwade Dries-straat. Hier verder via de gewone baan naar rechts. Vanaf hier gaan we een tijdje gewone straten volgen. We komen uiteindelijk uit aan een spoorweg en gaan hier langs de spoorweg naar links verder. Aan de 2de straat naar links slaan we links in. Dan de w2de naar rechts zodat we uitkomen in de Moorseelestraat. Hier verder naar rechts, richting Kortrijk. Na zo'n 350meter komen we aan een spoorwegoverweg. Juist voor de overweg, slaan we heel scherp af naar rechts via de Bissegemsestraat. We volgen terug een 350meter deze straat, die onderweg ook een spoorweg kruist en slaan dan de eerste straat naar links in, namelijk de Zwengelaarstraat. Ongeveer in de midden van die straat, kunnen we via een toegangspoortje het kerkhof van Kortrijk binnentreden. We kunnen ipv via de straat te volgen via de hoofdlaan van het kerkhof onze trip verder zetten. We volgen de hoofdlaan van het kerkhof tot we een laan kruisen met allemaal hoge oude bomen, hier verder naar rechts, reichting uitgang. Aan de uitgang van het kerkhof steken we de drukke baan Kortrijk-Bissegem over en gaan verder naar links, richting Kortrijk centrum. Enkele tientallen meters verder, juist voor een spoorwegbrug, kunnen we naar rechts, via een geasfalteerd paadje vlak naast de spoorwegberm, in de richting van de Leie. Aan de Leie berm aangekomen gaan we naar links verder, richting Kortrijk. We volgen nu deze Leie berm een ganse tijd, zo'n anderhalve kilometer. In eerste instantie betreft het een geasfalteerd jaagpad langs de Leie, maar eenmaal in Kortrijk centrum kunnen we wandelen langs de vernieuwde Leie-boorden. We moeten onder een 3-tal bruggen doorwandelen om geen drukke weg te moeten oversteken en we wandelen tot aan het Sint-Amandscollege-Noord, voorlopig nog heel opvallend met het torenhoog gebouw erbij.

Iets na het college nemen we wandel/fiets-brug die schuin over de Leie loopt en ons aan de andere kant van de Leie brengt. Hier verder naar links, dus de Leie volgend richting Gent. Wat verder moeten we terug een brug over en enkele meters na deze brug kunnen we rechts afslaan, zodat we uitkomen op een paadje links van een oude Leie-arm. We volgen nu dit weggetje langs de Leie tot aan de Broeltorens van Kortrijk. Aan de Broeltorens kunnen we links van de Broeltoren aan onze kant een trap of helling nemen, zodat we uitkomen op het kassei-straatje dat naar de brug loopt juist voor de Broeltorens. We gaan hier gewoon rechtdoor, dus de Broeltorens achter ons latend. We lopen dus eigenlijk mni of meer evenwijdig aan de Leie-arm, terug in richting van Bissegem. We blijven gewoon deze Leie-arm volgen. Eerst kunnen we over een parking, dan een straat oversteken en dan via een voetpad of langs de geparkeerde auto's langs de Leie-arm. Waar de straat zich in 2 splitst, houden we rechts aan, naast de Leie-arm. Dan komt deze Leie-arm terug samen met de bevaarbare Leie. We blijven aan de oever gewoon de Leie volgen. We gaan nog onder 2 bruggen voor auto-verkeer en komen dan aan een spoorwegbrug. Nu zijn er 2 mogelijkheden. Bij de eerste mogelijkheid blijven we de Leie-berm volgen. Na de spoorwegbur wordt dit een soort braakliggend terrein en wat verder wordt dit echter een soort traktor-weg of veldweg met redelijk hoge begroeiing. De 2 sporen van de traktorweg zijn wel duidelijk en verhard maar aan beide zijden en in het midden staan hoge grassen. Voor de avontuurlijker ingestelde wandelaars kan dit een uitdaging zijn. In elk geval dien je dit te doen met deftige kledij en best toegedaan, dus geen korte broeken, rokken of T-shirts. Wij zijn erdoor getrokken midden mei en het is best spannend. Het is een mooi stuk natuur maar het blijkt geen eigendom te zijn van stad Kortrijk en er wordt maar heel weinig gemaaid. Het is ongeveer een kwartiertje stappen. Op 't eind kan men omhoog zodat men uitkomt aan de brug over de Leie in Bissegem. Boven dan naar rechts over de brug en aan de andere kant van de brug kan men met trappen naar beneden zodat men terug uitkomt op het jaagpad langs de Leie en zo naar de auto kan gaan.

Indien men dit niet ziet zitten, kan men als eerste alternatief juist na de spoorweg-brug links een paadje inslaan dat langs een containerpark loopt. Men komt dan uit aan de Provinciale Hogeschool, hier verder naar links, eerste straat naar rechts tot helemaal het einde, dan links en direct rechts via een paadje tot het einde en dan naar links tot aan de grote baan. Vervolgens gewoon de grote baan volgen naar rechts voor een goeie kilometer tot aan de straat naar rechts juist voor de ring van Kortrijk en hier dus naar rechts verder richting Bissegem tot aan de brug over de Leie. Langs de gewone grote baan is natuurlijk niet zo interessant. Eventueel kan men ook naar het station van Kortrijk gaan en daar aan de achterkant van het station via een fiets/wandelpad tot in Marke gaan en dan zo naar de brug over de Leie.

Als tweede alternatief zou men na de Broeltorens over de Grote Markt avn Kortrijk kunnen gaan naar het spoorwegstation, daar door de voetgangestunnel onder de sporen en aan de achterkant van het station kan men dan vlak naast het spoorweggebied een geasfalteerd fiets-en wandelpad volgen in de richting van Marke. Dit voor zo'n 2,5 km volgen, vlaks naast de sporen en dan in Marke naar rechts onder de spoorwegbrug en na terug in richting Kortrijk onder de ring te zijn doorgegaan afslaan naar links zodat we terug uitkomen aan de brug in B issegem over de Leie.