Deze wandeling is min of meer gebaseerd op de Argendaelroute. Doch deze route loopt redelijk veel over gewone asfaltwegen. De eigen uitgestippelde wandeling tracht zoveel mogelijk wandelpaden erin te betrekken. Ook in Bellgem zelf zijn heel wat wandelpaden te vinden. De wandeling verloopt voor het grootste gedeelte over verharde paden (asfaltpaden en betonpaden). In het midden zitten ook een deel rustige asfaltwegen en er zijn een paar veldwegen. Ten slotte gaat de wandeling ook door het Bellegembos. Er zijn weinig tot geen wandelingen die door dit bos trekken, doch ter plaatse zijn er boswegen in te vinden. en er staat nergens dat men er niet door mag. We starten aan de parking van de kerk. Dit is tevens niet zo ver van de brouwerij Bockor. We wandelen de Bellegemkerkdreef in in zuidelijke richting en wandelen tot we links van ons een basisschool passeren. Aan het eind van de gemetste muuromheining, slaan we links in via een asfaltpaadje. Waar we terug uitkomen op een straat, gaan we naar links. Enkele passen verder, aan een kruispuntje, slaan we af naar rechts. Op het volgende kruispuntje, terug naar links via de doodlopende Driesstraat. Op het eind gaat dit over in een wandelpad en enkele stappen verder aan een muur gaan we verder naar rechts. Dit wandelpaadje passeert wat verder aan voetbalvelden. Het gaat dan over in een soort kiezelpaadje en komt aan een woonwijk uit. Hier slaan we af naar links, via een wandelpaadje in de woonwijk. We zorgen dat we zo dicht mogelijk bij het voetbalgebied blijven. Op een bepaald moment lijkt het alsof we aan de linkse kant een soort volkstuintje passeren en ietsje verder naar rechts, komen we dan uiteindelijk tussen de sociale woonhuizen van de wijk uit. We wandelen door die straat en p het einde van de straat gaan we verder via het wandelpad. Wat verder slaan we af naar links, zodat we uitkomen op de baan die ligt tussen de Doornikserijksweg en Bellegem centrum. Hier verder naar rechts, een kleine 100 meter, tot we naar links kunnen afslaan in de Manpadstraat. Na de huizenrij versmalt de licht dalende asfaltbaan enigszins. We wandelen zo'n kleine halve kilometer tot we een kapelletje opmerken. Hier naar rechts, via een nog smaller licht stijgend asfaltbaantje.

Dit is eigenlijk ook een doodlopende weggetje. Aan een huis gaat het weggetje over in een wandelpaadje. Wat verder, aan een knooppuntenpaal, slaan we af naar rechts, richting knooppunt 36. Dit via een licht stijgend asfaltpaadje. Dit wandelpad komt verder uit aan de zijkant van een eigendom. Het lijkt alsof men door de tuin van een eigenaar moet lopen, doch dit is toegestaan. Na wat gekronkel komen we dan uit op een kasseibaan, waar we direct haaks naar rechts afslaan, zodat we afdalen naar de Bellegembaan. Aangekomen aan de drukke baan, steken we die over, gaan in linkse richting en slaan dan enkele meters verder af naar rechts in de Argendaelstraat. Een goeie 100Meter verder kunnen we naar links afslaan en vinden we er een betonpaadje. Dit volgende komen we uiteindelijk uit op de drukke rijskweg Kortrijk-Doornik. We steken dkie over en gaan verder naar links tot we enkele tientallen meters verder kunnen afslaan naar rechts. Deze doodlopende asfaltweg gaat verder over in aan asfaltpaadje en ietsje voor een kapelletje, kunnen we afslaan naar rechts via een volgend asfaltpaadje. Dit wandelpaadje gaat uiteindelijk over in een asfaltbaantje in de buurt van een woning. Wat verder kunnen we dan links afslaan en verder wandelen via een betonpaadje. Op het eind van dit betonpaadje, gaan we naar rechts en lopen tot we terug aankomen aan de baan Doornik-Kortrijk. Hier verder naar links, we gaan nu eventjes deze hoofdbaan volgen tot de volgende zijstraat, zo'n goeie 200 meter. De eerst volgende straat naar links dus inslaan, namelijk de Perykelstraat, met op de hoek het Argendael restaurant. Vanaf nu gaan we meer een aantal rustige asfaltbaantjes volgen. In deze straat hebben we nu en dan naar rechts een min of meer panoramisch zicht. We wandelen tot aan de eerste straat naar rechts en slaan die in. Ook dit noemt de Peryckelstraat. Ietwat verder lijken we op het hoogste punt van deze straat te komen en hebben we een mooi panoramisch zicht richting Sint-Denijs. We dalen verder af tot we aan de Beerbosstraat komen en gaan hier naar links verder. Zo'n 400 meter verder kunnen we afslaan naar rechts in de Beerboslaan. Aanvankelijk is dit een gewone licht stijgende straat tussen enkele grote eigendommen maar wat verder gaat dit over in een dalend betonpaadje. Wekomen dan uit in een soort bocht, en hier gaan we naar links verder. Wat verder kronkelt en stijgt dit baantje redelijk steil voor eventjes en nog wat verder merken we een knooppuntenpaal op met richting 81. We slaan hier af naar rechts, richting knooppunt 81 volgend. Vooreerst hebben we hier een dalende asfaltbaantje. Aan een eigendom, slaan we af naar links via een veldweg/traktorweg. We volgen die veldweg, die wat verder afdraait naar rechts en licht afdalend komen we uiteindelijk uit aan een boerderij rechts liggend van ons. We moeten hier naar rechts, dwars door de boerderij. Dit is echter aangegeven dat het mag, alleen voor wandelaars. Het wandelpad bevindt zich aan de linkerkant van de boerderij, we kunnen daar een kiezelpad vinden. Wat verder in de buurt van een beekje, gaat het pad over in een smal graspaadje.

Uiteindelijk komen we uit op een straat, hier verder wandelen naar links. Het betonpad komt uit op een andere straat, waar we ook weer afslaan naar links. Ongeveer tegenover een grote toegangsweg tot een grote boerderij, vinden we aan de rechterkant een volgned betonpad. Ook dit kaarsrechte pad bewandelen we aldus. Waar we uitkomen in een bocht van een straat met een eigendom aan de rechterkant, kunnen we naar rechts verdergaan via een veldweg/traktyorweg. We hebben dot stuk al eens in omgekeerde zin bewandeld in de wandeling Kooigem/St-Denijs. Een stuk verder gaat de veldweg over in een graspaadje en passeert eingelijk rakelings aan een tuin van een alleenstaand huis. Aan dit huis, afdraaien naar links, via de kiezel-oprit van het huis, richting baan. Aan debaan aangekomen, afslaan naar links. Wat verder na een eigendom aan de linkerkant, kunnen naar rechts afslaan via een kiezelweg/velweg/traktoprweg. Aan het kapelletje aangekomen, volgen we niet naar links de traktorweg maar volgen het daartoe aangelegde wandelpaadje achter de kapel. Dit gaat dus eerst naar rechts en direkt naar links en loopt dan kaarsrecht naar een te dwarsen veldweg.

Aan de volgende veldweg aangekomen, afslaan naar rechts, zodat we terug in richting Bellegem gaan wandelen. Deze lange veldweg volgen we gewoon rechtdoor, zonder enige zijweg af te slaan. Tussenin gaat de veldweg over in een stukje asfaltweg en verder wordt het dan weer een veldweg, die eerst licht daalt, dan weer licht stijgt en ten slotte weer licht daalt. Uiteindelijk komen we dan terug uit aan de drukke weg Doornik-Kortrijk. We steken deze drukke weg over en gaan aan de overkant in linkse richting verder. Na een kleine huizenrij die er staat, vinden we een betonpaadje naar rechts. Dit betonpad kronkelt hier en daar en loopt op een bepaald moment volledig onder de groene begroeiing.

Het betonpaadje komt dan uit aan een grote boerderij aan de linkerzijde met grote hangars. Hier komen we terug op een baantje, waar we naar rechts afdraaien zodat we richting Bellegembos gaan. We komen aan een kruispuntje, waar we gewoon rechtdoor gaan en dus niet rechts inslaan. Wat verder aan een volgend kruispuntje, slaan we rechts de Sasboslaan in. Die lopen we volledig af. We bevinden ons nu in een duidelijk rijke buurt met grote villa's. Dit baantje daalt uiteindelijk af naar het bos. Er zijn bij mijn weten geen wandeltrajekten te vinden die dit bos doortrekken. Er is echter een gewone toegang en er staat geen verbodsteken. We doorkruisen dus dit bos. In dit bos zijn er hier en daar zijpaden. Het is de bedoeling het hoofdpad te blijven volgen wat op een bepaald moment trouwens aan de linkerrand (gezien vanuit onze wandelinrichting) van het bos loopt. Bij de ingang van het bos negeren we een eerste rechter smaller zijpad en gaan rechtdoor. Wat verder is er weer een splitsing. Hier links merken we een soort waterindicatiepaal op met als opschrift SA 100. Aan de splitsing hier, kiezen we de rechtersplitsing. Dit bospad gaat nu eerder wat licht stijgen en brengt ons naar de linkerrand van het bos. Vervolgens trekt het weer meer het bos zelf in en wordt vlakker. Naar het einde toe, stijgt het weer meer en uiteindelijk komen we uit het bos. Uit het bos gekomen, slaan we onmiddellijk af naar links, via een asfaltpaadje (dus niet rechtdoorlopen anders komen we terug uit aan de drukke baan Kortrijk-Doornik). Het asfaltpaadje volgt nu eigenlijk de rand van het bos waar we zojuist zijn doorgetrokken. Het stijgt eerst kort en daalt dan af. Verder wordt het dan een kiezelpaadje. Naar het einde toe, als je je omdraait, heb je een mooi verzicht op zowel hetlinkse Argendaalbos als op het rechtse Bellegembos.

Dit lange wandelpad eindigt uiteindelijk als asfaltpaadje en komt tussen 2 eigendommen dwars uit op de Leuzestraat. Vooraleer terug te lopen naar de parking van de kerk, gaan we eerst nog een aantal lokale wandelpaden aandoen. We lopen hier verder naar links en volgen de straat die een grote bocht naar rechts maakt. Waar de straat terug naar links draait, kunnen we in de bocht gewoon rechtdoor via een veldweg/traktorweg met kiezel dat Kromwegelke genoemd is. Deze veldweg komt verder terug uit op een straat, waar we afslaan naar links. We lopen tot aan het volgende kruispuntje, waar op de hoek staat aangegeven dat honden zich deftig moeten gedragen.

We slaan af naar links tot aan het volgende kruispunt, daar verder naar rechts. We zitten nu alweer in de Leuzestraat en zo'n klein 200 meter verder, kunnen we naar rechts afslaan via een breed betonpad, dat vlak naast een versterkte of aangelegde beek loopt. Na een grote eigendom op de linkerkant, versmalt het paadje een beetje. Op het einde wordt het zelfs een beetje moeilijk begaanbaar door begroeiing aan de rand. We komen dwars uit op een straat en gaan naar rechts, in de richting van Bellegem centrum. Wat verder komen we aan een kruispuntje, hier gewoon rechtdoor gaan. Een 200-tal meter verder merken we dan naar rechts terug een wandelpaadje op, weeral Kromwegelke genoemd. Hier dus naar rechts via het licht stijgend betonpaadje. Aan woningen gaat het paadje over in een smalle asfaltweg. Tussen de 2 laatste eigendommen aan de linkerkant, vinden we een volgend paadje. Dit paadje volgen tot het terug uitkomt op een straat. Hier vervolgens naar links, tot aan een rond punt en daar gewoon rechtdoor gaan. Aan de linkerkant, waar de velden eindigen en een woonkern start, vinden we nog een betonpaadje dat aan de achterkant van de woningen loopt. Dit komt uit aan een kerkhof. De parking kruisen en naar rechts en enkele tientallen meters verder terug naar rechts in de Sint-Amandsdreef. Tussen de 2 laatste eigendommen aan de linkerkant vinden we een wandelpaadje tussen de huizen in de verkaveling. Aan de eerstvolgende splitsing, naar links en direkt meedraaien naar rechts, terug meedraaien naar rechts, meedraaien naar links en dan gewoon rechtdoor volgen. Hier en daar kan men rechts afslaan om terug in de woonwijk te komen. Het kan zijn dat bepaalde stukken wat moeilijker te passeren zijn door de begroeiing. Men komt dan terug uit op een straat, hier 1 huis naar rechts gaan en daar vindt men tussen 2 huizen terug een volgend betonpaadje. Dit leidt naar de omheining rond de brouwerij Bockor, daar naar rechts via het wandelpaadje tot aan de straat en dan verder naar links, tot aan de parking aan de kerk.