Wij hebben de wandeling gestart in de Bosstraat, omdat dit voor ons het dichtstbijzijnde punt is in de wandeling om met de auto te bereiken. Links van huisnummer 53 ligt een veldwegel. De auto kunnen we parkeren voor de haag van het huis naast nummer 53. Er is plaats voor een 2-tal auto's. Eventueel kan de wandeling ook gestart worden aan het station van Avelgem waar wel veel parking aanwezig is of bijvoorbeeld ook in Rugge.

De wandeling loopt praktisch volledig plat. Er worden tal van aangelegde betonnen wandelpaden aangedaan en een aantal natuurgebieden. Vermits we richting Waarmaarde gaan, wordt het zicht nu en dan ontsierd door de elektrische centrale van Ruien en passeren we soms in de buurt van de drukke N8. Toch is het uiteindelijk een hele mooie wandeling geworden. Indien te lang kan de wandeling ook makkelijk hier en daar worden ingekort.

Naast huisnummer 53 in de Bosstraat, gaan we de veldwegel in. Wat verder kruist die met een betonnen paadje, dat we naar rechts verder meevolgen.

Waar het paadje begint af te draaien naar links, gaan we rechtdoor via een veldwegeltje in de richting van een volledig alleenstaand huis. Het wegeltje gaat rond het huis. Opletten voor een eventueel loslopende hond, alhoewel hij uiteindelijk niets doet. Enigzins verder komen we uit op een baan, waar we naar links verdergaan. Ietsje verder aan een laatste bewoning staat de vermelding "Privé domein". Het is echter niet afgesloten en ik vermoed dat dit meer voor auto's bedoeld is. Het betreft een eerder kort stuk wat verder uitkomt op de Ruiffeleindestraat. Indien men dit niet wenst te doen kan men als alternatief, het betonnen paadje dat afdraaide naar links blijven volgen ipv van die veldwegel te nemen richting dat alleenstaande huis. Uiteindelijk komt men dan ook uit op diezelfde Ruiffeleindestraat en moet men naar rechts gaan. In dit geval moet men ietsje meer op dit baantje wandelen. Hebben we het alternatief niet genomen, moeten we ook verder naar rechts. We draaien wat verder mee naar rechts en weer naar links en ietsje verder aan een splitsing gaan we rechts verder langs een soort boerderij. We zitten nu in de Hofdries/Hulstraat. We zien een bord met aanduiding Waarmaarde en ietwat verder maar voor een hoogspanningsmast kunnen we naar rechts terug een betonnen paadje volgen. Dit loopt door tot aan een boerderij. We komen uit aan een baantje, kruisen het en gaan aan de overkant verder via een volgend betonnen paadje. We komen terug uit aan een baantje. Hier eventjes naar links meevolgen en een kleine 100m verder terug rechts inslaan voor een volgend paadje. Ietwat verder draait het lichtjes af naar links. Rechtdoor is er een soort graspad. Dit volgen we niet maar wel het vervolg van het betonnen pad. We komen uiteindelijk uit op een straat waar er in rechtse richting verder gaan. Aan een kruising gaan we links de Bevrijdingslaan in en blijven aan de linkse kant van de baan. Na een paar huizen is er een straat naar links maar aan die hoek merken we schuin links voor ons, tussen 2 woonsten, een smal paadje op. We volgen nu dit betonnen paadje. wat verder dienen we een baantje te kruisen en aan de overkant kunnen we het paadje weer verder volgen. Terug aangekomen aan een baan bevinden we ons nu op de drukke N8 Avelgem-Oudenaarde. We steken voorzichtig over, gaan naar links en een huis of 2 verder, vinden we naar rechts terug een veldwegeltje. Dit wegeltje, afdraaiend naar links, loopt aan de zijkant van een natuurgebied met rechts in de verte de Scheldevallei. Schuin rechts in de verte kunnen we eventueel ook de Mira-brug of brug van de Waterhoek opmerken.

Links van ons liggen de tuinen van een rij huizen. Vervolgens ligt er een weide links van ons, een soort oud voetbalveld. Wat verder gaat het wegeltje over in een asfaltbaantje en liggen er weer woningen links van ons. We wandelen verder en het baantje draait rond een huis lichtjes linksaf en kruist een ander baantje. We zitten nu in het dorp Rugge. Waar beide baantjes samenkomen gaan we links nemen en ietsje verder draaien we af naar rechts en zien we links van ons een betonnen paadje en ook voor ons uit een tweede betonnen paadje. Straks gaan we hier voor een tweede keer langskomen maar in tegengestelde richting. We gaan nu eerst het linkse pad volgen en we gaan dus nu als het ware aan de achterkant van de bewoningen waar we zojuist langs voor zijn gepasseerd. Het 2de betonnen paadje gaan we straks in tegengestelde richting ook bewandelen. Het pad draait uiteindelijk af naar rechts en komt wat verder uit op een baantje (Kapellekouter) wat we naar links verder volgen. We komen terug uit op de drukke N8, steken over, gaan naar links en lopen de Toekomststraat naar rechts in. Deze straat blijven volgen volledig tot het einde. Daar kunnen we terug naar rechts een veldwegel volgen. Op het eind draait het 90 graden af naar rechts en komt uit in de Langestraat. We wandelen naar rechts tot waar de straat terug uitkomt op de drukke N8. Hier eventjes naar rechts gaan via een soort klein afslagje rechts van de baan. Aan de overkant staan een rij huizen. Op het eind van dit kleine zij-wegje en ongeveer tegenover het laatste huis in de rij aan de overkant, steken we de N8 terug over en rechts van dit laatste huis (met huisnummer 179) vinden we tussen de bewoning en de naastliggende akker een heel smal verhoogd graspaadje.

Dit paadje bewandelen tot aan een volgende straat, die kruisen en het paadje verder volgen tot we een pad opmerken naar rechts en het huidige pad overgaat in een klein straatje. We zijn hier daarstraks al voor een eerste keer geweest, zij het in tegengestelde richting. We hebben toen het pad bewandeld dat nu rechts van ons ligt. Nu gaan we rechtdoor het smalle straatje in, draaien mee naar links, passeren de straat die van rechts komt en waar we bij de eerste doortocht zijn uitgekomen en wandelen rechtdoor tot aan de hoofdstraat(Ruggestraat) door Rugge. Deze straat voorzichtig oversteken en aan overkant licht naar rechts en direkt naar links, de Waterhoek in. Ietsje verder de rechtse en linkse zijstraat negeren en rechtdoor gaan. Wat verder maken we een bocht van 90 graden naar rechts en gaan in de richting van een elektrische installatie. Dit spul kan redelijk wat lawaai maken. We komen aan een kruising met een andere straat, maar gaan rechtsdoor. De wandelweg wordt terug een soort veldweg. Ietsje verder draait het weggetje af naar rechts en passeert een gebied met langs beide zijden van de weg afgezet door blauwe metalen poortjes. We wandelen verder en het pad draait nog eens naar rechts af en gaat terug over in een baantje. Het eerste huis, stelt een hele hoop attributen tentoon. Na het 4de huis rechts, afgezet met gestapelde keien, vinden we een betonnen paadje. Dit loopt achter de tuinen van de rij huizen. We blijven dit paadje volgen tot het eind. Onderweg komen we een paar luidruchtige ganzen tegen.

Uiteindelijk komt het paadje uit op een baantje waar we daarstraks eigenlijk ook al gepasseerd zijn. Aan dit baantje gaan we verder naar links, dus in tegengestelde richting als daarstraks. We gaan terug richting hoofdbaan in Rugge, en gaan nu naar de Brug van de Waterhoek of de Mira-brug over de Schelde. We volgen nu eventjes die grote baan die Rugge doorkruist en wat verder over de Schelde loopt. We kunnen het best links van de baan lopen, vermits er niet echt een voetpad is. Ongeveer halverwege passeren we een veldwegel die van links komt. We nemen die niet maar gaan hier straks wel uitkomen. We lopen verder richting brug en juist ervoor steken we over en vinden er een trap die afdaalt naar het jaagpad langs de Schelde. Naar beneden dus en dan naar links in de richting van de elektrische centrale in de verte. De reden dat we langs de Schelde lopen in de richting van de centrale is omadat we straks door een soort natuurgebied gaan en via een mooie veldweg terugkeren. Tijdens het wandelen op die veldweg hebben we dan ten minste die elektrische centrale niet continu in het gezicht. We wandelen ongeveer een kilometer op het jaagpad langs de Schelde. Waar ongeveer aan de andere kant van de Schelde de voorgebouwen van de elektrische centrale beginnen, kunnen we links een veld in naar een groep van bomen die langs water staan. We zorgen dat we rechts van de bomen gaan. We bevinden ons nu tussen een akker en een oude Schelde-meander. We volgen de oever van die Schelde-meander. Dit draait op een bepaald moment 90 graden af naar rechts en wat verder is de Schelde-meander dichtgegooid. Of dit permanent is, is niet gekend. We kunnen nog wat verder wandelen tot aan het einde van de Schelde-meander. Hier naar links naar het baantje, richting van Taverne/restaurant de Gouden Klokke. Dit etablisement passeren en wat verder juist voor de eerste woning op de rechtse kant, vinden we terug een paadje. Dit paadje volgen tot ongeveer in het centrum van Waarmaarde. We komen uit op een soort pleintje waar we juist voor het pleintje naar rechts een doorgang vinden dat uitkomt op een baantje, juist voor een beek. Verdergaand naar rechts het baantje volgend langs de beek, komen we terug in de nabijheid van het restaurant de Gouden Klokke. Nu naar links, terug over water en dus tegengesteld aan de doorgang van daarstraks. We gaan nu terug langs die Schelde-meander maar aan de andere kant ervan. Dus nu passeren vlak naast het huis dat naast de Schelde-meander staat. We vinden er een overgang naar een aardeweg. Dit blijven volgen langs de oever en meedraaien naar links.

Ietsje verder gaat het weggetje over in meer een graspad met een scherpe bocht naar rechts en direkt terug naar links. We hebben hier trouwens een mooi verzicht op de Kluisberg en op de kerk van Ruien.

Wat verder gaat het pad weer over in meer een aardeweggetje en loopt terug tot aan de hoofdbaan die Rugge doorkruist. Aan die hoofdbaan aangekomen, steken we de baan over en schuin rechts voor ons uit zien we een baantje wat aangegeven is als min of meer verkeersvrij. We zijn nu bij de heraangelegde Bekaert-coupure en in het gebied van de Scheldemeersen van Avelgem. We volgen het baantje, passeren aan een soort taverne en wandelen langs een oude schelde-arm. wat verder komen we aan een aantal grote woningen, gelegen aan een volgende oude schelde-arm. We volgen de weg rond die Schelde arm en negeren dus de 2 straten naar rechts die we tegenkomen. Vervolgens komen we uit aan een gebied met chalet 't Zakske. Hier gaan we links van de chalet verder juist naast het water van de Schelde-arm. Dit paadje komt uiteindelijk uit op een weggetje waar we naar rechts verdergaan en ietsje verder, na een bedrijfsgebouw, slaan we links in. We gaan nu richting de Schelde. Aangekomen aan het jaagpad langs de Schelde gaan we naar rechts en zo'n 150 meter verder, juist voor een bedrijfsgebied, kunnen we naar rechts het jaagpad verlaten en terug een smal wandelweggetje bewandelen. Dit loopt door tot praktisch aan het oude stationsgebied van Avelgem.

Aangekomen aan de drukke baan van Avelgem-Doornik, gaan we naar rechts via de Doorniksesteenweg langs de huizen tot zo'n 50 meter voor de bocht naar links. Aan de andere kant van de weg moet er een smal paadje te vinden zijn tussen de bewoningen. We steken over en volgen dit aangelegde paadje. We komen uit aan een straat, steken die over en gaan aan de overkant het paadje verder volgen. Aangekomen aan een volgende straat gaan we eventjes naar links. Voor ons uit zien we een oud spoorwegtrajekt omgebouwd tot wandel en-fietstrajekt. Maar juist ervoor naast het laatste huis rechts in de straat, vinden we nog een paadje, dat parallel aan dat oude spoorwegtrajekt loopt. We volgen dit paadje tot dit sterk afdraait naar links en een baan dwarst. Het baantje oversteken en aan de overkant het oude spoorwegtrajekt volgen. We kruisen ietsje verder nog eventjes een straatje. Vanaf dit laatste straatje, zo'n 700 meter dit pad nu volgen. Op een bepaald moment komen we in een open vlakte. Waar er terug een paar bomen opduiken langs het pad, kunnen we er ietsje ervoor afslaan naar rechts, een kronkelend veldwegeltje volgend door de akkers. Dit pad loopt naar de huizen toe en komt uit op de drukke N8 (Kortrijk-Avelgem). We steken voorzichtig over en aan de overkant, een paar meter naar rechts, vinden we een zijstraatje dat uiteindelijk overgaat in een veldwegel. Na het laatste huis aan de linkerkant moeten we nog zo'n 200 meter het paadje volgen en dan naar links de akker oversteken. Dit paadje naar links is blijkbaar verdwenen, maar we kunnen makkelijk tussen 2 akkers oversteken. Dit is ongeveer op de hoogte van een straat die we kunnen opmerken in de woonwijk rechts van ons. 150 meter verder dwarsen we een betonpaadje. Dit naar rechts nu volgen en dit loopt achter de woonhuizen voor ons en komt uit in een straatje in een woonwijk. Verder rechtdoor gaan tot aan een volgend kruispunt. Hier schuin naar rechts en de eerder grote baan Otegem-Avelgem oversteken. Aan de overkant, links van een alleenstaand huis, vinden we terug een aangelegd te volgen paadje. Dit komt wat verder uit in de Albert Decockstraat, waar we naar rechts verder wandelen. Een goeie 250 meter verder, daar waar de bebouwing aan de linkerkant ophoudt en waar we naar rechts een straatje opmerken, kunnen we naar links een veldwegel nemen. Deze blijven volgen. Op een bepaald moment komt die samen met een betonnen pad dat van rechts komt. Verder rechtdoor blijven volgen en we komen nu terug in een woonbuurt en komen uiteindelijk uit op de baan waarlangs de auto staat. Hier nog eventjes een 350 meter naar links tot aan de auto.