DE SPELTAFEL
Gentse gezelschapsspellenclub

contact
menu
De Speltafel

 

Rhodes

 

‘Rhodes’ plaatst je in het middelpunt van de economische bedrijvigheid in de Griekse Oudheid. Het spelbord vormt een heldere leidraad doorheen het spelverloop.
Draaischijf van het gebeuren is de centrale havengeul. Daar verdringen de aankomende schepen elkaar, beladen met de oogst van de landerijen van de spelers, maar ook met exotische luxegoederen. Hier kunnen de spelers goederen aanschaffen en ze tijdelijk opslaan in hun eigen magazijn, tot ze van pas komen om winstgevende opdrachten te volbrengen.
Rond de havengeul liggen de zones voor andere activiteiten: landbouwgoederen produceren, landerijen uitbreiden en verbeteren, geld verdienen door de verkoop van goederen of geld uitgeven om aanzien en extra winstpunten te verwerven.
Elk van die acties is slechts beperkt beschikbaar en zo komt het er vaak op aan om op het juiste moment te handelen. Daarom is de speelvolgorde van wezenlijk belang; op het spelbord is dan ook ruim plaats voorzien om dat te regelen. Ook andere eerder technische elementen van het spel zijn grafisch op het bord aangeduid: de beginsituatie, de waarde van producten, de scorelijst.
Door deze uitgekiende grafische presentatie kan je snel aan de slag met dit boeiende tactische spel voor een ruime doelgroep.

(The Game Master | Pieter Boots | 2-5 spelers vanaf 10 jaar)

Spelrecensie

Deze recensie verscheen in Raak,
het ledenblad van KWB,
in juni 2017 .