DE SPELTAFEL
Gentse gezelschapsspellenclub

contact
menu
De Speltafel

 

Kiki Koekoek

 

Een blikken koker vol met mikado-achtige stokjes verandert op een kwartiertje tijd in een ongewoon koekoeksnest. Daarvoor zorgen 2 tot 5 jonge (of minder jonge) spelertjes, want zoals algemeen bekend speelt een koekoek dat op zijn eentje niet klaar.
Iedere deelnemer krijgt enkele houten eitjes, met de opdracht om die volgens de regels in het nest te leggen. Een eerste speler plukt een stokje uit de koker. Hebben beide uiteinden dezelfde kleur? Dan mag hij dat stokje tussen de staande stokjes dwars over de koker schikken en een eitje in het nest leggen. Als het stokje verschillende uiteinden heeft, kan hij een tweede en zo nodig een derde poging doen. Wie geen stokje met gelijke uiteinden trekt, bouwt wél mee aan het nest, maar mag géén eitje leggen. Wie tijdens zijn actie stokjes of eitjes doet vallen, verspeelt zijn beurt of krijgt een extra eitje. Zodra iemand er in slaagt om zijn laatste ei in het nest te leggen, mag hij de houten koekoek boven op het nest plaatsen. Als dat lukt zonder iets te doen vallen, is die speler de winnaar.
Alle materiaal van dit leuke en mooie behendigheidsspelletje is in een wip opgeruimd: alles kan gewoon in de koker de kast in. Al is de kans groot dat het er snel weer wordt uitgehaald voor een volgend partijtje.

(Haba | J.M. Allué & V. Bautista i Roca | 2-5 spelers vanaf 4 jaar)

Spelrecensie

Deze recensie verscheen in Raak,
het ledenblad van KWB,
in februari 2017 .