DE SPELTAFEL
Gentse gezelschapsspellenclub

contact
menu
De Speltafel

 

Imhotep

 

Met ‘Imhotep’ waan ik me een klein uurtje een Egyptisch architect, die met zijn monumentale tempels, robuuste piramiden en roemrijke grafkamers zijn cultuur eeuwigheidswaarde gaf. Het lijkt vrij eenvoudig om die bouwwerken te realiseren; ik hoef er schijnbaar nauwelijks zwaarwichtige beslissingen voor te nemen. Elke beurt kies ik tussen slechts 3 mogelijke handelingen: mijn persoonlijke voorraad stenen aanvullen, een steen op één van de beschikbare schepen leggen of een schip naar een bouwplaats varen om daar de stenen in het bouwwerk te plaatsen.
Naargelang de aard van het gebouw waarin ze worden gebruikt, leveren de stenen volgens een verschillend principe punten op voor de eigenaar. Op de ene bouwwerf is de plaats van de stenen van belang, elders het aantal aanwezige stenen of het onderling verband tussen gelijk gekleurde stenen. Bouwstenen die niet naar een werf maar naar de markt worden gevoerd, leveren daar kaarten op die voor bijzondere voorrechten of extra punten zorgen.
Geen veelheid aan complexe regels, maar een eenvoudig en helder spelprincipe dat voor een behoorlijk tactische uitdaging zorgt: dat maakt ‘Imhotep’ tot een toegankelijk spel voor een divers publiek.

(White Goblin Games | Phil Walker-Harding| 2-4 spelers vanaf 10 jaar)

Spelrecensie

Deze recensie verscheen in Raak,
het ledenblad van KWB,
in mei 2017 .