DE SPELTAFEL
Gentse gezelschapsspellenclub

contact
menu
facebook
De Speltafel

 

 

De geschenkentijd komt er aan, en de winteravonden die zich uitstekend lenen voor gezellig samen bezig zijn. Een goed gezelschapsspel kan dan van pas komen.

TICKET TO RIDE (Days of Wonder - 3 tot 5 spelers vanaf 8 jaar)
De Duitse titel 'Spiel des Jahres' , wereldwijd misschien wel de meest begeerde bekroning, werd dit jaar toegekend aan 'Ticket to Ride'. Volkomen terecht trouwens.
Reeds bij het openen van de doos weet 'Ticket to Ride' te verbazen. Je vindt een overvloed aan spelmateriaal in een mooie retro-vormgeving. De spelregels zijn dan weer verrassend beknopt, ternauwernood vier velletjes, bovendien nog rijkelijk geïllustreerd.
De acties waartussen de spelers kunnen kiezen, zijn beperkt. Je kan wagonkaartjes nemen, treinverbindingen claimen of bestemmingscoupons kiezen. Door de evenwichtige puntenverdeling en het zorgvuldig uitgekiende netwerk van routes op het spelbord geeft dat eenvoudige spelprincipe toch aanleiding tot onvermoede tactische mogelijkheden. Maar net zo goed (en net zo leuk!) kan je het spel later drijven op het loutere geluk van de juiste kaarten. Dat maakt 'Ticket to Ride' tot een spel waar zowel de spelfanaat als het doorsnee gezin plezier in vindt.

GEISTERTREPPE (Drei Magier - 2 tot 4 spelers vanaf 4 jaar)
'Geistertreppe' kan prat gaan op de titel 'Kinderspiel des Jahres'. Het spel wordt in Vlaanderen verdeeld in de oorspronkelijke Duitse versie met bijgevoegde Nederlandstalige spelregels.
Aangestuurd door het dobbelgeluk proberen de spelers hun pion de lange spookhuistrap te laten beklimmen. Zolang iedereen ziet met welke kleur hij speelt, lijkt dat een simpel racespelletje. Maar de dobbelsteen heeft verrassingen in petto: spoedig verdwijnen de pionnen onder een witte spookmantel. Wat later mogen die spoken onderling van plaats verwisseld worden. 'Onder welk spook zit mijn pion nu weer?' Helemaal hilarisch wordt het als bovendien in de loop van het spel identiteitswissels gebeuren. Wie tot dan toe met rood speelde, kan er plots alle belang bij hebben dat de gele pion als eerste boven komt. Maar waar zit geel nu weer?
Zo wordt dit originele kinderspel zelfs geestig voor speelse volwassenen. Het geheugenelement ligt kinderen vaak beter, zodat dit spel zich echt leent voor een evenwichtig samenspel tussen kinderen en ouders.

PHANTOM RALLYE (Ravensburger - tot 4 spelers vanaf 5 jaar)
Spoken lijken erg populair in kinderspellen. Ook in Phantom Rallye kregen ze de hoofdrol toebedeeld.
Drie spoken wachten roerloos op het voorlopig lege spelbord, het spookhuis. Elke beurt mogen de spelertjes ergens een tandwiel monteren. Door de juiste plaatsen te kiezen en met wat dobbelgeluk krijgt spoedig iemand een eerste spookje in beweging. Maar pas degene die de drie spoken gelijktijdig doet dansen, boekt een belangrijke puntenwinst.
Voor de jongste kinderen is het boeiend om de werking van tandwielen te ontdekken; zodra ze dat onder de knie hebben wordt 'Phantom Rallye' een zuiver geluksspel. Maar ook dan blijft het een opmerkelijk en attractief spel, omwille van het bijzondere effect van de dansende spoken.

PUERTO RICO-KAARTSPEL (Ravensburger- 2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar)
Veeleisende spelliefhebbers vinden hun gading in het Puerto Rico-kaartspel: een kleine doos vol spelplezier en eindeloze tactische mogelijkheden.
Elke beurt opnieuw kunnen de spelers een identiteit kiezen. Die keuze brengt een aantal gebeurtenissen teweeg. Als iemand bijvoorbeeld bouwheer wordt, mag elke speler een gebouw oprichten, op voorwaarde dat hij de bouwkosten kan betalen. Kiezen voor de opzichtersrol betekent dat er goederen geproduceerd worden, die daarna door de handelaar kunnen verkocht worden. Wie een bepaalde rol kiest, mag daarbij steeds op een klein persoonlijk voordeel rekenen.
Het hele spel door komt het er op aan de juiste keuzes te maken, en zo de nodige punten te sprokkelen. Maar dat vergt inzicht en planning. Bij een eerste spelbeurt gebeurt dat wat zoekend en tastend. Iedere identiteit kent immers zijn mogelijkheden en beperkingen; elk gebouw heeft bepaalde eigenschappen die, vaak in combinatie met andere gebouwen, lucratief kunnen zijn. Pas als je die doorziet laat de volle tactische rijkdom van Puerto Rico zich doorgronden.

RIVER CROSSING (Think Fun - 1 speler vanaf 8 jaar)
Geen medespelers in de buurt? Dan zijn er nog altijd solo-spellen. 'River Crossing' lijkt een goede keuze.
Herinner je die klassieke raadseltjes in de stijl van 'een kip, een vos en een varken moeten met een bootje aan de overkant zien te geraken. Er is echter maar plaats voor 2 dieren, en de vos bij de kip achterlaten, da's om moeilijkheden vragen'.
River Crossing stelt je redeneervermogen op de proef met 40 logische puzzels van die aard, de ene al moeilijker dan de andere.
Het verhaaltje: een avonturier moet over een rivier geraken. Door het water waden is uitgesloten: krokodillen en piranha's liggen op de loer. Gelukkig drijven er enkele boomstammen. Daarmee moet hij dan maar een brug improviseren.
Elke opdrachtkaart duidt aan waar er boomstammen en steunpunten beschikbaar zijn. Dan mag je de avonturier ter hulp komen; je laat hem met zijn magnetische voeten een bereikbare boomstam oppikken om die ergens tussen 2 steunpunten te deponeren. Hopelijk loods je hem zo heelhuids naar de overkant.

Spelrecensie

 

Deze recensies
verschenen in 'De Bond',
het ledenblad van Gezinsbond,
op 5 november 2004 .