Vergunningen

Een geldige vergunning is steeds verplicht

Prijzen:

eenmalig 25 euro + jaarlijkse : bijdrage 10 euro tot de leeftijd van 16 jaar, ouder dan 16 jaar, 25 euro

+ 5 euro bijdrage voor de verzekering

Vrij vissen   (voor het wedstrijdreglement klik hier)

Vissen is toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang

Het is verplicht te onthaken in een met water gevulde onthakingsemmer

Men mag slechts met 1 hengel vissen

Het gebruik van leefnetten is verboden, evenals ongeoorloofd vistuig zoals, net, fuik, leglijn of dergelijke

Gevangen vis nooit met een doek vasthouden, altijd met natte handen en zo snel mogelijk terugzetten met het schepnet

Nooit afval langs of in de vijver of berm werpen, er staan afvalemmers aan de vijvers

Bij wedstrijden mag er die dag niet gevist worden

Aangestelde personen zullen ten allen tijde controle kunnen uitoefenen op de personen die aan het vissen zijn op onze vijver.

Lidkaarten moeten ten allen tijde op eerste verzoek kunnen getoond worden.

Personen die andere mensen meebrengen om te laten vissen (zonder dat deze personen lid zijn) kunnen hierdoor hun lidmaatschap verliezen.

Lokvoer en aas

Maximaal mag er volgende gebruikt worden per visdag:

1 kg voer

250 gr witte maden + 250 gr casters

1 klein potje mais

Overschotten worden meegenomen of in de afvalemmer achter gelaten, NIET in de vijver gegooid

Aan de haak is alles toegelaten wat niet verboden is

Tubifex is ten allen tijde verboden

Als houder van een vergunning wordt u geacht:

U medeverantwoordelijk te voelen voor vis, water en omgeving

Bij te dragen voor een nette, ordelijke en gezellige omgeving

U behulpzaam te tonen tegenover uw medevissers

Uw club en haar bezorgdheid voor water, vis en natuur op positieve wijze over te brengen naar de buitenwereld

Steun te geven aan de zwakste onder ons

Het bestuur van de vereniging  kan NIET verantwoordelijk gesteld worden voor  persoonlijke en/of andere ongevallen, van welke aard deze ook mogen zijn

Het bestuur houdt zich het recht voor, ten uitzonderlijke titel, aan bovenvermelde artikelen wijzingen aan te brengen, ook in verband met eventuele wedstrijden.

 

Het bestuur en alle leden wensen u nog veel visgenot - Tot ziens aan de waterkant