Voordelen van energieproductie met PV-systemen.

Hoe werkt het

Voordelen

Wat brengt het op

Wat kost het

Tijdens hun werking produceren geïnstalleerde PV-systemen geen milieu hinder: geen gasuitstoot, geen lawaaihinder, geen afvalstoffen.

PV-modules zijn modulair, d.w.z. naargelang de behoefte en de financiële mogelijkheden kunnen ze opgesteld of uitgebreid worden. De PV-modules zelf zijn omzeggens onderhoudsvrij. Stof afzetting heeft weinig invloed op de opbrengst en in ons klimaat spoelt de regen de panelen regelmatig af.

De landbouwers dragen zo hun steentje bij in de realisatie van 'Groene stroom'. Minister Peeters wil 12% groene stroom in 2015 in Vlaanderen. In 2004 bedroeg het aandeel aan elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 1.5%. Voor 2006 wordt een aandeel van ca 3% verwacht. Op die manier helpen ze m.a.w de Kyoto doelstellingen realiseren voor het verminderen van de broeikasemissies (België moet zijn emissies verminderen met 7.5% t.o.v 1990 tegen 2008-2012).

De meerwaarde situeert zich ondermeer ook in een positieve maatschappelijke uitstraling van de sector. Bedrijven die voor PV-energie kiezen zijn begaan met het milieu, de toekomst, het is een deel van hun bedrijfsfilosofie.