Wat brengt het op

Hoe werkt het

Voordelen

Wat brengt het op

Wat kost het

Het elektrisch vermogen van fotovoltaïsche zonnepanelen wordt gewoonlijk uitgedrukt in Wp (watt-piek) of kWp (kilowatt-piek) (1 kWp is 1000 Wp). Dit is het vermogen dat het PV-systeem levert bij standaard zoninstraling. Gemiddeld levert 1 kWp zonnepanelen in België jaarlijks ongeveer 850 kWh elektriciteit wanneer de panelen optimaal zijn opgesteld. Een fotovoltaïsche installatie van 1 kWp heeft een oppervlakte van ca 8 m².

Een fotovoltaïsch systeem bestaat uit de zonnepanelen zelf, een montagesysteem om de panelen op het dak te monteren, de nodige bekabeling en omvormers of invertors, die de opgewekte gelijkstroom omzetten in wisselstroom van 230V/ 50 Hz en een aparte kWh-teller die de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit meet na de omvormer.

Hellend opgestelde systemen met goede oriëntatie produceren jaarlijks ca 850 kWh wisselstroom per geïnstalleerde kWp. Dit levert, naargelang van het geldende elektriciteitstarief, tot 15 Eurocent/kWh op.

Dit gebeurt door et principe van de terugdraaiende kilowattuurmeter. Op die manier krijgt een PV-eigenaar financiële compensatie voor de volledige PV-productie. Wel is de terugleveringsvergoeding beperkt tot het volledige eigen jaarlijks verbruik, m.a.w. netto teruggeleverde energie "onder 0" op jaarbasis wordt niet automatisch vergoed.

Overheidssteun

  1. Elke producent van groene stroom heeft recht op groenestroomcertificaten, dus ook eigenaars van PV-systemen. Voor nieuwe installaties vanaf 1/01/2006 bedraagt de prijs 450€ per certificaat van 1000 kWh, zonder beperking van vermogen.

  2. Deze prijs is gegarandeerd voor 20 jaar vanaf de opstart van hetPV-systeem en wordt toegekend voor de totale zonneproductie, dus ook voor de stroom die in het plaatselijke elektriciteitsnet direct wordt verbruikt, na erkenning van de installatie door de Vlaamse regulator VREG (dit volgens een decreet van 7 mei 2004 van de Vlaamse regering).

  3. Om deze groenestroomcertificaten te krijgen moet de eigenaar na de opstart een aanvraag indienen bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

  4. De lokale distributiebeheerder is verplicht de aangeboden groenestroomcertificaten voor PV aan te kopen aan de vastgelegde minimumprijs van 450€ per 1000 kWh.