Hoe werkt fotovoltaïsche zonne-energie ?

Hoe werkt het

Voordelen

Wat brengt het op

Wat kost het

In een fotovoltaïsche zonnecel wordt licht rechtstreeks omgezet in elektriciteit. Een zonnecel bestaat uit een dun plaatje halfgeleidend materiaal dat alleen maar goed elektriciteit geleidt als er licht op valt. Het meest gebruikte materiaal is kristallijn silicium, dat door de chemische bewerkingen een negatieve bovenlaag en een positieve onderlaag krijgt, zoals een plus en een min van een batterij. De energie van het invallende licht brengt dan een elektrische stroom op gang.

Een standaard zonnecel van 10x10 cm levert ongeveer 1,3 W. Met losse zonnecellen kan men in de praktijk dus niet aan de slag. Ze wekken te weinig elektriciteit op. Bovendien zijn ze ook breekvaar en vochtgevoelig. Daarom worden zonnecellen onderling verbonden en samen in een zogenaamd PV-paneel (afkorting van het Engelse photovoltaic) geplaatst.

Deze PV panelen kunnen ofwel onafhankelijk van het openbare elektriciteitsnet opgesteld worden. Al dan niet laden die modules een batterij op. Deze systemen noemt men autonome systemen. Ofwel wordt stroom geleverd aan het openbaar net, dan spreekt men van netgekoppelde systemen.