Bal Masqué.
Manteau 1989

Sleutelroman over de achterkant van het Wetstraatgebeuren .