Dag van het remediërend onderwijs 2014 vond plaats op donderdag 20 november 2014

Klik op de naam van de spreker voor de uitgebreide tekst van de lezing.

 

Hoofdlezing:

Duurzaam Onderwijs: alternatief voor zittenblijvers

Kris Van den Branden  (KU Leuven)

Hoe kan het Vlaams onderwijs het best inspelen op de diversiteit tussen leerlingen, en op het feit dat niet alle leerlingen even snel vorderen? Is zittenblijven een effectieve maatregel om met verschillen in leertempo om te gaan? Zijn er alternatieven? In deze presentatie vertrek ik vanuit de principes van “duurzaam onderwijs” en tast concrete manieren af om met diversiteit in leerprocessen en leerprestaties om te gaan. De inzet van de zoektocht is uitdagend: omgaan met diversiteit op zo’n manier dat de positieve energie voor leren die leerlingen hebben, niet verloren gaat!

 

Hoofdlezing:

De preventiepiramide, integraal en positief aan de slag met probleemgedrag

Johan Deklerck  (KULeuven)
Dr in de criminologie

Leerkrachten worden telkens weer geconfronteerd met jongeren die probleemgedrag stellen in en buiten de klas, conflicten en agressie provoceren. Dit zorgt voor een mentale belasting en staat een positief leer- en leefklimaat in de weg. Hier duikt ‘preventie’ op: beter voorkomen dan genezen. Niet eenmalig, maar door een preventiebeleid. Dit kan met de preventiepiramide (Deklerck, Acco 2011), een wetenschappelijk onderbouwd en wijd verspreid instrument voor de ontwikkeling van een positief en integraal preventiebeleid op school. Het model wordt voorgesteld met tal van voorbeelden. Dit helpt je aan de slag te gaan in je eigen schoolomgeving.

Johan Deklerck is doctor in de criminologie en is expert in probleemgedrag en delinquentie in het onderwijs, preventie en herstel. Van zijn hand zijn onder meer “De preventiepiramide: preventie van probleemgedrag in het onderwijs”, en “Een veelkleurig verhaal: preventie en aanpak van probleemgedrag in het onderwijs” (Acco, 2012).

 

Parallellezingen:

Wendy Peerlings

Normale kinderen, ze bestaan nog
Waarom etiketten op onze kinderen het probleem niet oplossen.

Waarom zijn er tegenwoordig zoveel kinderen met etiketten of diagnoses? Zijn onze kinderen anders dan die van vroeger? Of is er meer aan de hand? In deze lezing nemen we je mee doorheen de maatschappelijke trends rond dit onderwerp. We verkennen de zin en de onzin van alle attesten en verklaringen van stoornissen en gaan na wat de gevolgen zijn voor de kinderen van vandaag. We laten je de verschillende kanten van de medaille zien, maar ook de rechten en plichten die alle betrokken partijen die werken met kinderen hebben. Deze lezing steunt en stimuleert, maar confronteert tegelijk en wil het maatschappelijk debat op gang helpen. Laat een kind een kind zijn, met stevige en minder stevige talenten.

Laten we blijven geloven in de kracht die in onze kinderen zit.

 

O.V. 4
Nikki Biddeloo en Wim Govaert

“Een school waar elke jongere  buitengewone  kansen  krijgt!”
Gedurende een kwartiertje in een notendop de voorstelling van het studieaanbod van de vier opleidingsvormen van het buitengewoon secundair onderwijs via vertelling en aan de hand van een powerpoint (bij voorkeur met internetmogelijkheden) door pedagoge Nikki Biddeloo, kwaliteitscoördinator van het buitengewoon secundair onderwijs St.-Elisabeth.
Aansluitend tijdens twee ŕ drie kwartiers specifieke info over de werking van opleidingsvorm 4 door klinisch psychologe Sofie Leekens, leerlingbegeleider van campus OV4 van het buitengewoon secundair onderwijs St.-Elisabeth, gebracht via vertelling en door middel van een powerpoint (bij voorkeur met internetmogelijkheden). Er zal toelichting gegeven worden over o.a. de diagnoses in OV4, de handelingsplanning in OV4, de aanpak voor leerlingen met ASS, gedragsmoeilijkheden, ervaringen omtrent overgang van het basisonderwijs naar het buitengewoon secundair onderwijs enz…
Tijdens het laatste kwartier krijgt men de gelegenheid tot het stellen van vragen aan beide sprekers.

Een beknopte documentatiebundel zal ter beschikking gesteld worden.

 

Astrid van Hertum

Het jonge kind in de spotlight

De ontwikkeling van het jonge kind staat volop in de aandacht. Uit onderzoeken (de Haan, Elbers &  Leseman, 2011) blijkt telkens weer hoe belangrijk de taak is van de professional die met jonge kinderen werkt: het aanbrengen van een stevig en breed fundament voor verder leren en ontwikkelen. Het kind in de kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. Maar is er in de onderwijspraktijk nog wel voldoende aandacht voor  spel en spelen?  In deze workshop verkennen we samen de wijze waarop het jonge kind leert en wat dit vraagt van u als professional.

 

An Weglewski en Debbie Trippaers

 “STOP4-7 – een training voor jonge kinderen met gedragsproblemen”

STOP4-7 is een trainingsprogramma voor jonge kinderen van 4 tot en met 7 jaar die moeilijk gedrag stellen thuis en op school. Tijdens de training werken we niet alleen met het kind, maar gaan we ook aan de slag met de ouders en de school. De training omvat 10 sessies groepstraining voor de kinderen, 11 namiddagen oudertraining en 4 leerkrachtensessies. Daarnaast zijn er individuele contacten thuis en op school en wordt er enkele maanden nazorg geboden.

Tijdens deze lezing gaan we dieper in op het trainingsprogramma en factoren die werkzaam zijn bij de aanpak van jonge kinderen met gedragsproblemen.

 

Erik Moonen, UHasselt
Dwaalspoor dyslexie: leer elk kind lezen .

Niemand wordt leeszwak of dyslectisch geboren. Met een goede mindset en een goede aanpak leer je elk kind lezen, zegt onder meer onderwijskundige John Hattie. 

In deze lezing legt Dwaalspoor dyslexie-auteur en UHasselt-docent Erik Moonen uit hoe een goede mindset en een goede aanpak eruitzien. Met een beetje humor en veel passie. En aan het eind zie je waarom zoveel kinderen niet leren lezen. Je verneemt welke constructiefouten er in de gebruikelijke methodes voor aanvankelijk lezen zitten, hoe rampzalig die voor kinderen kunnen uitpakken en hoe je ze vermijdt. Kortom, dit is een verhaal dat je in staat stelt het leven van talloze kinderen te verbeteren en de briljante leerkracht te worden die je zou willen zijn. Een leerkracht die elk kind leert lezen.

Mieke Gielis

zorgcoördinator  Leopoldsburg
De preventie-piramide
: hoe wij werken aan welbevinden EN aan de preventie van probleemgedrag.
In onze school vormen het welbevinden en het welzijn van de kinderen een prioriteit. Daarnaast vinden wij het nodig om bij probleemgedrag kort op de bal te spelen, gedrag bij te sturen en indien nodig te sanctioneren. Om dit te bereiken is de preventiepiramide een goede hulp. Deze preventiepiramide helpt ons om een brede kijk te blijven hebben op een integrale aanpak (i.p.v. aan symptoombestrijding te doen). Op deze manier bouwen wij aan een én-én-verhaal op onze school. Met als gevolg… een verhoogd welbevinden van leerlingen en leerkrachten.


Connectlezen: Lezen kan ook leuk zijn!
Nikie Filipowicz, BLIO aan de Eymardschool te Lommel.
Lezen… Een noodzakelijke taalvaardigheid die onze kinderen onder de knie moeten krijgen. Maar voor heel wat onder hen is dit niet vanzelfsprekend en leidt het leren lezen tot frustratie, demotivatie en zelfs leesangst…
Graag stel ik in deze lezing het ‘connectlezen’ voor, een aanvullend programma voor kinderen bij wie het leren lezen moeilijk verloopt. Connectlezen is een boeiende en afwisselende methode, waarbij lezen en schrijven direct gekoppeld worden, wat een positief effect heeft op het leren lezen, met leesplezier als gevolg.
Ik laat jullie kennismaken met een volledig geďmplementeerd connectprogramma binnen onze school, wat perspectieven kan bieden voor je eigen praktijk. En wie weet word je ook gebeten door de connectmicrobe!!