De familie Matthijs is afkomstig uit Wichelen en gedurende eeuwen honkvast te Wichelen gebleven. De familie Uyttenhove is een echte Schellebelse familie met heel wat takken in Schellebelle.

De families Roelandt en De Martelaer zijn beiden afkomstig uit Schellebelle. Roelandt uit de Statiestraat en De Martelaer van den Aard.

Van alle families werden reeds heel wat familiegegevens verzameld. Eerstdaags worden er nog delen van de stamboom op deze website geplaatst.

 

Genealogie van de familie Matthijs.

De familie Matthijs, althans onze tak, is sedert 11 generaties honkvast in Wichelen gebleven. De jongste telg van de stam Matthijs is Frauke Matthijs,

geboren op 11 oktober 2006.

De oudste nog levende is Arthur Matthijs, die dit jaar 90 jaar wordt ( 28/07/1917)

Hieronder een beknopte stamboom.

Arthur Matthijs met zijn 6 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen op kerstmis 2006