Feniks

Historiek

Lidmaatschap

Produkties onder Koelies

Produkties onder FENIKS

Doelstellingen & statuten

Nevenactiviteiten

De Vuurvogel

Contacten

Links

Fenikslogo.gif (16063 bytes)

Landegemse Toneelvereniging

FENIKS

 

Lidmaatschap

Om lid te zijn of te worden van Feniks worden geen eisen gesteld, geen toelatingsexamens ingericht, noch toneelervaring geŽist. Iedereen die zich aan toneel interesseert is welkom in de vereniging, doch voor de goede orde stellen we graag toch enige spelregels. Deze regels zijn uiteraard geen strenge wetten, maar het zijn gewoon enkele bedenkingen die gegroeid zijn in de loop van ons bestaan en waarvan de bedoeling zeker duidelijk zal zijn na lezing.

Iemand die echt lid is van de vereniging engageert zich om zich actief in te zetten voor de algemene werking van de vereniging. Uiteraard wordt gepoogd iedereen die wil meespelen zoveel mogelijk aan bod te laten komen. Lid zijn van Feniks mag zich echter niet beperken tot het klaar staan om een rol toebedeeld te worden, de repetities af te werken en staande ovaties te incasseren. Er zijn immers vele andere taken die dienen opgevuld te worden n.a.v. een voorstelling : produktieleider, souffleurs, requisiteur, grimeurs, decorbouwers, geluid- en lichttechniekers, barmensen, ... ! Van de leden wordt dan ook verwacht dat ze zoveel mogelijk op onze activiteiten de handen uit de mouwen steken...

Om dit engagement te formaliseren betaalt elk lid jaarlijks een kleine bijdrage. Voor deze bijdrage krijgt u uiteraard veel terug :

- verzekering voor uw aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen,

-etentje bij de ingang van een nieuw werkjaar,

-nieuwjaarsreceptie,

-verrassingsuitstap, ...