Feniks

Historiek

Lidmaatschap

Produkties onder Koelies

Produkties onder FENIKS

Doelstellingen & statuten

Nevenactiviteiten

De Vuurvogel

Contacten

Links

Fenikslogo.gif (16063 bytes)

Landegemse Toneelvereniging

FENIKS

 

 

Doelstellingen & statuten

Het bevorderen en propageren van toneel in al haar aspecten in Landegem en omstreken is onze algemene doelstelling. We proberen dit vandaag vooral te bereiken door :

- Op een zo ernstig mogelijke manier zelf aan toneel te doen, waarbij we vooral streven naar 'kwaliteit'.

- Cursussen te organiseren voor de leden en andere ge´nteresseerden.

- Elkaar te informeren over opvoeringen (amateur en professioneel) her en der, en zo mogelijk die in groep te bezoeken.

Nevendoelstelling is evenwel een vereniging te laten leven met 'spirit', met een goede geest, en bij wie het aangenaam is om aan vrijetijdsbesteding te doen.

De co÷rdinatie van de activiteiten gebeurt door het dagelijks bestuur, dat tweejaarlijks wordt herkozen.