|| Home || Over ons || Particulier || Immo || Notaris || Contact || EPC-Info || Vacatures ||
Picture

 

U bent eigenaar van een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen woongebouw (huis of appartement) en u bent van plan te verkopen? Vanaf 1 mei is dit gebouw een certificaat voor energieprestatie van gebouwen (EPB) rijker.
De bedoeling van dit certificaat? De kandidaat-kopers beter informeren over de energieprestaties van een te koop (of, vanaf 1 november te huur) staand goed en het hen dus mogelijk maken om ze geheel objectief te vergelijken.
Het certificaat is vergelijkbaar met het energieprestatie-etiket op een koelkast of een vaatwasser. Er staat een prestatieschaal van A (erg energiezuinig) tot G (erg energieverspillend) op. Als de energie-eigenschappen van het goed geen wijzigingen ondergaan, is het document tien jaar geldig. Erkende EPB-certificateurs, zoals E-cert, die een door Leefmilieu Brussel erkende opleiding achter de rug hebben, stellen de EPB-certificaten op.

Wat zijn de nieuwe verplichtingen?

Vanaf 1 mei 2011 dient u een beroep te doen op een door Leefmilieu Brussel erkend certificateur die de energieprestaties van uw goed analyseert en u dan het EPB-certificaat bezorgt dat u bij uw verkoopakte stopt. Dit certificaat zet het goed uit op een energieprestatieschaal (van A tot G) en geeft de CO2-uitstoot aan. Verhuurt u ditzelfde goed? Vanaf 1 november 2011 moet u de toekomstige huurder een afschrift van het energieprestatiecertificaat geven.
Ook in de bekendmaking van zowel de verkoop als de verhuring van het goed zal deze informatie voorkomen.

Wat is de geldigheidsduur van het energiecertificaat?

Voor zover er geen enkele wijziging aan de energie-eigenschappen van het goed wordt aangebracht is het energiecertificaat 10 jaar geldig. Als de verwarmingsketel of het glas bijvoorbeeld vervangen wordt, moet het certificaat, voor een toekomstige transactie, een update krijgen.

Wat gebeurt er als er op het ogenblik van de transactie geen enkel energiecertificaat voorhanden is?

Indien het certificaat niet bij de verkoopakte gevoegd werd, dient de notaris Leefmilieu Brussel op de hoogte te brengen. Is er op het ogenblik van de transactie geen enkel energiecertificaat voorhanden, dan wordt deze evenwel niet afgelast. Eigenaars die de verplichting om een EPB-certificaat voor te leggen niet nakomen, lopen mogelijk wel een strafmaatregel op die in een door Leefmilieu Brussel geïnde administratieve boete omgezet kan worden.

Meer info of prijsofferte? aanvraagformulier