|| Home || Over ons || Particulier || Immo || Notaris || Contact || EPC-Info || Vacatures ||
Picture

 

E-cert uw gespecialiseerde partner voor Energieprestatiecertifcaten

Met de goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering op 5 december 2008 houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur werden ook een aantal wijzigingen aan de regelgeving aangebracht met betrekking tot het EPC voor residentiële gebouwen.
Zo worden de notarissen verplicht om in de authentieke akte een clausule met betrekking tot de aanwezigheid van het EPC op te nemen.

Het EPC voor residentiële gebouwen moet aanwezig zijn op moment dat de woning te huur of te koop wordt aangeboden. Vermoedelijk vanaf eind januari 2009 zal de notaris bij het verlijden van de authentieke akte bij de verkoop van residentiële gebouwen een verklaring opnemen of de koper voor het verlijden van de authentieke akte op de hoogte is gebracht van het bestaan en de inhoud van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen. De notaris vermeldt in de authentieke akte of het EPC aan de koper ter beschikking werd gesteld en neemt de datum en de unieke code van het EPC residentiële gebouwen in de authentieke akte op.

Indien geen geldig EPC bij verkoop aanwezig is, moet de notaris dit aan het VEA melden.

Het VEA zal steekproefsgewijs controleren op aanwezigheid en correctheid van het EPC.

E-cert is gespecialiseerd in het snel en betrouwbaar afleveren van energieprestatiecertificatien via een netwerk van regionaal verankerde energiedeskundigen. Deze strategie laat ons toe optimaal in te spelen op de noden van de lokale markt en tegelijk voldoende capaciteit te leveren. De voordelen van één betrouwbaar aanspreekpunt voor een snelle en correcte aflevering van Energieprestatiecertificaten zijn legio. Uw cliënteel is zeker van de kwaliteit en een efficiënte afwikkeling wat bovendien past in de totaalservice die u als notaris uw klanten wilt bieden. Wenst u graag de mogelijkheden voor uw notariskantoor te bekijken, aarzel dan niet even contact op te nemen met onze regioverantwoordelijke uit uw buurt.