[creation site web] [creation site internet] [logiciel creation site] [Start]
[Page 4]
[Page 4]
[Page 1]
[Page 5]
[Page 9]
[Page 13]
[Page 13]
[]
[Page 12]
[Page 3]
[Page 10]
[Page 4]
[Page 12]
[Page 4]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 3]
[Page 1]
[Page 1]
[]
[Page 8]
[]
[]

- dialoog en de-escalatie

- gelijkwaarigheid

- vertalen van posities/belangen

- procesgericht constructief

- gezamelijke eigen oplossingen

 

Contact

Winst

Persoonlijke groei:

- zelfreflectie en zelfcorrectie

- beter communiceren

- ergernis constructief uiten

Teamwinst:

- Meer begrip voor verschillen

- Betere samenwerking

Organisatiewinst:

- effectiviteit en efficiëntie

- minder kosten

 

Conflicten: van taboe naar groeikans


Zolang het contact naar wens loopt worden verschillen gesmaakt. Lastig wordt het als belangen en behoeften niet meer matchen. Mensen raken verstrikt in het conflict. Sommigen vermijden, anderen gaan er tegenaan. Analoog kennen organisaties een “vlucht” of een  “vecht”-cultuur”. Dit lost “het probleem” niet op. In tegendeel,  het conflict ëscaleert. De werksfeer, productiviteit, interne samenhang en klanttevredenheid lijden hieronder.


Verstoorde arbeidsrelaties kosten energie, tijd, geld, gezondheid en vertrouwen.  Reden te meer om conflict als een signaal te zien. Een groeikans om verstoorde relaties te herstellen, veerkracht en efficiëntie te genereren.


Via een onafhankelijke externe bemiddeling kan terug beweging komen in wat vast zat, kunnen “onaffe zaken” afgerond worden, wordt er met alle partijen samen gezocht om constructief het conflict aan te gaan.


De rol van de bemiddelaar beperkt zich tot het faciliteren van het 7 fasen-proces, transparantie en laten opvolgen van de 3basisvoorwaarden.


Betrokkenen worden gestimuleerd in hun "ownership" om zelf duurzame realiseerbare oplossingen te vinden (win-win-win).

Afspraken zijn het resultaat van een doorleefd proces en worden gedragen door alle partijen. Er is altijd winst in bewust zijn, keuzemogelijkheden en communicatieve vaardigheden.

  

  

Anne Geerts 0476/898006

Methodiek

Werkgevers en werknemers; werknemers onderling, teamconflicten, pesterijen, ongewenste intimiteiten, burn-out en langdurige afwezigheid....

Doelgroep

Praktisch

een groeikans in een relatie

Conflict

Bemiddelen

Mission at work!