Inge

 

Mijn naam is Inge Van den Eynde


Een ziel, die op unieke wijze de weg naar de eenheid met al wat leeft bewandelt. In alle zuiverheid en met respect voor ieders eigenheid. 

Ik geef reeds bijna twintig jaar onderricht in tai-chi chuan, chi kung, meditatie. Ik ben geïnitieerd in maya-astrologie, sjamanisme, cranio-sacrale behandeling en diverse healingstechnieken.
De laatste jaren heb ik mij verdiept in EFT.
Beweging, verbondenheid met je eigen kern, de natuur, telkens opnieuw het "NU" beleven, zijn belangrijke thema's op mijn pad.

Mijn benadering is je te eren en te aanvaarden zoals je bent, met je eigen kwaliteiten en ritme; om van daaruit je te begeleiden naar een intensiever contact met je eigen kern, zoals jij dat toelaat en wilt.

Ik geef individuele behandelingen Healing, Holistische massage, FEET (Fysio Energetische Emotionele Therapie), EFT (Emotional Freedom Technique). Deze geef ik in Grobbendonk of in Deurne (Shangri-la).
Enkel op afspraak.

 

Ik geef ook workshops in Grobbendonk, Deurne (Shangri-la, De Verscholen tuin),   Wiekevorst  (La Via).
Voor meer inlichtingen,
zie: workshops Inge

Mijn adres is:
Welkomhoeve 4, 
 2280 Grobbendonk. 
TEl: 014/ 51 98 20
e-mail: Inge Van den Eynde                                                                                   

Shangri-la
Boekenbergplein, 15
2100Deurne
Tel: 03 3211226

De Verscholen Tuin
P. Benoitlaan, 15
2100 Deurne
www.deverscholentuin.com

La Via,
Herenthoutseweg, 21
2222 Wiekevorst

 


Naar wie zjin wij


Naar Homepage