Waar sta ik voor

 

Het is vanuit “de basis” dat ik in de politiek ben terechtgekomen. Van huize uit (vader was eerste schepen in Scherpenheuvel-Zichem) en vanuit het verenigingsleven (ziekenzorg, scouts, volley..) werd ik gestimuleerd om mij in te zetten voor mensen en de plaatselijke gemeenschap mee vorm te geven. Zo werd ik in 1989 schepen van jeugd, sport, cultuur en welzijn. Sinds 1995 ben ik burgemeester en hetzelfde jaar werd ik provincieraadslid. Mijn partij is de CD&V.

Verkeersveiligheid ligt mij nauw aan het hart. Scherpenheuvel-Zichem was één van de eerste gemeenten van Vlaams-Brabant met gemachtigde opzichters aan de schoolpoorten, met een levend verkeerspark en verkeerseducatieve routes voor de schoolkinderen. De dorpskernen werden heringericht met oog voor snelheidsremmende maatregelen en gevaarlijke kruispunten werden aangepast. Maar het werk is nog niet af.

Veilige en degelijke fietspaden zijn voor mij prioriteit nummer 1. In de provincieraad timmerde ik mee aan het provinciaal fietsroutenetwerk en aan een toelagereglement voor nieuwe fietspaden. Mijn streefdoel blijft de realisatie van een fietsroute in de Demervallei tussen Diest en Aarschot