Nieuwsberichten

Vroegere zwembadgebouw..

Juni, 2018

Reeds in december 2017 kwam het college tot de conclusie dat de uitbouw en de organisatie van een nieuw zwembad via PPS financieel niet haalbaar is. Er werd toen geen enkele offerte ingediend op het voorstel van concessieovereenkomst. Het college besloot toen ook om het gebouw en de gronden niet te koop aan te bieden omdat deze gelegen zijn op de site van den egger, de sporthal, de BKO en de Academie en er dus bouwmogelijkheden zijn voor de stad  binnen de voorschriften van het RUP sportinfrastructuur in een zone voor dagrecreatie.

Lees meer

Opvangcentrum Peeterskasteel sluit in september 2018..

Juni, 2018

Fedasil heeft beslist dat het opvangcentrum voor asielzoekers in Scherpenheuvel zal sluiten in september 2018. Dat werd zopas medegedeeld aan Caritas International, de organisatie die instaat voor de opvang.  Gezinnen met kinderen zullen verhuizen tijdens de maand augustus, andere bewoners in de maand september.

Lees meer

Burenbemiddeling helpt.

April, 2018

Begin 2011 ging het project ‘burenbemiddeling’ van start. Het gaat om een samenwerking tussen de stedelijke preventiedienst, een aantal bemiddelaars ( drie vrijwilligers) en de lokale politie. Na zeven jaar werking kan men stellen dat de dienst zeer goed werk levert. In 8 op 10 van de gevallen komen beide partijen na bemiddeling tot een akkoord
Lees meer

 

Straatverlichting blijft ’s nachts branden op 60 kruispunten

December, 2017

De straatverlichting blijft ’s nachts branden op 60 kruispunten. Hierdoor moet de verkeersveiligheid aan de drukste kruispunten in de stad verhogen. Sinds twee jaar worden in Scherpenheuvel-Zichem ’s nachts de straatlampen gedoofd. Om de verkeersveiligheid te verhogen werd het brandregime aan 60 kruispunten aangepast. Net zoals in de bebouwde kommen zal dus ook daar de straatverlichting gedurende de hele nacht blijven branden. Eandis heeft hiertoe de nodige aanpassingen uitgevoerd.
Lees meer

Licht op groen voor bouw multifunctioneel Scoutsheem in Avebode.

December, 2017

Het dossier van de bouw van nieuwe scouts- en verenigingslokalen, werd zopas goedgekeurd op de gemeenteraad. Er moesten heel wat stappen gezet worden in een complex dossier, zowel administratief, als naar de nodige financiering , als naar de diverse betrokken partijen toe. Nu kan eindelijk gestart worden met de uitvoering.....
Lees meer

Jobstudenten aan de slag.

Juni, 2017

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem doet tijdens de zomermaanden juli en augustus traditiegetrouw beroep op jobstudenten. Zij krijgen een arbeidsovereenkomst van één maand.
De zomer betekent vakantieperiode waardoor er minder stadspersoneel ter beschikking is. De studenten vormen dan een welgekomen aanvulling..
Lees meer

Minder inbraken in gebouwen

Juni, 2017

Het aantal inbraken in gebouwen, zowel in woningen als in andere gebouwen, gaat de laatste vijf jaar in dalende lijn. Onze stad behoort tot de top 4 van minst woninginbraakgevoelige gemeenten van het arrondissement Leuven. Het fenomeen wordt o.a. aangepakt door het opdrijven van de verkeerscontroles door de politie.
Lees meer

Veilig verkeer gaat er op vooruit.

Juni, 2017

In 2016 waren er in onze stad 49 verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Ten opzichte van 2015 gaat het om een daling met 6 ongevallen of 11%. In 2007 waren dat er nog 86. Dat betekent een daling op 10 jaar tijd met 43 %.
Ten opzichte van 20 jaar geleden (1997, 112 ongevallen) is er zelfs meer dan een halvering van het aantal verkeersongevallen nl. een daling met 56%.
Lees meer

Zelfuitleen in bib Scherpenheuvel-Zichem officieel geopend.

Maart, 2017

Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur  van Vlaams-Brabant heeft gisteren samen met het stadsbestuur het nieuwe zelfbedieningsssysteem van de openbare bibliotheek in Averbode officieel geopend. De  zelfuitleenbalie maakt het mogelijk om klantgerichter te werken zodat een bibliotheekbezoek meer op maat van de individuele bezoeker kan worden afgestemd.
Lees meer

Verkeersdagen in de scholen: weerbaar in het verkeer door regelmatig te oefenen.

Maart, 2017
Kinderen kunnen enkel door veel te oefenen weerbaar worden in het steeds drukker wordende  verkeer.” stelt burgemeester Manu Claes.  Zij moeten goed voorbereid zijn op mogelijke gevaren in het verkeer. Dat kan enkel via een regelmatig terugkomend programma. Het is dus een volgehouden inspanning. Vandaar dat ieder jaar voor alle leerlingen van het lager onderwijs van Scherpenheuvel-Zichem verkeersdagen worden georganiseerd.

Lees meer

CD&V duidt burgemeester Manu Claes aan als lijsttrekker voor 2018.

Februari, 2017

Burgemeester Manu CLAES zal de CD&V-lijst trekken bij  de gemeenteraads -verkiezingen van oktober 2018. Hij gaat hiermee voor een vijfde termijn als burgemeester.
Lees meer

Testelt: ereperk oudstrijders wordt verfraaid.

Februari, 2017

Het ereperk van de oudstrijders op het kerkhof in Testelt krijgt een opknapbeurt. Arbeiders van de technische uitvoeringsdienst van de stad voeren de werken uit: rechtzetten en schoonmaken van de ruggen van de graven. De dekplaten van de graven worden weggenomen en vervangen door een afgeboord bloemenperk..
Lees meer

Politie heeft handen vol tijdens drukke carnavalmaand.

Februari, 2017

Scherpenheuvel-Zichem is de laatste jaren uitgegroeid tot een echte carnavalsstad met een maand vol activiteiten.  De carnavalsperiode is traditioneel dan ook een drukke periode voor de politiediensten. “Met de terreurdreiging op dreigingsniveau 3 wordt een extra tandje bijgestoken om de veiligheid te garanderen.” meldt burgemeester Manu Claes.
Lees meer

Twee ijskarren meer in de vernieuwde lekdreef die in maart wordt opengesteld voor het publiek.

Februari, 2017

 Vanaf 1 april komen er op de eigendom van de stad twee bijkomende standplaatsen voor ijskarren in de Lekdreef in Averbode en dit bovenop het reeds bestaande aanbod van zes standplaatsen: vier op grond van de gemeente Tessenderlo en twee op eigendom  van NV De Vijvers. Dat brengt het totaal op acht.
Lees meer