Masterplan
Vrije basis- en secundaire school

  • Volledige reorganisatie van de site
  • Nieuwbouw kleutervleugel
  • Volledige heropbouw vleugel secundair
  • Volledige buitenaanleg.

  • masterplan Sint-Ursula uitbreiding gemeentelijke basisschool  uitbreiding gemeentelijke lagere school masterplan Steinerschool