NIEUWS 2014


17 december 2014

Open leercentrum
Brons voor Campus Ruggeveld

De verbouwing van het voormalige internaat leidt tot een positieve evaluatie van onze werking.

'Ceulemans-Engelen architecten is een klein bureau met een beperkt aantal medewerkers, dit heeft als voordeel dat ze efficient en wendbaar zijn en er naar een persoonlijke aanpak wordt gestreefd.

Uit de referentielijst blijkt ook dat ze ondanks de kleine bezetting veel en grote projecten aankunnen.'8 oktober 2014

Nieuwbouw luifel
Zacht groen in de stad.

De nieuwe speelplaats van het Sint-Jozef instituut wordt gretig in gebruik genomen.
De beperkte buitenruimte is ingericht met een lichtgroene rubbervloer waarop de kinderen maar al te graag zitten, spelen (en vallen). Hoewel de vloer en de ondergrond zeer waterdoorlatend zijn, biedt een stevige overkapping de nodige bescherming.

De andere helft is verhard voor de toegang tot de klassen en de sportieve gebruikers.10 augustus 2014

Renovatie kerk
Renovatie Sint Jan Berchmanskerk

De gemeente Borsbeek wijst de studie voor de werken aan de Sint Jan Berchmanskerk toe.

Deze kerk in brutalistische stijl is van de hand van architect Paul Meekens die ook instond voor het ontwerp van de Pius X kerk te Wilrijk.

Het dossier betreft een hoogdringende renovatie van het gebouw dat een zeer eigenzinnige dakconstructie omvat met grote overspanningen en structurele elementen aan de buitenzijde.2 juli 2014

Nieuwbouw school
Nieuwbouw GBS Het Kompas

Ceulemans-Engelen architecten wint de aanbesteding voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool Het Kompas te Sint-Gillis-Waas.

De school wordt uitgebreid met 8 klassen. Een polyvalente binnenruimte, refter en buitenschoolse kinderopvang zorgen voor een relatie met de omgeving en een duidelijke herkenbaarheid.

Een realistisch ontwerp verbetert de werking van de school zonder het budget uit het oog te verliezen.6 juni 2014

Nieuwbouw school
Uitbreiding GBS De Regenboog

De studie voor de uitbreiding van de gemeenteschool is in volle uitwerking.
Een licht volume met 10 grote klaslokalen overspant de speelplaats en verbindt de school tot een geheel. De bestaande vleugel wordt geactualiseerd en omgevormd tot kleuterblok.

De opmaak van het uitvoeringsdossier begint met het uittekenen van alle plannen en bouwdetails. Na deze grondige studie worden bestekken en meetstaten opgemaakt.7 mei 2014

Uitbreiding school
GVBS De Brug breidt uit

GVBS De Brug start de volgende fases van het totale renovatieproject: de dossiers voor nieuwe daken en ramen zijn in behandeling bij Agion.

De aanvraag voor de volledige renovatie van het bestaande sanitair en een nieuwbouw op de speelplaats is tegelijkertijd ingediend.

Met behulp van de capaciteitsuitbreiding zullen tevens nog enkele klassen worden gerealiseerd.16 april 2014

Uitbreiding school
Koude douche voor BSGO De Esdoorn

Ondanks een realistisch en budgetvriendelijk voorstel voor de uitbreiding van basisschool De Esdoorn werd de offerte van Ceulemans-Engelen architecten geweigerd.

Afwezigheid op de verplichte datum van het plaatsbezoek kon niet gecompenseerd worden door op een latere datum ter plaatse te gaan (en hiervan een attest voor te leggen...)1 april 2014

Uitbreiding school
Domino breidt uit

In het kader van het Masterplan werden na de gevelwerken en het buitenschrijnwerk de bestaande daken grondig geisoleerd en afgewerkt.

Met de middelen beschikbaar gesteld voor capaciteitsuitbreiding wordt een dossier opgestart om acht nieuwe klaslokalen toe te voegen voor de lagere school. De nodige ingrepen naar brandveiligheid en evacuatie worden hierbij niet uit het oog verloren.20 maart 2014

Renovatie gemeentehuis
Nieuwe inrichting gemeentehuis Borsbeek

Het voorontwerp voor het gemeentehuis fase II wordt voorgelegd aan het college.

De 2de fase van de renovatiewerken omvatten de inrichting van de raadzaal, de trouwzaal samen met de renovatie van het administratieve gedeelte.7 maart 2014

Nieuwbouw landhuis
Villa krijgt vorm

Met de uitvoering van de dakwerken komt er zicht op het volume van een nieuwbouw woning te Wilrijk

Deze villa wordt gerealiseerd volgens het passiefprincipe met doorgedreven isolatie en luchtdichtheid. Ondanks de omvang heeft de woning een totaal berekend vermogen van slechts 12kW voor verwarming en sanitair warm water.24 februari 2014

uitbreiding BSGo De Regenboog
Zilver voor BSGO De Regenboog

Ceulemans-Engelen architecten behaalt de tweede plaats in de aanbesteding voor de uitbreiding van een basisschool te Gent.

Uit het juryverslag: 'Een grondige analyse leidt tot een goed concept met veel aandacht voor flexibiliteit en polyvalentie. De aanpak van restruimte resulteert in meerwaarde zonder grote kost'11 februari 2014

masterplan gbs De Regenboog
Alle hens aan dek voor GBS de Regenboog.

Onverwacht snel komt het akkoord voor de opmaak van het uitvoeringsdossier masterplan van gemeentelijke basisschool De Regenboog te Hemiksem. De lagere school krijgt een nieuwe vleugel samen met de uitbreiding van de administratie. De kleuterschool wordt volledig gerenoveerd en geactualiseerd.29 januari 2014

Warme en droge dagen in het vooruitzicht voor GVBS De Dobbelsteen.

Na een lange administratieve voorgeschiedenis zijn de dakwerken en het buitenschrijnwerk nu opgeleverd. Met goed geisoleerde daken en ramen is een oud zeer voor lange tijd verholpen.22 januari 2014

Sint Anna college maakt zich klaar voor de winter.

Het uitvoeringsdossier renovatie van de stookplaats werd overhandigd aan de bouwheer. In deze verkorte procedure zijn bijkomend nieuwe energiezuinige armaturen met daglichtsturing en halogeenvrije bekabeling voorzien.9 januari 2014

Bouwaanvraag groepspraktijk kinesitherapeuten te Wilrijk ingediend na aanslepend overleg met stedenbouwkundige diensten.

Voor de voorgevel van het kantoorgebouw werden tientallen varianten in 3D voorgesteld tot de dienst stedenbouwkundige vergunningen wilde instemmen met een hedendaags concept in een monotone rij sleutel-op-de-deurwoningen uit de jaren zestig.7 januari 2014

Masterplan site Parcivalschool na laatste wijziging in overeenstemming met eisen betrokken diensten.

Het ontwerp voor de uitbreiding van de steinerschool voor lager en secundair buitengewoon onderwijs werd gefinaliseerd. De definitieve versie van het ontwerp draagt de goedkeuring weg van onroerend erfgoed, brandweer, het toegankelijkheidsbureau en de dienst stedenbouwkundige vergunningen. De uitvoering zal gefaseerd verlopen. De bouw van een eerste nieuwbouw wordt voorzien vanaf begin 2015. Een vervangnieuwbouw voor de gebouwen langs de Lamirinierestraat en de tweede fase van de centrale nieuwbouw volgen wanneer de volgende schijf subsidies beschikbaar zal zijn.6 januari 2014

Opluchting bij de ingebruikname van het nieuwe kleutersanitair

Als onderdeel van de totaalrenovatie van het Sint-Annacollege is nu reeds het sanitair opgeleverd. Een heikel punt in vele scholen is hier alvast opgelost.