Opmeting

Een correcte aanpak van een ontwerp vertrekt vanuit een goede analyse van de bestaande toestand. Gebouwen en inplanting worden digitaal opgemeten en uitgetekend

Analyse van de bestaande toestand

De bestaande gebouwen en de onmiddellijke omgeving worden grondig geanalyseerd om inzicht te krijgen in de actuele problemen en de optimalisatie van alle geplande werken op korte en lange termijn.

Analyse van het programma

Het bouwprogramma wordt geoptimaliseerd in overleg met de bouwheer (bestuur, directie, gebruikers,...). Samen met de analyse van de bestaande toestand re-sulteert dit in oplossingen voor bestaande organisatie-problemen.

Toetsen aan het normatief kader

Zowel de bestaande gebouwen als de geplande werken worden getoetst aan de geldende normen en voor-schriften.

Advies

Na het optimaliseren van noden en wensen wordt advies verstrekt over het te realiseren bouwprogramma.