Wapenschild 1135

Heemkundige Kring

Hobuechen 1135 vzw

Broydenborg
 
Wie zijn wij
 

Oprichting

Op 6 februari 1986 startte de Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw voortkomende uit de tijdelijke vereniging Hoboken 850. In 1987 werd de kring omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk. De statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 16 april 1987.

Ledenbijeenkomsten

 • ledenvergadering : 4 keer per jaar. Op elke bijeenkomst wordt een spreker uitgenodigd die een uiteenzetting geeft over een algemeen of lokaal historisch onderwerp. De toegang tot de lezingen is gratis.

 • raadsvergadering : twee keer per maand

 • werkgroepvergadering : op vraag van de werkgroep

Werkgroepen

 • jaarmarkt

 • tentoonstellingen

 • tijdschrift

 • begraafplaatsen

Activiteiten

 • geschiedenis : kerk, kastelen, begraafplaatsen...

 • archeologie : klooster van Hoboken, waterputten...

 • naamkunde: antroponymie (o.a. bijnamen) en toponymie.

 • archief van alle mogelijke documenten, krantenknipsels, boeken, tijdschriften van o.a. Cockerill Yards, Moretus…

 • digitalisering van (eigen en geleende) documenten en beeldmateriaal

 • tijdschrift en andere publicaties.

 • tentoonstellingen met het materiaal dat in de loop van ons bestaan werd verzameld, of met het materiaal dat wij voor de gelegenheid bijeenbrengen.

 • samenwerking met andere verenigingen en het district Hoboken.

 • uitstappen en vieringen.

 

Terug naar top