Home Rode Ardenner Brouwen Te koop honing

Werken aan de bijen.

0/ Imkeren.

In 1997 startte ik met imkeren. Vandaag ben ik een Brasschaatse imker met 8 volken op twee verschillende locaties. Een 4 tal volken staan opgesteld aan de rand van het  400 hectare grote kasteeldomein Botermelck-La Garenne. Dit domein is gelegen op de grens van Brasschaat, Schoten, Sint Job en Schilde. De andere 4 volken staan opgesteld in het Fort 5 te Edegem. Het Fort 5 vormt samen met Kasteeldomein ter Linden een aaneengesloten stuk natuur van 80 hectare te midden van een verstedelijk gebied.
1/ Bedrijfsmethode:

Per locatie wordt er op een andere manier geïmkerd. De bijen opgesteld in St Job verhuizen voor de bestuiving van de kers en de appel naar Jeuk en Landen. Sommigen doen daarna nog een koolzaadveld aan alvorens terug te keren. De bijen opgesteld in Edegem verhuizen niet en benutten de aanwezige flora aldaar. De geoogste honing krijgt al naargelang het benutte tijdskader een andere naam. Voorjaarshoning is bij mij afkomstig van honing die geoogst wordt voor de bloei van de Acacia. Acaciahoning is afkomstig van honing geoogst van hoogsels die op het volk worden geplaatst bij aanvang van de bloei van de Acacia en die ten laatste 10 dagen na de bloei wordt geoogst. Fruithoning is afkomstig van de Kers en de Appeldracht. Koolzaadhoning van de koolzaaddracht. Lentehoning is afkomstig van honing van hoogsels die geoogst worden voor 21 juni. Zomerhoning wordt geoogst van honing uit hoogsels die na 21 juni geslingerd worden.

Daar de mogelijkheid tot oogsten afhangt van de weersomstandigheden zijn niet alle honingsoorten elk jaar te krijgen. Diezelfde weersomstandigheden zorgen er tevens voor dat de honingsmaak van jaar tot jaar kan verschillen, alsook het vochtgehalte van de honing. In goede jaren heb ik een overschot. Honingliefhebbers kunnen deze aankopen aan 5 EURO/pot van 500 gram. Bij aankoop van een doos van dezelfde honing krijg je één pot gratis. Best even bellen alvorens langs te komen. Er is niet altijd iemand thuis.

2/ Hygiëne:

Ik imker volgens de methode van de 30000 cellen. Dit betekend dat mijn koningin tijdens het oogstseizoen opgesloten zit tussen twee koninginnenroosters. Onder het onderste koninginnenrooster ligt nog een hoogsel. Deze twee hoogsels zijn voor de bijen. Honing die in deze hoogsels wordt weg gestoken zijn voor de bijen. De honing voor de oogst komt van het hoogsel bovenop deze twee bakken. Hier worden geen ramen voor gebruikt die belegd zijn geweest. Er worden bij het nazicht nooit hoogsels of ramen op de grond geplaatst. Bij het vervoer van honinghoogsels worden deze steeds afgedekt met plastiek. Ik gebruik voornamelijk inox bij het bewaren en bewerken van de honing. Na het slingeren loopt de honing door twee zeven in een verzamelketel. Deze wordt nog eens door een fijnzeef gegoten alvorens hij in een rijper terecht komt. Door het grote soortelijk gewicht van de honing komen onreinheden boven drijven. De honing wordt in de rijper nog een aantal malen ruim afgeschuimd.

Teruggenomen honingpotten worden steeds nog eens afgewassen alvorens hergebruikt.3/ Vast of vloeibaar:

De meeste honing wordt na een tijdje vast. Uitzondering is acacia honing. Deze heeft een hoog fructose gehalte en blijft hierdoor zeer lang vloeibaar. Honing die zeer snel hard wordt heeft een hoog glucose gehalte. Koolzaadhoning is zo ’n honing. De meeste honing blijft een 3 tal maanden vloeibaar. Honing die in zijn vloeibare  fase ongeënt wordt aangeboden kan soms grof kristalliseren. Om dit proces te beïnvloeden zullen vele imkers hun honing enten. Dit gebeurt met een fijnkorrelige honing te mengen met de te enten honing. Hierdoor wordt de fijne kristalstructuur gekopieerd in de te enten honing. Ik hanteer 1 pot ent honing per rijper van 50 kilo.

Fruitdracht Lentedracht Koolzaaddracht


4/ Planning:

Normaal begint een bijenjaar na het slingeren van de laatste honing, maar om praktische redenen en omdat wij mensen een andere kalender hanteren start ik met de onze.

4.1/ Januari, februari:

Nazicht materiaal, herstellingen uitvoeren, aanmaak suikerdeeg, wafelen waswafels, kortom alles in orde brengen voor een nieuw bijenseizoen.

Voor midden februari worden mijn bijenkasten bovenaan voorzien van 6cm in geweven plastik ingepakte rockwol. Dit om te beletten dat de bijentros te veel warmte zou verliezen. Ik doe dit op een warme dag als het niet waait en vriest, bij een dagtemperatuur van minimum 10 °C. De koningin zal bij zacht weer immers het legseizoen inzetten en met een goed geïsoleerde kast voorkomt men ongelukjes met het jonge broed. Daar ik op dat moment toch bij de kasten ben controleer ik ineens de bodemschuiven. Aan de hand van de mulstrepen kan ik mij dan een idee vormen van de sterkte van het volk. Het aantal strepen wordt op het inspectieblad geschreven en de schuif wordt proper gemaakt.

4.2/ Maart:

Begin maart, weerom een warme dag van boven de 10 °C, worden alle productievolken voorzien van een doos prikkeldeeg. De bodemschuiven worden terug gecontroleerd en de waarnemingen genoteerd. Het vergelijk van al de bodemschuiven moet mij in staat stellen een beeld te vormen van welke volken die naar de voorjaarsdracht moeten er goed voor staan, en voor welke er een ingreep nodig is. De sterkste kas van St Job gaat naar de koolzaad, de twee andere naar het fruit.

Na 15 maart, na een derde warme vliegdag boven de 15 °C gaan de kasten open voor een eerste voorjaarsonderzoek. Indien nodig wordt één of meerdere reserve volkeren van thuis overgebracht naar de stand in St Job om de volkeren door aftappen van broed of vereniging of vervanging op de juiste sterkte te brengen. Het is de bedoeling dat de volkeren, die naar het fruit gaan, tegen half april minimaal over 6 ramen broed beschikken. Wanneer er wordt afgetapt nemen we uit het reserve volk één raam gesloten broed en hangen dit aan de buitenzijde van het broednest. Dit blijven we doen om de 10 dagen totdat we het volk klaar maken voor de reis. Verenigen doe ik ten laatste begin april, op dat moment kan dit nog zonder veel problemen. Op dit moment is er een koningin te veel. Indien er een oude koningin is die een goede productie gehaald heeft het jaar ervoor, wordt deze behouden. Zijn het twee jonge koninginnen dan verkies ik degene met het grootste broednest, behalve als het een steekduivel is of was. De niet uitverkoren koningin gaat in een Apidea kastje samen met wat jonge bijen en vliegbijen. Je weet nooit wanneer je ze nog nodig kan hebben. Op het moment dat ik het voorjaarsonderzoek doe kras ik de gesloten wintervoorraad aan weerszijde van het broednest wat open. Is er te weinig eten vul ik dit aan met de wintervoorraad uit sterkere of afgestorven kasten of ik blijf verder suikerdeeg geven. Dit laatste is niet meer nodig indien er voldoende wintervoorraad kan opengekrabd worden.

4.2/ April:

De natuur laat zich niet vangen in juiste data 's. Gelukkig zorgt ze wel dat alle actoren wonderwel op het juiste moment aanwezig zijn. Als we spreken over half april is dat een gemiddelde, dit kan vroeger of later zijn. Wat we wel in de hand hebben is het materiaal waarmee we imkeren. Materiaaltechnisch is begin april de deadline. Raampjes met waswafel klaarmaken zodat ze kunnen bouwen, kasten reiswaardig, voldoende darrenraat ramen, enz., .

4.2.1/ Fruitdracht:

Al naargelang de sterkte van het volk doe ik volgende ingrepen.

4.2.1.a/ 4 ramen broed:
4.2.1.b/ 5 ramen broed:
+ =
Als uitgangspositie hebben we een volk ingewinterd op één hoogsel die bij de voorbereiding van de voorjaarsdracht over een broednest van 5 ramen beschikt. In dit volk plaatsen we een darrenraam en een waswafel. Het broednest blijft ingesloten door twee broedloze ramen.
Op het volk komt een krant, dan een koninginnenrooster en een half hoogsel met drie waswafels. De krant wordt op verschillende plaatsen gesneden met een scherp mes.
4.2.1.c/ 6 of meer ramen broed:
+ =
Als uitgangspositie hebben we een volk ingewinterd op één hoogsel die bij de voorbereiding van de voorjaarsdracht over een broednest van ten minste 6 ramen beschikt. Uit het broednest nemen we 4 ramen met voornamelijk gesloten broed. Deze komen in het midden van het nieuw te plaatsen hoogsel. De twee overblijvende broedramen met de koningin worden samengevoegd in het midden van het onderste hoogsel. Ze worden ingesloten door twee broedloze ramen.Het hoogsel wordt verder aangevuld met een uitgebouwd broedraam, een darrenraam en twee waswafels.
Hierop komt een koninginnenrooster en het hoogsel met de vier broedramen en 7 uitgebouwde honingramen.

+ =
Als uitgangspositie hebben we een volk ingewinterd op twee hoogsels die bij de voorbereiding van de voorjaarsdracht over een broednest van 6 of meer ramen beschikt. Het broednest zit nu meestal in de bovenste bak. De onderste is doorgaans leeg of bevat nog stuifmeelramen. We behouden een broednest van 4 ramen zonder koningin in het bovenste hoogsel met voornamelijk gesloten broed. Deze worden samengevoegd in het midden van het hoogsel. De overblijvende broedramen met de koningin worden samengevoegd in het midden van het onderste hoogsel. Ze worden ingesloten door twee broedloze ramen.Het hoogsel wordt verder aangevuld met stuifmeelramen, een darrenraam, twee waswafels en twee ramen met wintereten.
Hierop komt een koninginnenrooster en het hoogsel met de vier broedramen en 7 uitgebouwde lege honingramen. 

4.2.2/ Lentedracht:

Nadat de volkeren naar het fruit zijn gebracht, en rond half april wordt volgende ingreep gedaan op de bijen van het fort.

4.2.2.a/ Volkeren op één hoogsel:
+ =
Als uitgangspositie hebben we een volk ingewinterd op één hoogsel met minimum 6 ramen broed. In het broedhoogsel wordt een darrenraam gehangen en ramen met eten gaan naar de onderste bak. Enkel de twee buitenste ramen blijven hangen. De koningin wordt opgesloten in de bovenste bak.
4.2.2.a/ Volkeren op twee hoogsels:

+ =
Als uitgangspositie hebben we een volk ingewinterd op twee hoogsels met minimum 6 ramen broed. In het broedhoogsel wordt een darrenraam gehangen en ramen met eten gaan naar de onderste bak. Enkel de twee buitenste ramen blijven hangen. De koningin wordt opgesloten in de bovenste bak. De twee donkerste lege broedramen worden vervangen door waswafels.