Zelfverwonding

Shock

Door ernstige snij- of brandwonden kan je lichaam in shocktoestand raken.
In Sommige gevallen kan dit levensgevaarlijk zijn!

De symptomen van shock zijn:

Indien iemand in shock raakt, laat hem/haar dan liggen, probeer het bloeden van de wond(en) te stoppen, houd de lichaamstemperatuur op peil, stel het slachtoffer gerust, til zijn/haar hoofd niet op, geef hem/haar niet te eten of te drinken.