Zelfverwonding

Verschillende ernstgraden bij brandwonden

Verbrandingen ontstaan door invloed van hitte op de huid gedurende een bepaalde tijd en boven een bepaalde kritische temperatuur. Boven deze kritische temperatuur (+/- 40° C) treedt beschadiging van de huid op.

De diepte van de brandwond hangt af van:

Afhankelijk van de diepte van de brandwond spreken we van: